Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

27/2019
období 6.–12. září 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

aktuální Newsletter Vám nabídne rozhovor s Lenkou Kovačovskou pro časopis Prosperita, dále odkáže na zajímavou příručku o zemním plynu, kterou letos vydala Mezinárodní plynárenská unie, a pozve Vás na zbrusu nové školení věnované organizaci trhu s plynem. V legislativě upozorníme na nové složení Evropské komise a na úpravu zákona o pozemních komunikacích. Technická normalizace stručně informuje o jednání pracovní skupiny zaměřené na tolik aktuální problematiku vodíku. Ať se i v tomto čísle dozvíte to, co Vás zajímá!

Aktuality

12. 09. 2019

Udržitelná budoucnost poháněná plynem?

Mezinárodní plynárenská unie (IGU) vydala Globální zprávu o zemním plynu – edice 2019. Tato praktická příručka shrnuje význam zemního plynu v souvislosti s plněním cílů v oblasti celosvětové energetiky, klimatu a ekonomických výzev.

Edice 2019 se zaměřuje na aktuální informace týkající se zemního plynu a jeho úlohy při posilování hospodářského růstu, v boji s chudobou i jako energetické suroviny přispívající k čistšímu životnímu prostředí. Rovněž obsahuje speciální oddíl týkající se emisí metanu a příležitostí, jež představuje jejich snížení pro průmyslové odvětví. Zemní plyn je nejrychlejší a nejhospodárnější volbou v oblasti udržitelné energetiky. Více zde
11. 09. 2019

Rozhovor s Lenkou Kovačovskou

Málokdo by uvěřil tomu, že Český plynárenský svaz hájí zájmy profesionálů už rovné století. Ale je to tak. Významné výročí provází nespočet aktivit, jež míří nejen k tomu, aby mělo plynárenství seriózní nástupce v nové generaci odborníků, aby se široká veřejnost podívala do zákulisí světa, jež generuje teplo domova, ale také k tomu, aby se Česká republika podílela smysluplným způsobem na ozdravení životního prostředí, rozumně zacházela se zdroji, a principy cirkulární ekonomiky se staly vlastní každému z nás. Rozhovor s výkonnou ředitelkou ČPS pro časopis Prosperita si můžete přečíst zde.
08. 09. 2019

Japonsko dopravilo z Číny první náklad s LNG od roku 1988

Japonsko, největší dovozce zkapalněného zemního (LNG) plynu na světě, dopravilo ke svým břehům LNG náklad od druhého největšího světového importéra – Číny. Jedná se tak o další neobvyklé dění na asijském trhu se zemním plynem v letošním roce. Více zde
07. 09. 2019

Mohou ceny zemního plynu v Evropě klesnout ještě níže?

Spotové ceny zemního plynu v Evropě jsou na desetiletém minimu. Skladovací zařízení jsou takřka plná. Nabídka je, a i nadále se očekává na stabilní úrovni. Které faktory mohou zapříčinit růst ceny zemního plynu? Více zde
07. 09. 2019

Pozvánka na nové školení “Organizace trhu se zemním plynem”

ČPS Vám chce i nadále přinášet zajímavá školení, jež svým obsahem a skladbou přednášejících nabídnou unikátní možnost k získání v praxi využitelných dovedností. Začátkem listopadu Vás proto srdečně zveme na zbrusu nové školení “Organizace trhu se zemním plynem”. Zástupci ERÚ, OTE, provozovatelů přepravní soustavy, zásobníků plynu a distribučních soustav Vám představí hlavní oblasti organizace trhu s plynem a další zajímavé informace z oblasti legislativy, fungování velkoobchodu a retailu, cenotvorby a souvisejících smluv i obdobná aktuální témata. Pozvánka na akci zde
06. 09. 2019

ERÚ chce srazit tarify za elektřinu i plyn

Dokument s názvem Návrh zásad cenové regulace pro V. regulační období, který nedávno vydal Energetický regulační úřad (ERÚ), v sobě podle zjištění webu Euro.cz, skrývá nemalé překvapení. Úřad totiž plánuje od ledna roku 2021 snížit platby, které lidé a firmy hradí za distribuci elektřiny a plynu. Více zde

Legislativa

EU

EK
Komise Ursuly von der Leyenové: pro Unii, která si klade vyšší cíle. Více zde
Infografika: Známe nové složení Evropské komise. Více zde
EEA
Jak urychlit změnu směrem k udržitelnosti? Více zde

ČR

MF
Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019. Více zde
MMR
MMR pořádá 22. Celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Více zde
Sbírka
Zákon č. 227/2019, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Technická normalizace

Jednání skupiny PSH2

Dne 4. 9. 2019 se uskutečnilo v sídle ČPS další jednání Pracovní skupiny vodík (PSH2). V průběhu jednání byla diskutována dosavadní činnost jednotlivých pracovních podskupin a zejména případná iniciace změny vyhlášek č. 108/2011 Sb. a č. 459/2012 Sb. a aktualizace SEK. Více informací podá Technický odbor ČPS.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019, DOPORUČUJEME:

24. 09. 2019

Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
08. 10. 2019

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
15.–16. 10. 2019

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru – Brno

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
06.–07. 11. 2019

Organizace trhu se zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn