NEWSLETTER

11/2019
11.–17. března 2019
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

většina z vás tuší, že letošní rok je pro nás významný, neboť uplyne přesně 100 let od založení svazu. Již nyní vám můžeme prozradit, že se v červnu chystá Den otevřených dveří na plynárenských zařízení napříč republikou nebo že připravujeme novou publikaci k tomuto významnému výročí. V aktualitách upozorníme na termín konání Podzimní plynárenské konference (PPK) a na zajímavé novinky ze světa energetiky. Legislativa přináší pohled na rozpočet EU v období 2021–2027 pro oblast životního prostředí a klimatu nebo výklad k novým energetickým štítkům, zabývá se ale i situací na domácí půdě. Technická normalizace se věnuje schválenému odbornému stanovisku GAS ke kalibraci tlakoměrů. Příjemné čtení a SAVE the DATE!

Aktuality

15. 03. 2019

Oslavy 100 let od založení svazu vyvrcholí na PPK 2019

Děkujeme všem, kteří se s námi do oslav aktivně zapojí!

13. 03. 2019

USA nadále sází na plynové elektrárny, loni tvořily většinu nového výkonu

Více než polovinu nového výkonu ve velkých zdrojích v USA tvořily v loňském roce elektrárny spalující zemní plyn, zbytek poté obnovitelné zdroje a bateriová úložiště. Naopak uzavírání starých zdrojů se týkalo především uhlí. Více zde

12. 03. 2019

Polsko postaví svůj plynovod do Norska, aby bylo nezávislé na Rusku

Aby Polsko snížilo svou závislost na ruském plynu, zamýšlí vybudovat svůj plynovod na norské plynové pole, píše Svenska Dagbladet. Více zde

12. 03. 2019

Scania uvádí nové provedení svého osmiválce na bioplyn

Scania vedle užitkových vozidel vyrábí i řadu motorů pro průmyslové využití a novinkou v této nabídce je vidlicový osmiválec, který může spalovat zemní plyn nebo bioplyn. Více zde

11. 03. 2019

EU se dohodla na financování projektů dopravní infrastruktury. Má urychlit dekarbonizaci

Evropský parlament se dohodl s Komisí na návrhu financování projektů pro propojení Evropy (CEF – Connecting Europe Facility) jako součást dlouhodobého rozpočtu EU pro roky 2021–2027. Více zde

Legislativa

EU

EK

Rozpočet EU na období 2021–2027: Komise vítá prozatímní dohodu o financování pro oblast životního prostředí a klimatu. Více zde

Stanovena kritéria udržitelnosti biopaliv. Více zde

Výklad k novým energetickým štítkům. Více zde

Společné prohlášení EU–U.S.: Dovoz LNG z USA vzrostl o 181 %. Více zde

Fúze: Komise zahájila hloubkové šetření návrhu E.ON na akvizici společnosti innogy. Více zde

Unie kapitálových trhů: Komise vítá dohodu o pravidlech pro zveřejňování informací ohledně udržitelných investic. Více zde

Úřední věstník EU

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/399 ze dne 7. března 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 a 128, návrh změn úplného usnesení R.E.5, návrhy čtyř nových předpisů OSN a návrh změn rozpisu 4 připojeného k revidované dohodě z roku 1958 (předpis č. 110 – Vozidla s pohonem na CNG a LNG). Více zde

Pozvánka na akci The Future of Gas in an Electrifying Europe zde

ČR

Vláda

Vláda na jednání dne 11. 3. 2019 schválila se změnou návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na rok 2019.

PS PČR

Schválena novela zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (tisk 80), která ruší výjimku ze zveřejňování smluv – dopad na společnosti, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast.

Vládní návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v 1. čtení (tisk 413).

Poslanecký návrh novely zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (tisk 422) – ukončení legislativní intervence skrze stanovení povinného přimíchávání složek biologického původu do motorové nafty a benzínů.

MPO

Návrh změny nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností – v připomínkovém řízení.

Vyplacené miliardy na podporované zdroje pod intenzivním dohledem. ERÚ a Státní energetická inspekce budou koordinovat kontrolní činnost. Více zde

MF

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie – v připomínkovém řízení. Více zde

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily (aktualizace). Více zde

Poslanecká sněmovna znovu projedná daňový balíček. Více zde

MMR

IROP získal dalších 5,2 miliard, které rozdělí na projekty regionů (výzva na nízkoemisní vozidla ve třech uhelných regionech). Více zde

ERÚ

Závěry analýzy konzultačního dokumentu TAR NC. Více zde

Technická normalizace

Odborné stanovisko GAS č. 128/2019 ke kalibraci tlakoměrů

TO ČPS zpracoval nové odborné stanovisko GAS č. 128/2019 ke kalibraci tlakoměrů používaných při tlakových zkouškách v souladu s TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“ a TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“. Toto stanovisko bude vydáno s platností od 1. 4. 2019. Obsah stanoviska bude následně zapracován do uvedených technických pravidel v rámci jejich revize, resp. Změny 1. Dnem vydání revidovaného TPG 702 04 a Změny 1 TPG 702 01 bude ukončena platnost tohoto odborného stanoviska. Více zde 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

26. 03. 2019

Využití zemního plynu jako pohon motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
28. 03. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
09. 04. 2019

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z5 TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
11. 04. 2019

Provozování OPZ v bytových domech TPG 704 01, TPG 800 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
25. 04. 2019

Nové trendy v plynárenství – strategie, technologie a legislativa


 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter