Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

32/2019
období 11.–17. října 2019

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

dnes Vás prostřednictvím tiskové zprávy oficiálně pozveme na Podzimní plynárenskou konferenci (PPK), která se bude konat již za 3 týdny. Registrovat se na tuto akci, kde proběhne i křest nové publikace věnované stoleté historii ČPS, můžete do 26. října. V aktualitách se více dozvíte o moderní energetice a příležitostech pro české firmy a přineseme i ohlédnutí za úspěšným školením plynárenských odborníků pořádaným ČPS v Brně. Cirkulární ekonomice se věnuje legislativa, stejně tak neopomeneme téma podpory EU pro první investiční platformu pro energetickou účinnost v Litvě. Technická normalizace přináší přehled zpracovaných odborných stanovisek za 3. Q. V listopadu se těšíme na setkání s Vámi v rámci PPK 2019 v Praze!

Aktuality

17. 10. 2019

Podzimní plynárenská konference klepe na dveře!

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na blížící se Podzimní plynárenskou konferenci, která kromě bohatého odborného programu zaměřeného na roli zemního plynu v nových strategiích nabídne i křest speciální publikace věnované stoleté historii ČPS, to vše při příležitosti oslav tohoto významného výročí. Podívejte se, kteří hosté na PPK 2019 vystoupí a jaká témata se budou diskutovat. Tisková zpráva zde
12. 10. 2019

Moderní energetika představuje pro české firmy příležitost za miliardy

Čtrnáct zahraničních trhů přináší potenciál zakázek v celkové výši stovek miliard EUR pro výrobce dekarbonizovaných zdrojů energie. Česká stopa je součástí velkých projektů klíčové energetické infrastruktury mnoha desítek zemí. Tuzemské firmy teď mohou využít globální proměnu energetických zdrojů a chytré technologie. Více zde
15. 10. 2019

SEAT testuje biometan z odpadu

SEAT bude ve svých vozidlech testovat biopalivo získávané ze skládek komunálního odpadu. Projekt s celkovým rozpočtem 4,3 milionu eur bude ukončen v roce 2023 a na jeho financování se podílí EU. V rámci programu koncernu Volkswagen na snižování emisí CO2 uskutečňuje SEAT výzkum možného využívání biometanu jako alternativního paliva. Více zde
16. 10. 2019

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru

Ve dnech 15.–16. října 2019 se v hotelu OREA Wellnes Santon v Brně konalo „Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru“, které absolvovalo 68 účastníků. V prostorách před konferenčním sálem prezentovaly své výrobky 4 firmy. V úvodním bloku programu se zástupci TIČR a SUIP věnovali poznatkům z dozorové činnosti a zkušenostem z provedených kontrol. V dalším bloku byli přítomní seznámeni s problematikou činnosti revizních techniků, zejména se způsoby odstraňování nalezených závad a metodami odstraňování úniků plynu. Tereza Navrátilová z ČPS představila ve své přednášce budoucí strategii plynárenství zejména v kontextu klimaticko-energetické politiky EU a zvyšující se evropské tlaky na dekarbonizaci energetiky v dlouhodobém horizontu. Závěrečný blok byl věnován zkušenostem s používáním trubního materiálu PE100 RC ve společnosti GridServices s.r.o., problematice oprav plynovodů a přípojek z PE pomocí mechanických spojek a opravám plynovodů pomocí kompozitních materiálů. Věříme, že za rok se v Brně opět sejdeme.
11. 10. 2019

Prognóza měnového fondu: Plyn i elektřina musí zdražit o desítky procent

Mezinárodní měnový fond (MMF) vychází ve svém výpočtu z úvahy, že zavedení uhlíkové daně může do roku 2030 snížit produkci skleníkových plynů, aby se podařilo udržet průměrné oteplení Země pod dvěma procenty Celsia. Pro 19 průmyslových zemí spočítal, jak by ovlivnila uhlíková daň ve výši 75 dolarů za tunu CO2 cenu zemního plynu, elektřiny a benzínu. Více zde

Legislativa

EU

Rada EU dál považuje jadernou energii za udržitelnou. Více zde

ČR

Vláda
Rámcová pozice ke sdělení a doporučením Evropské komise k návrhu Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu ČR – schváleno.
MF
Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích – rok 2019. Více zde
MMR
Integrovaný regionální operační program bude pokračovat i v letech 2021–2027. Více zde
Odborníci budou řešit, jak efektivně vyhodnocovat přínosy fondů EU. Více zde
MPO
Známe nejodpovědnějšího zahraničního investora v ČR. Více zde
Cirkulární ekonomika je pro firmy velkou příležitostí. Více zde
MŽP
OECD pomůže České republice s přípravou strategie oběhového hospodářství. Více zde
Sbírka zákonů
258/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
ACER
Nový ředitel Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Více zde

Technická normalizace

Vydaná odborná stanoviska

Technický odbor ČPS zpracoval a vydal v průběhu 3. Q. 2019 následující odborná stanoviska (OS) – odpovědi na dotazy k problematice projektování, výstavby, provozu a údržby plynových a souvisejících zařízení:
  • OS k bezpečnému zajištění armatur, viz TPG 702 04 a TPG 935 01,
  • OS ke stavbě haly v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN 700, PN 80 podskupiny B3,
  • OS k umístění odfukového potrubí regulátoru II. skupiny,
  • OS k požadavkům na plynovody vedených v kolektorech,
  • OS ke kvalifikaci personálu, provádějícího osazování a výměnu plynoměrů v domácnostech.
Více informací v případě zájmu podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019, DOPORUČUJEME:

6.–7. 11. 2019

Organizace trhu se zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
11.–12. 11. 2019

Podzimní plynárenská konference 2019 – Praha

POZVÁNKA REGISTRACE
14. 11. 2019

Provozování OPZ v bytových domech

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn