Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

21/2019
období 24.–30. května 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

aktuální Newsletter Vás pozve do Plynárenského muzea v Michli, a to v rámci 16. pražské muzejní noci, která se uskuteční již tuto sobotu. Tato akce v areálu Pražské plynárenské nabídne bohatý doprovodný program a současně podpoří probíhající oslavy výročí 100 let ČPS. V dalších aktualitách se zaměříme na čistou mobilitu, která bude i nosným tématem připravovaného čísla časopisu PLYN, které vyjde na konci června. O schválení čtvrtého energetického balíčku EU nazvaného „Čistá energie pro všechny Evropany” informuje legislativa, stejně tak se dotkne daňových zákonů nebo návrhu zákona o metrologii, který je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Technická normalizace Vám přiblíží probíhající revizi ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, k níž ČPS aktivně uplatňuje svá stanoviska. Příjemné čtení!

Aktuality

30. 05. 2019

Pozvánka na muzejní noc do Plynárenského muzea v Michli

V sobotu 8. června se od 19 h uskuteční již v pořadí 16. pražská muzejní noc. V rámci této akce je pro návštěvníky otevřeno také Plynárenské muzeum v Michli, kde je připraven i zajímavý doprovodný program. V Plynárenském muzeu se příchozí seznámí s počátky a vývojem plynárenství, prohlédnou si modely výrobních zařízení a plynojemů, staré plynoměry, sbírku plynových spotřebičů a další zajímavosti.
Pokud jste ještě neměli možnost se do tohoto muzea vypravit, využijte této jedinečné příležitosti! Tato akce v areálu v Pražské plynárenské je současně zařazena do „OSLAV 100 LET” od založení ČPS. Děkujeme Pražské plynárenské za podporu! Více o akci zde
28. 05. 2019

Podpora čisté mobility na ministerstvu dopravy

Evropská komise v celoevropské strategii pro alternativní paliva z roku 2013 konstatovala, že je třeba „vystoupit ze začarovaného kruhu”, kdy infrastruktura pro alternativní paliva není vybudována kvůli nedostatečnému množství vozidel a automobilky nevyrábějí vozidla, protože neexistuje dostatečně silná poptávka ze strany spotřebitelů. Z tohoto důvodu byla schválena směrnice, která jednotlivé státy EU zavázala, aby vytvořily národní strategii rozvoje alternativních paliv. Ty měly obsahovat národní cíle počtu dobíjecích a plnicích stanic pro CNG, LNG a vodík do roku 2020 a 2025, a dále soubor opatření k naplnění těchto cílů. Více zde
24. 05. 2019

CNG – efektivní alternativa

Stlačený zemní plyn je nejšetrnějším řešením pro dopravu. Prokázaly to výsledky nezávislých studií, které představil ČPS. CNG má pozitivní vliv na snižování emisí oxidů dusíku, oxidu uhličitého, polycyklických aromátů a dalších polutantů s negativním dopadem na lidské zdraví a životní prostředí, jež produkují automobily. Asi nejzajímavějším výsledkem analýzy zpracované českými univerzitami je možnost snížení emisí NOx o více než 90 % při provozu na CNG ve srovnání s naftovými automobily. Více zde
28. 05. 2019

Vodíková doprava se rozvíjí pomalu

Pokud se stát rozhodne, že je vodíková mobilita směrem, kterým se má smysl vydat, bude v prvním kroku nezbytné nastavit udržitelnou koncepci rozvoje této technologie a nastartovat ji jasně definovanými formami podpory. Dále je třeba přesvědčit o výhodnosti využití vodíkových autobusů i provozovatele veřejné hromadné dopravy a v neposlední řadě motivovat zájemce z řad občanů k nákupu vodíkových automobilů. Více zde
24. 05. 2019

Uniper zkoumá zájem trhu o plánovaný plovoucí LNG terminál v Německu

Německý projekt plovoucího terminálu pro zpětné zplyňování zkapalněného zemního plynu postupuje slibně. Uniper v pondělí vyhlásil formalizovaný test tržní poptávky, kde v první fázi bude uzavírat nezávazné dohody ohledně rezervace služeb LNG terminálu. Terminál by měl být v provozu v druhé půlce roku 2022. Německá společnost podle serveru Reuters začala testovat zájem plynárenských společností o využívání budoucího LNG terminálu. Uniper zahájil takzvanou otevřenou sezónu na kapacitu 10 miliard metrů krychlových ročně pro plánovaný LNG terminál. Více zde

Legislativa

EU

Úřední věstník EU
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/826 ze dne 4. března 2019, kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU, pokud jde o obsah komplexních posouzení potenciálu pro účinné vytápění a chlazení. Více zde
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/856 ze dne 26. února 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu. Více zde
EK
EK, EIB a Breakthrough Energy Ventures byl založen nový fond pro podporu čistých energetických investic. Více zde
Dokončen balíček Čistá energie pro všechny Evropany. Více zde
Oběhové hospodářství: Rada s konečnou platností schválila nové předpisy o plastech na jedno použití, které mají snížit objem plastového odpadu v mořích. Více zde
Konzultační proces:
Aktualizace měsíční a roční energetické statistiky. Více zde
Aktualizace pravidel týkajících se zkoušek schválení typu z hlediska emisí u těžkých nákladních vozidel. Více zde
Průmyslové emise – hodnocení pravidel EU. Více zde

ČR

Vláda
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů – schváleno se změnou dne 27. 5. 2019.
MPO
Dodavatelé energií se domluvili na dodržování pravidel, která je lépe odliší od nekalých praktik šmejdů. Více zde
Návrh zákona o metrologii v meziresortním připomínkovém řízení. Více zde
ERÚ
Energetický regulační věstník 3/2019 – 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2019 ze dne 21. května 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, 2. Rozhodnutí podle článku 27 odst. 4 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Více zde
OTE
Aktualizované Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku (Revize 28) a pro plynárenství (Revize 16). Více zde

Technická normalizace

Revize ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Dne 22. 5. 2019 se konalo v sídle SWECO Hydroprojekt a.s. další jednání k revidované ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Diskuse se vedla k nevypořádaným připomínkám ke 4. návrhu této ČSN, ke kterému se zpracovatelka paní Ing. Lenka Fremrová vrátila na základě doporučení pana Ing. Jakuba Vrány, PhD., vedoucího TNK 66 – Inženýrské sítě. Tato skutečnost byla a je nadále podporována všemi provozovateli/majiteli technické infrastruktury. Vzniklá situace se ovšem dotkla přítomných zástupců Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), kteří v rámci revize ČSN prosazovali realizaci výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících. S tímto požadavkem provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí, neboť by tím byly významně zhoršeny stávající podmínky pro umisťování některých inženýrských sítí, především plynovodů. Zástupci ČPS a pracovníci TO ČPS nadále aktivně podporují stávající verzi revidované ČSN, která byla v rámci jednání dne 22. 5. 2019 dopracována a sledují, aby byly uspokojivě vypořádány připomínky, které v průběhu probíhající revize ČPS uplatnil. Zpracovatel osloví kromě jiných neopominutelných připomínkujících i zainteresovaná ministerstva a požádá je o stanovisko (MPO, MŽP, MMR). Více informací Ing. Lucia Vojtila

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

18. 6. 2019

Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech - ČSN P 73 7505 + Exkurze do kolektoru

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
19. 6. 2019

Biometan v plynárenských sítích

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
https://www.high-endrolex.com/10