Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

36/2019
období 8.–14. listopadu 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Newsletter přináší avizované informace z Podzimní plynárenské konference, kterou vyvrcholily letošní oslavy 100 let ČPS. V aktualitách upozorníme na veletrh e-SALON v pražských Letňanech věnovaný čisté mobilitě. V legislativě se například dozvíte, že zájem o kotlíkové dotace i půjčky je mimořádný a MŽP na výměny kotlů posílá další téměř 2 miliardy korun. Za zmínku rovněž stojí nové tiskové zprávy ENTSOG a COP25. Technická normalizace zaměří svou pozornost na projekt Building Information Modeling, k němuž technický odbor ČPS zorganizoval minulou středu jednání. Ať Vás čtení baví!

Aktuality

14. 11. 2019

Závěry Podzimní plynárenské konference 2019

Inovovat plynárenskou infrastrukturu s cílem podpořit dekarbonizaci a rozvíjet využívání nových zdrojů, jako je vodík či biometan. To je zadání, jež vyplynulo z 26. Podzimní plynárenské konference na téma „Strategická role plynů“, která se konala 11. a 12. listopadu v Praze. K jeho splnění mají podle odborníků vést rozsáhlé investice v řádech desítek miliard korun. ČPS při této příležitosti oslavil 100 let od svého založení a pokřtil výpravnou publikaci s názvem „Významné milníky stoleté historie Českého plynárenského svazu“. Tisková informace zde
Děkujeme všem, kteří se na PPK 2019 podíleli, zejména pak generálnímu partnerovi NET4GAS, s.r.o.
09. 11. 2019

Německo se podle analytiků stane klíčovou zemí pro přepravu plynu v Evropě

S výstavbou nového plynovodu Nord Stream 2, který zdvojnásobí kapacitu přímé trasy pro přepravu ruského plynu do Německa, má Německo převzít roli Ukrajiny coby klíčového uzlu pro evropský tranzit plynu. Rovněž by se do německé zóny Gaspool mělo částečně přesunout obchodování z nizozemského TTF, který je nyní nejlikvidnějším obchodním bodem v Evropě. Více zde
14. 11. 2019

Čistá mobilita v chytrých městech

Konference „Čistá mobilita v chytrých městech” se konala 14. listopadu při příležitosti zahájení veletrhu e-SALON v areálu PVA EXPO v Letňanech. Jejím moderátorem byl Jan Říha z Autosalonu na PRIMĚ. V rámci 2. bloku konference „Budoucnost české dopravy – digitalizace, Smart City, inteligentní dopravní systémy” vystoupila se svým příspěvkem věnovanému CNG a LNG v dopravě Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, která se zúčastnila i následné panelové diskuze.
08. 11. 2019

Británie zastavila těžbu plynu frakováním

Plyn z břidlic se v Británii těžil jen na jediném místě – firma Cuadrilla provozovala dva vrty poblíž Blackpoolu v hrabství Lancashire. Britská vláda s okamžitou platností rozhodla o zastavení těžby plynu z břidlic na svém území. Vyhověla tak stížnostem ochránců životního prostředí, kteří poukazovali na to, že metoda těžby frakováním zvyšuje riziko vzniku zemětřesení. Více zde
08. 11. 2019

Ukrajina uvažuje o ukončení odběru plynu ze Slovenska

Ukrajinská státní energetická společnost Naftogaz zvažuje, že přestane ze Slovenska odebírat zemní plyn prostřednictvím takzvaných zpětných dodávek. Důvodem je, že si stěžuje na průběh exekuce svého majetku. Ve sporu o postup při uvedené exekuci Naftogaz neuspěl nejméně s jednou stížností u slovenského ústavního soudu. Více zde
08. 11. 2019

Kypr začne těžit plyn. Shell a další získali první koncesi v zemi

Kypr podepsal 25letou koncesi na těžbu v plynovém poli Aphrodite, které bylo objeveno na jih od středomořského ostrova v roce 2011. Těžit tam budou britsko-nizozemská společnost Royal Dutch Shell, izraelská skupina Delek a americká společnost Noble Energy. Je to první licence ke komerční těžbě ropy, kterou Nikósie dosud udělila. Více zde

Legislativa

EU

Tisková zpráva: ENTSO pro plyn a elektřinu zveřejňují své společné scénáře pro TYNDP 2020. Více zde
Tisková zpráva: COP25: Poslanci EP do roku 2050 prosazují neutrální CO2. Více zde

ČR

Vláda
Jednání 12.11.2019: Návrh zákona o odpadech / obalech / o vybraných výrobcích s ukončenou životností – projednávání bylo přerušeno do 25.11.2019.
PSP ČR
Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (tisk 483) – schváleno 08.11.2019.
MF
Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích – rok 2019. Více zde
Oceňovací předpis 2019 (zákon + vyhláška o oceňování majetku). Více zde
Přehled právních předpisů pro oceňování majetku. Více zde
MMR
Státy V4+4 v Praze: Výhodné úvěry a dotace z evropských fondů by se měly doplňovat. Více zde
MPO
Veřejná konzultace k Vnitrostátnímu plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Více zde
Připravuje se revize systému hmotných rezerv. Více zde
Plán renovace budov ústředních vládních institucí dle čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Více zde
Databáze výrobků, které jsou opatřovány energetickými štítky. Více zde
MŽP
Zájem o kotlíkové dotace i půjčky je mimořádný, MŽP na výměny kotlů posílá další téměř 2 miliardy korun. Více zde
O výstavbu v pasivu je obrovský zájem. Více zde
ERÚ
Návrh cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019 a 2020. Více zde
Veřejný konzultační proces k návrhům cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2020. Více zde
Sbírka zákonů
Nařízení vlády 273/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu podporuje přechod na oběhové hospodářství. Více zde

Technická normalizace

Jednání k projektu Building Information Modeling (BIM)

Dne 13.11.2019 zorganizoval TO ČPS jednání k projektu BIM, kterého se zúčastnili zástupci České agentury pro standardizaci (ČAS), DSO, TSO a projekčních firem. Zástupce ČAS, pan Jaroslav Nechyba, ředitel Odboru koncepce BIM, seznámil přítomné formou prezentace s projektem BIM a zodpověděl dotazy týkající zejména následujících témat:
  • pojetí BIM pro inženýrské sítě, zejména ty uložené v zemi,
  • povinnost zpracování projektové dokumentace ve 3D i pro inženýrské sítě uložené v zemi (např. přeložky sítí nebo přípojky, které jsou součástí veřejných staveb),
  • souvislost mezi Digitálně technickou mapou a BIM pro inženýrské sítě, způsob sjednocení formátu projektové dokumentace ve 3D, vznik centrálních oborových knihoven prvků, povinnost výrobců dodávat vedle návodu na použití i 3D data ve výměnném formátu, povinnosti provozovatelů plynárenských zařízení po zavedení BIM, vazba informačního modelování a připravované změny zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
ČPS prostřednictvím expertů z plynárenství bude spolupracovat s ČAS, Odborem koncepce BIM, na doplnění „Datového standardu stavebnictví“. Další jednání pracovní skupiny BIM je plánované v průběhu prosince 2019 a společné jednání se zástupci ČAS v lednu roku 2020. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019, DOPORUČUJEME:

19. 11. 2019

Náhradní zásobování zemním plynem (LCNG v dopravě)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
26. 11. 2019

Bezpečný provoz plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
3. 12. 2019

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 04, TPG 702 08

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
9. 12. 2019

Odborný kurz protikorozní ochrany úložných zařízení (zkušenosti z praxe)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
12. 12. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn