Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

16/2019
období 15.–25. dubna 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

období kolem Velikonoc bylo bohaté na zajímavé odborně-vzdělávací akce. Na ty, které pořádal ČPS, upozorníme v aktualitách. V rámci Sympozia byly oficiálně zahájeny oslavy výročí 100 let od založení svazu. V aktualitách se dále budeme zamýšlet nad budoucím významem plynárenské soustavy v klimaticky neutrální Evropě. O jmenování předsedy Rady ERÚ informuje legislativa, stejně jako o vývoji cenové regulace v jednotlivých odvětvích. Dále se například dozvíte, že Evropská komise přijala nové standardy emisí CO2 pro osobní a dodávková vozidla. Technická normalizace se zaměřila na probíhající připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 920 26, který je dostupný na našich webových stránkách. Ať vás čtení baví!

Aktuality

25. 04. 2019

Zemní plyn v prvním čtvrtletí dominoval, stal se hlavním fosilním palivem pro výrobu elektřiny v EU

Rostoucí náklady na emisní povolenky a uzavírání uhelných elektráren v Evropě způsobily dominanci zemního plynu ve výrobě elektrické energie. Tyto faktory vedly podle analytiků k tomu, že výroba elektrické energie z plynových elektráren poprvé v historii předstihla výrobu z jiných forem fosilních paliv. Více zde
25. 04. 2019

Školení Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa

ČPS uspořádal nové školení s názvem Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa, které přilákalo mnoho odborníků napříč plynárenským sektorem. Hlavním tématem byly novinky z Bruselu nejen ohledně nové strategie Evropské unie k dosažení klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050, ale také poslední informace k přípravě očekávaného plynárenského legislativního balíčku. Zástupce provozovatele přepravní soustavy představil první pilotní projekt svého druhu s technologií Power-to-Gas. Zástupci Energetického regulačního úřadu doplnili mozaiku o informace ohledně posledních trendů v regulaci v návaznosti nejen na dosavadní vývoj, ale i již zmiňované dekarbonizační aktivity Evropské komise. Poslední přednáška se věnovala tématu energetických úspor v návaznosti na predikce spotřeby plynu. Školení sklidilo pozitivní ohlas, proto věříme, že ho budeme zařazovat do programu vzdělávacích akcí i v budoucnu.
25. 04. 2019

Studie prezentovaná GGI a NET4GAS

Green Gas Initiative (GGI) a společnost NET4GAS prezentují novou studii publikovanou poradenskou společností Frontier Economics na téma budoucího významu plynárenské infrastruktury v klimaticky neutrální Evropě. Studie se zaměřuje na význam plynárenské infrastruktury a její schopnost přispět ke snižování emisí napříč různými odvětvími. Jde o analytickou studii, jejíž součástí je i systémově zpracovaná hloubková analýza nákladů, a to se zvláštním zaměřením na Belgii, Českou republiku, SRN, Dánsko, Francii, Nizozemí, Švédsko a Švýcarsko. Více zde
24. 04. 2019

Kam směřuje česká energetika?

Odborníci se zamýšlejí, jakou cestou se vydá tuzemská energetika. Jaký podíl bude mít jádro? Odstaví Česko postupně uhelné zdroje a začnou se prosazovat obnovitelné zdroje, plyn a decentralizovaná energetika? Více zde
17. 04. 2019

Sympozium 2019

Letošní sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy pořádané Českým plynárenským svazem ve dnech 16. a 17. dubna v pražském hotelu Orea Hotel Pyramida je za námi.
V rámci programu vystoupilo 25 přednášejících, z nichž 8 bylo ze zahraničí (Slovenska, Německa, Francie a Velké Británie). Byly představeny nové projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu, progresivní technologie a materiály používané v plynárenství, které splňují požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Novinkou v programu byl oproti předcházejícím ročníkům samostatný blok věnovaný problematice biometanu.
Výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská společně s předsedou Rady ČPS Martinem Slabým touto akcí oficiálně zahájili oslavy výročí 100 let Českého plynárenského svazu! Tradiční doprovodné výstavy se zúčastnilo 9 vystavovatelů. Celkem na této dvoudenní vzdělávací akci ČPS registroval 115 účastníků. Poděkování patří zejména přednášejícím, moderátorům a všem, kteří se na přípravě sympozia podíleli. Témata na příští rok jsou otevřená, těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.
17. 04. 2019

Nord Stream 2 požádal o třetí alternativní trasu v dánských teritoriálních vodách

Společnost Nord Stream 2 AG zodpovědná za výstavbu ruského plynovodu Nord Stream 2 do Německa požádala o třetí alternativní trasu pro dánský úsek plynovodu. Průtahy v získání kladného stanoviska Dánska vrhají nejistotu na plánované zprovoznění plynovodu na konci letošního roku, kdy vyprší současný tranzitní kontrakt s Ukrajinou. Více zde
15. 04. 2019

Strategické změny ve společnostech HUTIRA

Kolektivní člen Českého plynárenského svazu HUTIRA-BRNO, s.r.o. oznamuje organizační změny, k nimž došlo na začátku dubna. Jejich cílem je zkvalitnění spolupráce a rozšíření obchodních vztahů s klienty a partnery. Více zde

Legislativa

EU

Čistá mobilita: Nové standardy emisí CO2 pro osobní a dodávková vozidla přijaty. Více zde
Energetická unie: EK podpoří projekt Baltic Pipe, který vytvoří nový koridor pro dodávky plynu na evropském trhu. Více zde
Energetická unie: navýšení energetické bezpečnosti v Polsku. Více zde

ČR

MPO
Jmenování člena Rady Energetického regulačního úřadu a jejího předsedy. Více zde
MF
Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích – Plynná paliva. Více zde
MMR
IROP má k dispozici v aktuální výzvě 2,5 miliardy na zateplení bytových domů. Více zde
Za první čtvrtletí bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč. Více zde
ERÚ
Přehled předběžných cen tepelné energie v ČR k 01. 01. 2019. Více zde
OTE
Koeficienty pro výpočet BSD pro zimní období 2019/2020. Více zde
Legislativa ČR
Sbírka zákonů:
  • 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
  • 111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Technická normalizace

Připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 920 26

Dne 17. 4. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 920 26 „Katodická ochrana potrubí uložených v zemi“. Konečný návrh je zveřejněn na webových stránkách ČPS. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

21. 05. 2019

Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
22. 05. 2019

Školení revizních techniků a montážních pracovníků
Příprava na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
28. 05. 2019

Odborná způsobilost pro obsluhu plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
05. 06. 2019

Školení odborné způsobilosti ke kontrole těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.