Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

13/2019
období 25.–31. března 2019

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pokud víte o někom, kdo přešel nebo se chystá brzy přejít na vytápění zemním plynem, zbystřete. V rámci probíhající mediální kampaně totiž začíná nová soutěž o velké výhry! Aktuality se dále zaměřují na energetické zdroje i úspory a ruku v ruce s nimi jde tisková zpráva Evropské komise o financování projektů čisté energetické infrastruktury, více se dozvíte v legislativě. Technická normalizace si pro změnu vzala na mušku téma katodické ochrany, s níž souvisí probíhající revize TPG 920 26. Příjemné čtení!

Aktuality

31. 03. 2019

Soutěž “kotelna” právě startuje!

VYHRAJTE 3× 250 TISÍC KORUN na rekonstrukci svého domu!
Zapojte se od 1. dubna 2019 do soutěže o tři rekonstrukce stávající kotelny na pevná paliva dle vašeho přání. Hlavní ceny v podobě příspěvků čtvrt milionu korun daruje Český plynárenský svaz hned třem výhercům. Více zde
26. 03. 2019

Vznikne bioplynová stanice poblíž malešické spalovny?

Praha se zabývá otázkou, jak energeticky využít gastroodpad z pražských restaurací, domácností i průmyslu, který tvoří podstatnou složku směsného odpadu. Podle náměstka primátora Petra Hlubučka by město mělo postavit bioplynovou stanici. Plyn z ní by pak mohl pohánět například auta Pražských služeb. Více zde
26. 03. 2019

innogy nově dodává teplo v Tišnově

Po koupi sítě CNGvitall je innogy aktivní také na teplárenském trhu. Nově bude zajišťovat výrobu a dodávky tepla v Tišnově, kde se vyrábí teplo výhradně ze zemního plynu, navíc s přidruženou výrobou elektřiny z kogenerací. Tisková zpráva zde
26. 03. 2019

Jak dlouho lidstvu vydrží současné energetické zdroje?

Diskuse o tom, jak by mělo lidstvo uspokojovat svou rostoucí energetickou spotřebu, se v poslední době vyostřuje. Zastánci jednotlivých zdrojů energie se trumfují v argumentech o dostupnosti, ekonomičnosti a udržitelnosti. Ve skutečnosti se ale ukazuje, že žádný z existujících energetických zdrojů není sám o sobě schopen fungovat dlouhodobě. Více zde
25. 03. 2019

Austrálie chce být lídrem v "zelené" výrobě vodíku

Japonská automobilka Toyota za finanční pomoci australské vládní agentury pro obnovitelné zdroje přestaví svou bývalou továrnu na předměstí Melbourne, jako továrnu na výrobu vodíku pro automobily. Palivo se bude vyrábět elektrolýzou z obnovitelných zdrojů. Více zde
25. 03. 2019

ENERSOL 2019

Celorepublikový program ENERSOL, který zakončila dvoudenní konference v Pardubicích ve dnech 21.–22. 3. 2019, byl zaměřen na talentované žáky středních škol a hodnotil jejich projekty pro využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě. V rámci úvodního slova druhého dne akce vystoupil také Ing. Martin Slabý, předseda Rady ČPS.
Na konferenci bylo představeno celkem 40 projektů ve 3 kategoriích. Velký ohlas sklidily projekty řešící např. další využití bioplynové stanice Lánov, školní kogenerační jednotky, model auta na vodíkový pohon nebo použití palivových článků v mikrokogeneraci.
28. 03. 2019

Pozvánka na dubnové sympozium

Dovolujeme si Vás jménem ČPS pozvat na sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY, které se uskuteční ve dnech 16.–17. dubna 2019 v Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6. Tematické zaměření letošního ročníku se orientuje na:
 • nejnovější projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu v Evropě a v České republice
 • nové trendy v energetice a nové plyny
 • provozování a údržbu přepravních a distribučních soustav
 • materiály pro výstavbu, rekonstrukci a sanaci potrubních systémů
 • technologie v plynárenství (výstavba, opravy, provoz, řídicí systémy, air screening)
 • plynárenství a životní prostředí (snižování emisí metanu, NOx a CO2, přečerpávání plynu)
 • bezpečnost a spolehlivost provozování plynárenských zařízení
 • výsledky studijních, vědeckých a výzkumných prací v oblasti plynárenství.
Více informací o sympoziu vč. programu zde

Legislativa

EU

EK
Energetická unie: 750 milionů EUR uvolněno na financování čisté energetické infrastruktury. Více zde
Udržitelné financování: konference na vysoké úrovni posouvá globální spolupráci v oblasti udržitelného financování do další fáze. Více zde
Čistá energie pro všechny Evropany: EK vítá přijetí návrhů k nové koncepci trhu s elektřinou EP. Více zde
EP
EP činí trh s elektřinou v EU transparentní a vstřícnější pro spotřebitele. Více zde
Věstník EU
Rozhodnutí 2019/504 o změně směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie. Více zde

ČR

MPO
Reakce MPO na čerpání prostředků v programu úspory energie z OP PIK. Více zde
Náměstek René Neděla jednal v Houstonu s americkým ministrem pro energetiku Rickem Perrym. Více zde
Sbírka zákonů
Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Technická normalizace

Odborná stanoviska v 1. čtvrtletí r. 2019

V 1. čtvrtletí r. 2019 technický odbor ČPS zpracoval a vydal k problematice z oboru plynových a souvisejících zařízení 8 odborných stanovisek formou „dotaz/odpověď“ a 1 číslované odborné stanovisko GAS, z toho 5 odborných stanovisek bylo zpracováno pro firemní členy ČPS. Více zde

Jednání pracovní skupiny k revizi TPG 920 26

Dne 19. 3. 2019 se konalo jednání pracovní skupiny expertů k revizi TPG 920 26 „Katodická ochrana potrubí uložených v zemi“. V průběhu jednání bylo diskutováno znění jednotlivých článků pracovního návrhu revize s tím, že byla mimo jiné:
 • v kapitole 7, zabývající se předpoklady pro aplikaci katodické ochrany, navržena úprava struktury a znění článků o jednotlivých metodách měřicích postupů,
 • v kapitole 8, v níž jsou uvedeny základní údaje pro navrhování katodické ochrany, navržena úprava struktury článků o korozním průzkumu, upřesněny jednotlivé typy Pearsonovy metody a doplněny požadavky na navrhování systému katodické ochrany,
 • v kapitole 9, zabývající se vlastním navrhováním katodické ochrany, navržena úprava znění článků o katodické ochraně technické infrastruktury / plynovodů vnějším zdrojem proudu.
Dále bylo navrženo vypuštění článku o zkušebním provozu systému katodické ochrany a Přílohy 1 původních pravidel praxe. Konečný návrh revize TPG 920 26 bude rozeslán do připomínkového řízení v dubnu – květnu 2019.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

09. 04. 2019

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
11. 04. 2019

Provozování OPZ v bytových domech TPG 704 01, TPG 800 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
25. 04. 2019

Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
GMR GAS® s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
APPZ – Asociace projektantů plynárenských zařízení
Titan Metalplast s.r.o.