NEWSLETTER

10/2019
4.–10. března 2019
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jak jsme v minulém Newsletteru avizovali, přinášíme krátké ohlédnutí za 21. ročníkem GAS v Hradci Králové, který je úspěšně za námi. V aktualitách si určitě nenechte ujít zajímavý rozhovor s Lenkou Kovačovskou pro MF DNES. Důležité informace o tzv. sektorové integraci v rámci očekávaného plynárenského balíčku, s nimiž jde ruku v ruce doporučení GIE, najdete v legislativě. Dozvíte se také, že ERÚ zahájil úvodní desítku cenových kontrol podporovaných zdrojů energie. V části technická normalizace upozorníme na novou pracovní skupinu, která byla ustavena v souladu se strategií ČPS. Činnost této pracovní skupiny bude zaměřena na problematiku vtláčení vodíku do plynárenských sítí a jeho využití pro pohon vozidel. Ať vás čtení baví!

Aktuality

08. 03. 2019

Vystoupení výkonné ředitelky ČPS na ČT24

V pátečním vydání Studia ČT24 vystoupila Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, a podala komentář k dodávkám zemního plynu do Evropy. Více zde

07. 03. 2019

Střípky z 21. ročníku GAS v Hradci Králové

Letošní konference GAS, která se konala ve dnech 5.-6. března v hotelu Černigov a přivítala přes 120 účastníků, byla zaměřena na problematiku revizí plynových zařízení. Velký ohlas sklidilo vystoupení revizního technika p. Musila, který upozornil na nedostatky v provádění provozních revizí OPZ v obytných budovách, které se v praxi běžně řeší. Publikum také zaujaly příspěvky zástupců TIČR věnované procesu přípravy a zkoušek pro získání odborné způsobilosti.

V neposlední řadě byly velmi zajímavé přednášky Ing. Sodomky (APOKS), který představil různé systémy odtahu spalin a vysvětlil oblasti, které řeší při revizi OPZ revizní technik plynu a revizní technik spalinových cest. Součástí akce byla také doprovodná výstava.

05. 03. 2019

Rozhovor s Lenkou Kovačovskou pro MF DNES

Pro Českou republiku je projekt Nord Stream 2 přínosný. "Až se dokončí, a to se zřejmě stane, umožní nám to dlouhodobě využívat naše tranzitní kapacity," tvrdí výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu. Rozhovor zde

05. 03. 2019

Rusko se v únoru stalo největším dodavatelem zkapalněného plynu do Evropy

Rusko se v únoru stalo největším dodavatelem LNG do Evropy. Předstihlo známé dodavatele jako Katar, Nigérii, Alžírsko nebo USA. Více zde

04. 03. 2019

Plzeňský Doosan Škoda Power má v krátké době druhou zakázku v USA

Poté, co minulý týden získala první kontrakt na parní turbínu pro paroplynovou elektrárnu do města Lansing v Michiganu, dodá díly a servis pro největší americkou paroplynovou elektrárnu v Midlandu ve stejném státě federace. Více zde

02. 03. 2019

Pět hlavních energetických trendů pro rok 2035

Konzultační společnost McKinsey vydala aktuální energetickou prognózu na příštích 15 let a své závěry shrnula do pěti hlavních bodů. Více zde

Legislativa

EU

Jedním ze základních pilířů očekávaného plynárenského balíčku bude tzv. sektorová integrace, tj. propojování elektroenergetického a plynárenského sektoru, teplárenství a dopravy. Evropská asociace GIE (Gas Infrastructure Europe) zveřejnila svá doporučení včetně identifikace různých bariér, které bude nutno odstranit. Své doporučení opírá o studii, kterou si nechalo GIE zpracovat konzultantskou společností FTI. Dokument + příloha

EK

Fúze: Komise schvaluje akvizici majetku společnosti E.ON na výrobu elektřiny společností RWE. Více zde

Uzavření cyklu: Komise plní akční plán pro oběhové hospodářství. Více zde

Ve středu 27. února zveřejnila EK zprávy o stavu jednotlivých zemí, tzv. Country Reports v rámci procesu Evropského semestru (energetika, emise, klima, doprava str. 42, 43 - ČR viz). Více zde

ČR

Vláda

Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na rok 2019 na programu dne 11. 3. 2019

MPO

Rada pro energetiku řešila snižování emisí. Více zde

MPSV

Ministerstvo jednalo o revizi dávek na bydlení. Více zde

ERÚ

ERÚ zahajuje cenové kontroly podporovaných zdrojů energie. Více zde

Indikativní cena služeb dodávky plynu pro druhé čtvrtletí roku 2019. Více zde

Technická normalizace

Úvodní jednání pracovní skupiny Vodík

V souladu se strategií ČPS zaměřenou, mimo jiné, na získávání informací o nových technologiích a jejich využití v plynárenství bylo Technickým odborem ČPS iniciováno sestavení pracovní skupiny Vodík (PSH2). Činnost této pracovní skupiny bude zaměřena na problematiku vtláčení vodíku do plynárenských sítí a jeho využití pro pohon vozidel. Jako členové pracovní skupiny byli nominováni zástupci České vodíkové technologické platformy (HYTEP), společností pro přepravu a distribuci zemního plynu, podzemních zásobníků plynu a ministerstva průmyslu a obchodu. Úvodní jednání PSH2 se konalo dne 28. 2. 2019 v sídle ČPS. V jeho průběhu byly identifikovány oblasti k řešení, včetně odpovědných osob.

Stavební veletrh Brno 2019, spolupráce mezi APOKS a ČPS pokračuje

Ve dnech 27. 2.–2. 3. 2019 proběhl v Brně Stavební veletrh, na kterém pracovníci společnosti innogy, v zastoupení ČPS, ve stánku Komínové asociace APOKS, odpovídali na dotazy, které se týkaly správného vedení domovních plynovodů, trubního materiálu pro vedení vnějšího i vnitřního domovního plynovodu a jeho správného spojování. Nejvíce dotazů směřovalo na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynových kotlů a jejich servis a kontrolu. Zástupci innogy si také vyslechli různé názory na způsob vytápění a výhodnost zemního plynu, které korigovali odbornou radou či praktickými zkušenostmi. Vysvětlovali také různé technické aspekty související s připojením rodinných domů k distribuční plynárenské soustavě. Společně se členy APOKS podávali ucelené informace o provozu klasických plynových kotlů a plynových kondenzačních kotlů, informovali o jejich rozdílném provozu. Současně se tím prohloubila povědomost návštěvníků veletrhu o připravovaném programu MŽP – 3. etapy „kotlíkových dotací“, který plynárenská společnost innogy významně podporuje. 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

26. 03. 2019

Využití zemního plynu jako pohon motorových vozidel, pomalu a rychlo-plnicí stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
28. 03. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

OBJEDNÁVKA SLUŽEB POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter