Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

23/2019
období 7. – 13. června 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pokud jste zvědaví, na jaká školení se můžete těšit ve 2. polovině roku, podívejte se do kalendáře vzdělávacích akcí, který jsme pro Vás zbrusu nově připravili. V aktualitách nebude chybět informace o opatřeních na ochranu zákazníků, která byla přijata proti praktikám tzv. „energetických šmejdů”. Legislativa se mimo jiné zaměří na vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích za uplynulé období letošního roku a bude se věnovat i národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Ohlédnutí za plenárním zasedáním CEN/TC 234 „Plynárenská infrastruktura” v Zurichu přineseme v části technická normalizace. Ať se dozvíte, co Vás zajímá třeba i na exkurzích v rámci Dne otevřených dveří již tento čtvrtek - jste srdečně zváni!

Aktuality

13. 06. 2019

Jaké vzdělávací akce pro vás připravujeme na druhou polovinu roku?

Školení a konferencí bude ČPS v nadcházejícím období pořádat celou řadu a je jen na Vás, které si vyberete. Určitě byste si neměli nechat ujít Podzimní plynárenskou konferenci, která se letos uskuteční v Praze ve dnech 11.–12. listopadu a nabídne opravdu zajímavá témata i přednášející. Současně zde vyvrcholí oslavy výročí 100 let ČPS. Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 2. pol. najdete zde.
10. 06. 2019

Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů

Celkem 14 dodavatelů energií, kteří pokrývají více než 80 % retailového trhu s energií, se svým podpisem dobrovolně přihlásilo k Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů. Její vznik inicioval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou obchodní inspekcí a Energetickým regulačním úřadem. V dokumentu se jednotlivé společnosti zavázaly k dodržování pravidel, která přispějí ke kultivaci prodeje energií v Česku. Jde o další důležitý krok v boji proti tzv. energetickým šmejdům. Tisková zpráva zde
10. 06. 2019

Poptávka v Asii bude v příštích pěti letech pohánět růst spotřeby zemního plynu

Po dalším rekordním roce bude podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) celosvětová poptávka po zemním plynu v příštích pěti letech dále růst. To bude dáno silnou spotřebou v rychle rostoucích asijských ekonomikách a podpořeno pokračujícím rozvojem mezinárodního obchodu s plynem. Více zde
13. 06. 2019

Odborníci poodhalí výzkum vodíku

Nahlédnout pod velmi pevně přiklopenou pokličku Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži nedaleko Prahy budou moci zájemci během mimořádné exkurze. Ta se pořádá v rámci oslav 100 let existence Českého plynárenského svazu. V Řeži odborníci představí průkopnické projekty na bázi vodíkových technologií. Účastníci exkurze se budou moci svézt prvním českým autobusem na vodíkový pohon a vyzkoušet si i mnohé další. Více zde
07. 06. 2019

Na podzim by mělo na Kladensku začít jezdit 25 autobusů na CNG

Od září 2019 by mělo na Kladensku začít jezdit 32 nových bezbariérových autobusů. Objednala je společnost ČSAD MHD Kladno. Sedm z vozů bude na naftový pohon, ostatních 25 vozů na stlačený zemní plyn (CNG). První autobusy už jsou podle ředitele dopravce Ludomír Landy v kladenském depu. Dodávky dalších budou následovat do konce prázdnin.
07. 06. 2019

Ultrazvukové plynoměry pro domácnost

S ultrazvukovými plynoměry, které jsou ze své podstaty způsobu měření vybaveny elektronickým zpracováním dat, přijde snažší způsob konektivity a využití dat. Ta budou využitelná jak v domácnosti, tak při budování chytrých sítí. Více zde
07. 06. 2019

Může biometan do roku 2030 nahradit plyn ve čtvrtině domácností?

Biometan může do roku 2030 nahradit zemní plyn ve čtvrtině domácností v Česku. Na setkání s novináři to uvedli zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie (KOZE) a oborového sdružení CZ Biom. Podle nich je reálné, že 150 až 200 bioplynových stanic přejde právě na výrobu biometanu, kterého budou dohromady vyrábět 500 milionů metrů krychlových ročně. Více zde

Legislativa

EU

EK
Revize pravidel pro bezplatné přidělování povolenek v systému EU ETS. Více zde

ČR

Vláda
Na programu jednání vlády dne 10. 6. 2019 byl materiál 481/19 Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření za rok 2018.
MPO
Postup pro vytvoření seznamu strategických objektů pro definici scénářů výpadku dodávek elektrické energie. Více zde
MF
Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích – rok 2019. Více zde
MMR
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Více zde
ERÚ
Návrh změn Řádu provozovatele zásobníku plynu společnosti SPP Storage, s.r.o. Více zde

Technická normalizace

Plenární zasedání CEN/TC 234 „Plynárenská infrastruktura“

Ve dnech 21. 5. 2019 a 22. 5. 2019 se konalo ve švýcarském Zurichu 36. plenární zasedání CEN/TC 234 „Plynárenská infrastruktura“. Cílem bylo projednat výsledky roční práce pracovních výborů a schválit další postup práce s ohledem na Rozhodnutí, která byla odhlasována k jednotlivým projednávaným bodům na zasedání CEN/TC 234 v roce 2018 v belgickém Bruselu.
Jednání CEN/TC 234 předcházelo setkání členů Sector Forum Gas Infrastructure konané dne 20. 5. 2019. Činnost této skupiny odborníků, která působí jako poradní a koordinační orgán pro normalizaci a činnosti související s plynárenskou infrastrukturou, je zaměřena na:
  • prosazování zájmů odvětví plynárenství/plynárenské infrastruktury v Evropě,
  • výkon funkce strategické skupiny,
  • koordinaci standardizace všech částí plynárenské infrastruktury se zaměřením na její integritu, bezpečnost a spolehlivost jejího provozu,
  • podporu jednotného pohledu na celý plynárenský systém (infrastruktura, uživatelé,výrobci, dodavatelé atd.) a poskytnutí platformy pro komunikaci s odbornou veřejností,
  • identifikaci mezer ve standardizaci,
  • podporu uplatňování nových technických standardů,
  • podporu komunikace mezi technickými výbory v tomto sektoru,
  • navazování styků s příslušnými průmyslovými a profesními evropskými organizacemi, stejně jako s profesními sdruženími odborníků a výzkumnými pracovišti.
Dokumenty z těchto jednání jsou k dispozici v ČPS. Více informací podá Ing. Petr Štefl.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

18. 6. 2019

Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech - ČSN P 73 7505 + Exkurze do kolektoru

POZVÁNKA
19. 6. 2019

Biometan v plynárenských sítích

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn