Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

34/2019
období 25.–31. října 2019

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Newsletter upozorní na rozhovor s Lenkou Kovačovskou pro televizní pořad Autosalon, v aktualitách se dále zaměříme na dostavbu plynovodu Nord Stream 2 nebo tématům spojenými s OZE. Legislativa poodkryje investiční rozpočet EU na rok 2020 pro podporu klimatu nebo odkáže na veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020, který zahájil ERÚ. Technická normalizace informuje o schválení Plánu tvorby normativních dokumentů na rok 2020 a věnuje se i výstupům ze zasedání SCGI Marcogaz. Nezapomeňte se tedy podívat na pravidla praxe, která bude ČPS v příštím roce připravovat. Příjemné čtení!

Aktuality

31. 10. 2019

Rozhovor pro Autosalon

Rozhovor pro televizi Prima poskytla výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská. Hlavním tématem otázek bylo využití zemního plynu dopravě. Z celoevropského pohledu je rozvoj CNG v České republice dlouhodobě příznivý. V současnosti je v provozu již 200 veřejných plnicích stanic CNG.
Silným argumentem zájmu o CNG jsou téměř poloviční náklady na pohonné hmoty v porovnání s kapalnými palivy. Co se týká infrastruktury LNG, ta se teprve začíná rozvíjet, připravuje se výstavba 13 nových veřejných plnicích stanic LNG. A řeč byla samozřejmě i o biometanu. Celá reportáž by měla být odvysílána ve čtvrtek 7. listopadu v rámci pořadu Autosalon na TV Prima. Nenechte si ji ujít!
30. 10. 2019

Dokončení plynovodu Nord Stream 2 už nic nebrání. Dánsko stavbu schválilo

Dánsko ve středu i přes námitky Spojených států schválilo stavbu plynovodu Nord Stream 2, který bude po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Uvedla to agentura AP, podle níž souhlas vydal dánský energetický úřad, jenž spadá pod ministerstvo energetiky. Mluvčí projektu Nord Stream 2 Steffen Ebert sdělil, že ruský plyn by mohl začít potrubím proudit ještě do konce tohoto roku. Souhlas Dánska se týká úseku dlouhého 147 kilometrů, jehož výstavba začne v nadcházejících týdnech. Více zde
30. 10. 2019

Návrh českého plánu pro změny klimatu přehlíží nejlevnější technologie OZE

Z tzv. Zimního energetického balíčku vyplynula pro členské státy EU povinnost informovat Evropskou komisi o svých pokrocích směrem ke zvýšenému využívání obnovitelných zdrojů energie. Česká republika za tím účelem poslala letos na jaře Evropské komisi svůj návrh rozvoje podporovaných zdrojů energie do roku 2030, kde si stanovila cíl 20,8 % pro podíl energie z OZE na celkové konečné spotřebě energie (složené ze sektorů elektřiny, tepla a dopravy). Více zde
29. 10. 2019

Propadnou se ceny zemního plynu ještě níže?

Cena zemního plynu na velkoobchodních trzích v Evropě se může dle názoru Oxford Institute for Energy Studies (OIES) při kombinaci několika faktorů propadnout až na hodnoty výrazně pod 3 USD/MMBtu (cca 9 EUR/MWh). Rozhodující bude především přebytek LNG, který proudí do Evropy, a nízká spotřeba plynu. Více zde
30. 10. 2019

Verdikt soudu EU ohrožuje i jaderné elektrárny v Česku

Rozsudek týkající se plynovodu Opal dal nový argument odpůrcům jádra, varují právníci. Česko jim bude muset více naslouchat. Postavit novou elektrárnu nebo opravit starou bude v Evropě těžší než dřív. Může za to nedávný rozsudek Tribunálu Soudního dvora EU týkající se plynovodu OPAL. Tribunál zcela nově vyložil obecnou zásadu solidarity zakotvenou v základní smlouvě o Evropské unii. Členské státy tak teď budou muset při plánování energetických projektů důkladněji zkoumat, co chtějí jejich sousedé. Více zde
26. 10. 2019

V Česku vznikne stanice na gastroodpad

Brněnské zbytky jídel neskončí v kanálu. Město chce mít vlastní bioplynku. Politici plánují bioplynem pohánět kuka vozy nebo městskou hromadnou dopravu. O projektu jednají se společností pro svoz a likvidaci odpadů SAKO. Více zde

Legislativa

EU

Poznámky místopředsedy Maroše Šefčoviče po trojstranných jednáních o tranzitu plynu s Ruskem a Ukrajinou. Více zde
Evropská unie, Island a Norsko se dohodly na prohloubení své spolupráce v boji proti změně klimatu. Více zde
Investiční rozpočet EU na rok 2020: podpora klimatu. Více zde
Státní podpora: Komise schvaluje režim britského trhu s kapacitami. Více zde
Věstník EU
Evropský odvětvový sociální dialog v odvětví plynu byl reaktivován: Úloha plynu v dekarbonizované evropské ekonomice. Více zde
Doporučení Komise (EU) 2019/1660 ze dne 25. září 2019 k provádění nových ustanovení o měření a vyúčtování ve směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti. Více zde

CZ

ERÚ
Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020. Více zde
MPO
Studie z projektů Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG). Více zde

Technická normalizace

Plán tvorby ND na rok 2020 a informace z jednání SCGI Marcogaz

Dne 23. 10. 2019 se v sídle ČPS konalo jednání Technické koordinační komise ČPS (TKK). Na tomto jednání vzali členové TKK na vědomí stav plnění Plánu tvorby normativních dokumentů na r. 2019 a schválili Plán tvorby normativních dokumentů na r. 2020, více zde.
Koncem září se v Bruselu uskutečnilo 71. zasedání Standing Committee Gas Infrastructure (SCGI) Marcogaz, na kterém byly podány informace o práci a realizovaných výstupech jednotlivých pracovních výborů. O dokumentech připravovaných v rámci SCGI se dozvíte více zde.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019, DOPORUČUJEME:

6.–7. 11. 2019

Organizace trhu se zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
11.–12. 11. 2019

Podzimní plynárenská konference 2019 – Praha

POZVÁNKA REGISTRACE
14. 11. 2019

Provozování OPZ v bytových domech

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
19. 11. 2019

Náhradní zásobování zemním plynem (LCNG v dopravě)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
26. 11. 2019

Bezpečný provoz plynových kotelen

PŘIPRAVUJEME
3. 12. 2019

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 04, TPG 702 08

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn