Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

14/2019
období 1.–7. dubna 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

již se stává tradicí, že Vám každý týden přinášíme zajímavosti z domova i ze zahraničí. Nebude tomu jinak ani dnes. „Poslední šance na kotel s dotací“ bylo tématem tiskové konference, kterou uspořádal 4. dubna ČPS. Doposud bylo ve dvou výzvách kotlíkových dotací kraji schváleno téměř 60 tisíc výměn zastaralých kotlů. Ze zahraničních aktualit Vám dále nabízíme např. informaci o tom, že banky ve světě dále financují fosilní paliva. Z domácích aktualit je zajímavá zpráva, že ministr životního prostředí R. Brabec chce, aby uhelná komise vznikla do poloviny roku. Z legislativy si Vás dovolujeme upozornit na zprávu o tom, že parlament schválil nové emisní limity pro osobní auta a dodávky. Připomínáme, že v současné době máte možnost přihlásit se nejen na Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY, které se bude konat 16.-17. 4. 2019, ale také na velmi zajímavé školení Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa, které se uskuteční 25. 4. 2019. Přejeme příjemné čtení a za týden přineseme další novinky!

Aktuality

04. 04. 2019

Poslední šance na kotel s dotací

V duchu tohoto názvu se nesl program tiskového setkání, které pořádal ČPS ve čtvrtek 4. dubna 2019 v Černé Labuti v Praze. Plynárenské společnosti podpoří aktivity MŽP a některých krajů v návaznosti na třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací. Společným cílem je zajistit změnu vytápění pro 300 tisíc českých domácností, které stále používají ve svých domech nejstarší kotle na tuhá paliva. Bariéru v podobě vstupní investice by měl vyřešit státní program „kotlíkových půjček“. Ten je určený sociálně slabším a umožňuje kompletní financování výměny starého kotle bez nutnosti použití vlastních úspor. Reportáž a tiskové materiály zde
04. 04. 2019

Uplatnění zemního plynu v dopravním sektoru roste

S nástupem jara spatřilo na úseku dopravy světlo světa několik odborných studií a také konkrétních organizačních záměrů. V dnešním komentáři jsou zmíněny dvě studie; jednu věnovanou rostoucímu uplatňování zemního plynu v dopravním sektoru a další na téma vysoce kapacitní silniční dopravy. A nelze pominout železnici: závěr je věnován nové Evropské drážní zbožové koalici. Více zde
03. 04. 2019

Ministr životního prostředí Richard Brabec se vyjádřil ke vzniku tzv. uhelné komise

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) by byl rád, kdyby tzv. uhelná komise vznikla v Česku do poloviny letošního roku. Řekl to 3. dubna na jednání sněmovního výboru pro životní prostředí. V ideálním případě by se komise měla stát poradním orgánem vlády tak, jako to je v Německu, uvedl. Více zde
01. 04. 2019

Rakouský Verbund v pilotním projektu prozkoumá nahrazení zemního plynu „zeleným“ vodíkem

Rakouská energetická společnost Verbund hodlá prozkoumat možnost náhrady zemního plynu za vodík. V pilotním projektu bude vodík, který se vyrábí z přebytečné elektřiny obnovitelných zdrojů, přimícháván do zemního plynu spalovaného v rakouské elektrárně Mellach. Pilotní projekt má trvat celkem tři roky. Více zde
02. 04. 2019

Mega návěs na zemní plyn začal vozit díly pro automobilku BMW. Provoz je výrazně šetrnější k životnímu prostředí

V Německu uvedla DHL Freight do provozu mega návěs s tahačem Iveco Stralis na zkapalněný zemní plyn. Souprava bude v ročním zkušebním provozu jezdit mezi logistickým centrem DHL a továrnou BMW na jihu Německa. Více zde

Legislativa

EU

EK
Nová politika pro spotřebitele: Evropská komise vítá prozatímní dohodu o posílení pravidel EU na ochranu spotřebitele. Více zde
EP
CO2: Parlament schválil nové emisní limity pro osobní auta a dodávky. Více zde

ČR

MŽP
Věstník MŽP – Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o zveřejnění aktuálního Seznamu odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Více zde
ERÚ
Návrh změn Řádu provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage, s.r.o. Více zde
Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství. Více zde

Technická normalizace

Spolupráce ČPS s HK ČR v rámci Sekce kvality

Dne 26. 3. 2019 se zástupce ČPS zúčastnil řádného zasedání Sekce kvality HK ČR. Ve smyslu Metodických pokynů na tvorbu normativních dokumentů HK ČR byly na jednání posouzeny návrhy plánu tvorby pravidel praxe v r. 2019, předložené ČPS (11 revizí a 1 změna pravidel) a Českou asociací LPG (2 revize pravidel). Bylo konstatováno, že navrhované revize pravidel jsou v kompetenci příslušného autorizovaného živnostenského společenstva a nejsou duplicitní s jinými pravidly. V průběhu jednání byla dále diskutována následující témata:
  • problematika ČSN a strategie technické normalizace,
  • vývoj ve službách, které nyní nově poskytuje Česká agentura pro standardizaci (ČAS); v rámci činnosti ČAS došlo ke vzájemné dohodě se zástupci Automatického systému právních informací (ASPI) o tzv. sponzorovaném přístupu k normám,
  • tvorba zákona o znalcích, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavech,
  • vývoj tvorby nového zákona o vyhrazených technických zařízení, který je detailně projednáván a řešen v Sekci vyhrazených technických zařízení HK ČR.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

11. 04. 2019

Provozování OPZ v bytových domech TPG 704 01, TPG 800 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
25. 04. 2019

Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.