Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

1/2020
období 3.–9. ledna 2020

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítáme Vás u prvního vydání Newsletteru v tomto roce. V aktualitách se samozřejmě zaměříme na současné dění v energetice, ohlédneme se ale i zpět do r. 2019, konkrétně prostřednictvím videa ke křtu publikace vydané ke sto letům ČPS nebo představením prosincového čísla časopisu PLYN. Bohužel začátek letošního roku přinesl jednu velmi smutnou zprávu, zemřel bývalý generální sekretář ČPS Ing. Miloš Kebrdle. Legislativa dále upozorní na schválenou aktualizaci Národního programu snižování emisí České republiky a bude se věnovat i kvalitě ovzduší z pohledu znečištění domácími a zahraničními zdroji. Technická normalizace přinese komplexní přehled pravidel praxe, která byla schválena v uplynulém roce. V r. 2020 se společně s vámi těšíme na úspěšnou spolupráci!

Aktuality

06. 01. 2020

Nové číslo časopisu PLYN zaměřené na otázky bezpečnosti

Nejnovější vydání časopisu PLYN nese název BEZPEČNOST DODÁVEK. Odborné články se věnují kapacitním nárokům na plynárenskou přepravní soustavu nebo roli zásobníků zemního plynu pro zajištění bezpečnosti energetického systému EU. Časopis dále nabízí zajímavý rozhovor s bývalým prezidentem České plynárenské unie Ing. Oldřichem Petržilkou, prostor je věnován i pohotovostní službě nebo aktuálním výstupům z posledního zasedání výboru Distribuce IGU v Praze. V neposlední řadě PLYN 4/2019 přináší ohlédnutí za průběhem Podzimní plynárenské konference a rekapituluje významné milníky 100leté historie ČPS. Nově lze časopis PLYN objednat i na e-shopu ČPS.
06. 01. 2020

Rusko zahájilo přepravu plynu plynovodem TurkStream do Řecka a Severní Makedonie

Ruský plynárenský gigant Gazprom zahájil 1. ledna dodávku asi 3 miliard kubických metrů (bcm) ročně plynovodem TurkStream do Bulharska, čímž nahradil trasu, která dříve vedla skrze Ukrajinu a Rumunsko. Gazprom loni přepravil touto cestou asi 3 bcm do Řecka a asi 0,5 bcm do Severní Makedonie. Plynovody původní trasy Trans-Balkan jsou v současné době nečinné, byly však zhotoveny jako reverzní a mohou tak být v případě poptávky použity pro přepravu plynu do Rumunska, Moldavska a na Ukrajinu. Více zde
06. 01. 2020

Předpověď pro rok 2020: českou ekonomiku změní boj za záchranu klimatu

Rok 2020 je rokem brexitu a emisních regulací. Obojí výrazně ovlivní českou ekonomiku. V půli prosince oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nový klimatický plán pro Evropu, takzvaný Green Deal – nový cíl Evropské unie do roku 2050. Evropa se má stát prvním uhlíkově neutrálním kontinentem. Více zde
05. 01. 2020

Ohlédnutí za křtem publikace ke 100 letům ČPS

V rámci Podzimní plynárenské konference 2019 byla v hotelu Clarion ve Vysočanech slavnostně pokřtěna nová publikace „Významné milníky stoleté historie Českého plynárenského svazu“, kterou si můžete objednat na e-shopu ČPS.
02. 01. 2020

Zemřel Ing. Miloš Kebrdle, čestný člen ČPS

V malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích se v úterý 14. ledna 2020 v 10.40 h uskuteční poslední rozloučení s Ing. Milošem Kebrdlem, který zesnul po dlouhé nemoci dne 2. 1. 2020 ve věku 69 let. Významná část jeho profesní dráhy byla spojena se Středočeskou plynárenskou, a.s. i Českým plynárenským svazem. Všem, kteří mu věnují tichou VZPOMÍNKU, děkujeme!
09. 01. 2020

Česko se začíná připravovat na vodíková auta

O vodíku se začíná mluvit nejen ve vyspělých zemích, ale také v Česku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček takový pohon označil za jednu z možností, jak snižovat emise v dopravě. S pomocí státu a peněz z Evropské unie má v ČR vzniknout síť veřejných stanic. První chce postavit Unipetrol, a to v Praze na Barrandově, další v Litvínově a v Brně. Jak pro osobní vozy, tak pro vozidla hromadné dopravy. „Tyto projekty jsou ve stadiu získávání potřebných povolení a výběru dodavatelů. První stanici na vodík bychom rádi otevřeli v průběhu letoška,“ řekl Ekonomu tiskový mluvčí Unipetrolu Petr Kaidl. Po republice by v roce 2030 podle optimistické prognózy mohlo jezdit mezi 60 a 90 tisíci aut na vodík. Vodík by měl mít hlavní potenciál pro elektrifikaci ani ne tak osobních automobilů, jako spíš dálkových a těžkých vozidel.
06. 01. 2020

Konec uhlí v Česku v pěti scénářích: Nejdříve za 10, nejpozději za 30 let

V pondělí se opět sejde uhelná komise, aby připravila pět variant termínů, kdy Česko přestane těžit a spalovat uhlí. Nejdřívější možnost je rok 2030, nejzazší o dvacet let později. Konečné rozhodnutí, ke kterému ze scénářů se komise přikloní a předloží ho vládě, má padnout do září. První konkrétní návrhy však začnou vznikat v komisi rozdělené do tří pracovních skupin už na začátku roku. Česko se chystá na odstoupení od uhelné energetiky s ohledem na závazky snížit množství vypouštěných skleníkových plynů, které vyplývají z Pařížské dohody a z klimaticko­-energetického balíčku Evropské unie. Více zde
06. 01. 2020

Škoda Auto představila nový model Octavie na CNG

Očekává se, že CNG model nové Octavie bude k dispozici na konci roku 2020. Více zde

Legislativa

EU

Zpráva o trhu s plynem za 3. Q 2019. Více zde
ENTSOG ve spolupráci s Gas Infrastructure Europe (GIE) zveřejnil mapu existující i plánované infrastruktury přepravy zemního plynu. Více zde
ENTSOG zveřejnil svůj roční pracovní program na rok 2020. Více zde
Čistší vzduch v roce 2020: snížení obsahu síry v lodním palivu na 0,5 % vstoupí v platnost po celém světě. Více zde

ČR

Jednání vlády dne 16. 12. 2019 a 6. 1. 2020
Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) – sněmovní tisk č. 651 – nesouhlasné stanovisko.
Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) – sněmovní tisk č. 661 – nesouhlasné stanovisko.
Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky – schváleno.
Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2019 – pro informaci.
Dopadová studie: Rekodifikace stavebního práva institucionálních změn – projednání bylo odloženo.
MPO
Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010–2018. Více zde
Uhlí v České republice. Více zde
MŽP
Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují domácí a zahraniční zdroje půl na půl. Více zde
Ministři EU diskutovali o Zelené dohodě pro Evropu. Více zde
MMR
Nový stavební zákon přinese výrazné zrychlení při zachování maximální ochrany veřejných zájmů. Více zde
Evropská komise přidá České republice na projekty dalších 36,5 miliardy korun. Více zde
MPSV
Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení. Více zde
OTE
Objemy energií zobchodovaných na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem OTE trvale rostou. Více zde
Měsíční zpráva OTE za listopad 2019. Více zde
Nová mobilní aplikace OTE. Více zde
ERÚ
Energetický regulační věstník 10/2019 (CR 7, 8 / 2019). Více zde
SP ČR
Evropská zelená dohoda ovlivní firmy i jednotlivce. Více zde

Technická normalizace

Technická pravidla schválená/zrušená v r. 2019

V průběhu r. 2019 byla na jednáních Technické schvalovací komise ČPS schválena 1 nová technická pravidla, 6 revizí stávajících pravidel praxe, 1 změna a 1 zrušení pravidel praxe. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2020, DOPORUČUJEME:

14. 01. 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 905 01 část II, TPG 925 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
21. 01. 2020

Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
13. 02. 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – Brno

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
03–04. 03. 2020

22. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení – Hradec Králové 2020

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn