Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

15/2019
období 8.–14. dubna 2019

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

týden uplynul jako voda a my jsme opět zde s informacemi z plynárenství. Úvodem Vás upozorníme na první zasedání evropsko-amerického energetického fóra, které se uskuteční začátkem května v Bruselu. Role LNG nabývá na síle, o čemž svědčí i výběr našich hlavních aktualit. Legislativa se zaměří na strategii energetické unie a MŽP informuje o nové odpadové legislativě, která zavádí evropské cíle recyklace komunálních odpadů. Více o probíhající revizi TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně” se dozvíte v části technická normalizace. V tomto týdnu se uskuteční tolik očekávané Sympozium věnované bezpečnosti provozování plynárenské soustavy, které de facto odstartuje oslavy k výročí 100 let od založení předchůdce Českého plynárenského svazu. O dalších připravovaných akcích Vám samozřejmě přineseme včas informace. Nyní už nezbývá než popřát všem veselé Velikonoce, ať je prožijete podle svých představ!

Aktuality

12. 04. 2019

Pozvánka na energetické fórum o LNG

Začátkem května se v Bruselu bude konat první zasedání evropsko-amerického energetického fóra, jehož hlavním tématem bude dovoz LNG z USA do EU. Více zde
10. 04. 2019

Cena plynu v Evropě díky přebytku LNG klesá

Trh s plynem v Evropě čím dál více ovlivňují dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA a Ruska. Jejich přebytek nyní srazil ceny na nejnižší úroveň za několik let. Experti ale očekávají, že jde o přechodný výkyv. Nicméně role krátkodobých a jednorázových kontraktů v Evropě nadále poroste. Více zde
08. 04. 2019

Europarlament schválil úpravu pravidel pro trh s plynem

Novou podobu pravidel pro trh s plynem, předběžně dohodnutou s členskými zeměmi, dnes potvrdilo při hlasování plénum Evropského parlamentu. Úprava pravidlům evropského jednotného trhu podřizuje všechny plynovody vedoucí z jiných zemí na území států EU a v jejich pobřežních vodách. V praxi tak například nový plynovod North Stream 2, vedený po dně Baltského moře, bude muset provozovat jiná společnost než ruský gigant Gazprom, připomněl český europoslanec Luděk Niedermayer. Více zde
08. 04. 2019

Spotové obchodování se na globálním trhu s LNG podílí 25 %

Sdružení International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL) zveřejnilo zprávu o trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG) za rok 2018. Globální importy LNG meziročně vzrostly o 8,3 % a dosáhly 313,8 milionů tun, z čehož bylo 82,5 milionů tun importováno do Japonska. Spotový obchod pak tvořil jednu čtvrtinu veškerých LNG importů s 78,7 miliony tun. Více zde
08. 04. 2019

S plynárenskou infrastrukturou se v Evropské unii počítá i v nízkouhlíkovém systému

Na začátku dubna proběhlo neformální jednání ministrů energetiky EU v Rumunsku, na kterém byla podepsána deklarace o maximalizaci potenciálu využívání plynárenské infrastruktury v budoucnu. Proti deklaraci se vyslovili Zelení, kteří upozorňují na používání vágních termínů a využívání existující infrastruktury jako záminky pro další podporu fosilního paliva. Více zde
08. 04. 2019

Plovoucí zkapalňovací jednotka Prelude odeslala první komerční tanker s LNG na asijské trhy

Před nedávnem dosáhla společnost Royal Dutch Shell dalšího významného milníku ve svém přerodu z ropné na plynárenskou společnost. Její plovoucí zkapalňovací jednotka (FLNG) Prelude odeslala první komerční tanker s LNG na cílové asijské trhy. Završuje se tak proces zahájený již v roce 2011, kdy Shell jako první na světě s myšlenkou zkapalňování zemního plynu na plovoucím zařízení přišel. Byť Prelude nakonec není první FLNG uvedenou do provozu, ukázala směr, který nabývá na síle. FLNG se stávají běžnou součástí upstreamu. Více zde
09. 04. 2019

Francouzská společnost EDF plánuje vyrábět vodík ve velkém

Francouzská energetická společnost EDF oznámila založení nové dceřiné společnosti Hynamics zaměřené na výrobu nízkouhlíkového vodíku pro průmysl a dopravní sektor. Ambicí EDF je stát se klíčovým hráčem v odvětví výroby vodíku nejen ve Francii, ale i ve světě. Více zde

Legislativa

EU

EK
Čtvrtá zpráva o stavu energetické unie. Více zde
Energetická unie: od vize k realitě. Více zde
Stav energetické unie. Více zde
Komise pomáhá členským státům lépe uplatňovat environmentální pravidla EU, aby ochránila občany a zlepšila jejich kvalitu života. Více zde
Informační přehled přezkumu provádění environmentální politiky v České republice 2019. Více zde
EP
Evropský parlament schválil pozměňovací návrh, který zajišťuje velkým firmám právo ucházet se o podporu na investice do výzkumu a vývoje, energetických úspor nebo obnovitelných zdrojů energie. Dále by měly mít velké podniky nárok také na podporu všech ostatních produktivních investic, pokud na nich budou spolupracovat s malými a středními podniky. Legislativní proces bude pokračovat po evropských volbách na podzim. Více zde
Zemní plyn: Parlament rozšiřuje pravidla EU na plynovody ze zemí mimo EU. Více zde
Úřední věstník EU
Doporučení Komise (EU) 2019/553 o kybernetické bezpečnosti v odvětví energetiky. Více zde

ČR

MŽP
Nová odpadová legislativa zavádí evropské cíle recyklace komunálních odpadů a motivuje obce i občany k třídění. Více zde
Obce bez odpadu. Více zde
MPO
Budoucnost energetických systémů a infrastruktury. V Bukurešti jednala Rada EU pro energetiku. Více zde
Tisková konference k tématu ochrany spotřebitele před tzv. energetickými šmejdy. Více zde
MF
Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily. Více zde
MMR
Jednání o období 2021–2027 pokračují: na MMR proběhlo setkání s Evropskou komisí. Více zde
Legislativa ČR
Návrh zákona o odpadech. Více zde
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Více zde
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Více zde

Technická normalizace

Revize TPG 702 04

Do expertní pracovní skupiny byl rozeslán druhý pracovní návrh revize TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“. Experti se vyjádří, mimo jiné, k navrhované úpravě článku 5.9 Izolační spoje (IS). V tomto článku je řešeno i umístění IS, na kterém není zcela shoda mezi jednotlivými experty distribučních společností a přepravní společnosti. Autor revize navrhl následující znění článku. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
25. 04. 2019

Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.