Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

24/2019
období 14.–20. června 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Den otevřených dveří na mnoha místech ČR doprovázející oslavy 100 let ČPS je za námi. Děkujeme všem zúčastněným společnostem a partnerům této akce, jimiž byly Pražská plynárenská, innogy, E.ON, NET4GAS, ÚJV Řež, MND, TEDOM a ČEZ Energo za to, že zpřístupnili veřejnosti svá zařízení spojená s plynárenstvím a aktivně se zapojili do programu oslav našeho letošního významného výročí. V legislativě se například dozvíte, že Evropská komise vyzývá členské státy, aby byly ve svých plánech provádění Pařížské dohody ambicióznější nebo že radní hl. města Prahy schválili závazek snížit do roku 2030 emise CO2 na území metropole o 45 procent. Technická normalizace Vám přiblíží výstupy školení „Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech” i s ním spojenou jedinečnou exkurzi do podzemí, o níž byl skutečně velký zájem. Jelikož prázdniny klepou na dveře, dovolte nám popřát Vám pohodové prožití letní dovolené a moře zajímavých zážitků. Newsletter zde pro Vás bude opět připraven v září, těšíme se na Vás!

Aktuality

20. 06. 2019

Den otevřených dveří v rámci oslav 100 let ČPS

Program letošních oslav 100 let od založení ČPS nabídl veřejnosti unikátní příležitost nahlédnout do běžně nepřístupných energetických zařízení a provozů v několika lokalitách napříč ČR. Velké poděkování patří všem partnerům, kteří se do této akce zapojili. „Energetika a její provozy jsou pro většinu lidí velkou neznámou. Oslavy stoletého výročí jsou příležitostí, jak to změnit. V České republice je mnoho moderní infrastruktury a technologií, do jejichž rozvoje investují plynárenské společnosti každoročně miliardy korun. Na náš den otevřených dveří jsme pozvali všechny, které zajímá, díky čemu mají doma teplo nebo jaká je budoucnost zásobování energií,“ řekla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, v rámci Dne otevřených dveří.
Na severní Moravě nabídla k prohlídce provoz podzemního zásobníku Třanovice společnost innogy Gas Storage. Veřejnost se tak více dozvěděla o moderních technologiích používaných pro vtláčení a těžbu zemního plynu. Odborný výklad doplnila prezentace techniky a postupů báňské záchranné služby. V areálu Pražské plynárenské v Michli byl nejen pro školy připraven zajímavý edukativní program zaměřený na informace o plynárenském oboru. Byla představena plynárenská pohotovost i plnicí stanice CNG. Dále měli návštěvníci možnost seznámit se se zajímavými exponáty v Plynárenském muzeu nebo se více dozvědět o projektech vítězných studentských prací projektu ENERSOL. V severních Čechách ve městě Vrchlabí mohli zájemci navštívit kogenerační jednotku společnosti ČEZ Energo a prohlédnout si technické zázemí, využívané moderní technologie a poslechnout si odborný výklad o principu a výhodách kombinované výroby elektrické energie a tepla.
Ve středních Čechách otevřel dveře veřejnosti ÚJV Řež. Návštěvníci měli tak mimořádnou příležitost prohlédnout si průkopnické projekty na bázi vodíkových technologií, svézt se prvním českým vodíkovým autobusem TriHyBus a vyzkoušet si, jak funguje „vodíkový kufřík“, přenosný bezemisní zdroj napájení, určený například pro záchranáře. V jižních Čechách byla zpřístupněna teplárna Mydlovary pod záštitou společnosti E.ON. Veřejnost si tak mohla prohlédnout celkový provoz včetně velkého kotle na biomasu, kogenerační jednotky na zemní plyn, záložního plynového kotle a bateriového úložiště. Na jižní Moravě byl otevřen podzemní zásobník Uhřice společnosti MND Gas Storage. Návštěvníci si tak mohli v rámci prohlídky projít zázemí podzemního zásobníku, řídicí centrum a vidět na vlastní oči moderní technologie používané pro vtláčení a čerpání zemního plynu.
Jsme rádi, že veřejnost využila tuto jedinečnou možnost zúčastnit se připravených exkurzí a oslavili tak 100 let ČPS společně s námi! Více informací o jednotlivých lokalitách zde
19. 06. 2019

V podpoře výměny kotlů musíme pokračovat

Zajímavý rozhovor s předsedou Rady ČPS Martinem Slabým, který se v úvodu dotýká jak historie ČPS, tak i otázek závislosti na ruském plynu nebo řeší pozici zemního plynu v energetickém mixu. Nevynechává však ani problematiku CNG v dopravě nebo zrušení daňového zvýhodnění domovních kotelen. Více zde
17. 06. 2019

PGE zahájila výběrové řízení na největší polskou paroplynovou elektrárnu s výkonem 1 400 MW

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zahájila výběrové řízení na dva nové paroplynové bloky s celkovým výkonem zhruba 1 400 MW v polské elektrárně Dolna Odra na severu země. Projekt, který PGE poptává „na klíč“ s očekávanými náklady 4 miliardy zlotých (24 miliard Kč), má být hotový do konce roku 2023. Náš severní soused v současné době hledá čistší náhradu svých uhelných zdrojů a kromě plynu je hodlá nahradit i zdroji jadernými. Více zde
14. 06. 2019

Rusko chce do roku 2035 pětinásobně zvýšit produkci LNG

Rusko plánuje do roku 2035 zvýšit produkci zkapalněného zemního plynu (LNG) pětinásobně na 120 až 140 milionů tun ročně. Na globálním trhu by tak země měla podíl zhruba 20 procent. Více zde
14. 06. 2019

Test Škody Octavia Combi G-TEC a tip na CNG výlet do Německa

Pokud jste v televizi nestihli reportáž Autosalonu, v níž byla testována Škoda Octavia Combi G-TEC, a máte chuť se na ni podívat a dozvědět se víc o CNG, sledujte zde

Legislativa

EU

EK
Energetická unie: Komise vyzývá členské státy, aby byly ve svých plánech provádění Pařížské dohody ambicióznější. Více zde
Čistá mobilita: Evropská komise předkládá návrh týkající se zkoušek automobilových emisí v podmínkách reálného provozu. Více zde
Udržitelné financování: Komise vydává pokyny pro lepší informování podniků o klimatu a vítá tři nové důležité zprávy o financování opatření v oblasti klimatu ze strany předních odborníků. Více zde
Týden udržitelné energie. Více zde
Hodnocení strategie EU v oblasti transevropských energetických sítí. Více zde
Úřední věstník EU
Nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES. Více zde
Nařízení, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou. Více zde
Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. Více zde

ČR

Vláda (17. 6. 2019)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) – schváleno se změnou.
Harmonogram zpracování nového horního zákona – schváleno.
Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů – schváleno.
PS PČR
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní – sněmovní tisk č. 509.
MPO
Prioritou MPO je účinné využívání zdrojů, které je zásadní pro zajištění surovinové bezpečnosti státu. Více zde
Lepší hospodaření s nerostným bohatstvím má přinést novela horního zákona. Více zde
MŽP
1,25 miliardy na stovky veřejných budov po celém Česku. Díky nim budou spotřebovávat méně energie. Více zde
MMR
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Více zde
Rada HMP
Radní Prahy schválili závazek snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 procent. Více zde

Technická normalizace

Školení ČPS „Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech” a ČSN P 73 7505

Dne 18. 6. 2018 se konalo školení „Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech“ v sídle společnosti Kolektory Praha, a. s. Součástí školení byla i prohlídka části kolektoru v centru Prahy. V Praze je vybudován nejrozsáhlejší a nejkomplexnější systém vedení inženýrských sítí v těchto ochranných tunelech. Kolektorem účastníky s odborným výkladem provázel pan Ing. Středa a pan Ing. Kuplík.
Tito experti byli i spoluautory revize ČSN P 73 7505:2017 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí. Norma slouží pro projektování sdružených tras v kolektorech, technických chodbách, technických kanálech a suterénních rozvodech, v nichž jsou společně uložena alespoň dvě různá vedení technické infrastruktury, jimiž jsou města a obce zásobovány vodou, energiemi, přenosem informací a kanalizace. Norma byla poprvé vydána jako Československá státní norma. Od té doby prošla několika revizemi. Poslední revizí, která trvala čtyři roky, se stala předběžnou Českou technickou normou. Zpracovatelé normy při revizi aktivně spolupracovali i s ČPS. Revizí došlo k celkové úpravě textu v souladu se současnou technologickou úrovní a národní i evropskou legislativou. Od 11. září 2001 je vstup do kolektorů pro veřejnost zakázán. Více informací podá Ing. Lucia Vojtila

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 2. pol. 2019

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn