Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

22/2023
období 6. – 19. října 2023

Aktuality

19. 10. 2023

Výstupy z Podzimní plynárenské konference 2023

Letošní Podzimní plynárenská konference sklidila velmi pozitivní ohlasy. Vrcholní představitelé plynárenství se setkali v Táboře, aby diskutovali o nových výzvách v oblasti rozvoje energetické infrastruktury, strategických investic a obchodu s plynem.

  • 7 panelových diskuzí
  • více než 40 řečníků
  • téměř 300 účastníků

„Plyn se svou infrastrukturou jsou kapacitně nedostižným a srovnatelnými náklady nenahraditelným způsobem přenosu energie ke spotřebiteli. Počítejme s ním.“
Martin Slabý, předseda Rady ČPS

Z hlediska evropského trhu je tou nejzásadnější změnou nová zdrojová základna bez závislosti na ruském plynu. Plynárenský průmysl zvládl během rekordně krátké doby investovat do nové infrastruktury jako jsou LNG terminály. Díky tomu se podařilo diverzifikovat dodávky zemního plynu do Evropy. Energetická krize také přinesla změny v chování zákazníků – vyšší motivaci k úsporám a nárůst investic do obnovitelných zdrojů. V neposlední řadě výrazně vzrostla role státu na poli bezpečnosti dodávek, což se projevilo i nákupem strategické infrastruktury. Krize ukázala akceschopnost a spolehlivost plynárenství. S koncem uhlí poroste v tuzemském energetickém mixu role plynu a na to je potřeba se připravit. Pro řadu příštích desetiletí bude plyn mimořádně důležitý. Bude klíčový pro zajištění stability elektrické sítě oproti rostoucímu výkonu obnovitelných zdrojů. Bude hrát i nadále zásadní roli v případě vytápění domácností. Stejně tak v oblasti teplárenství bude role plynu opět posilovat. Další výzvou je postupné navyšování příměsi biometanu do sítě a příprava na nástup vodíku v příští dekádě.

Biometan

Domácí výrobou biometanu lze posílit českou energetickou soběstačnost ve výši až 15 TWh. Biometan je stabilním zdrojem energie, je krátkodobě a dlouhodobě skladovatelný, je tedy ideálním nástrojem dekarbonizace v zimě. Investorům by pomohlo, kdyby Energetický regulační úřad zveřejnil, jaká bude výše provozní podpory pro biometan, až bude úspěšně uzavřený notifikační proces a až úřad vypíše zelený bonus pro výrobu biometanu.

Vodík

Obnovitelný vodík bude hrát jednu z klíčových rolí v celé plánované dekarbonizaci českého hospodářství. Ve Vodíkové strategii ČR jsou definovány 3 hlavní oblasti, kde se čekává, že se vodík významně prosadí. Bude to v průmyslu, v dopravě a energetice. Pro naplnění cílů v úsporách emisích pro rok 2030 dle směrnice RED III lze očekávat, že se vodík nejdříve uplatní v chemickém průmyslu a v mobilitě. Zatím však užití vodíku naráží na vysoké investiční náklady. V tuto chvíli lze předpokládat, že masivnější využití vodíku a primárně výroba bude potřebovat v rámci EU výraznější ekonomickou stimulaci.

Legislativa

Zásadní jsou aktuálně připravované novelizace energetického zákona (LEX OZE II, transpoziční novela) a příprava nového energetického zákona, zajištění energetické bezpečnosti v plynárenství v České republice (mj. LNG), návrh zákona pro podporu dekarbonizace a energetické bezpečnosti České republiky, otázka energetické chudoby a její ukotvení v legislativě (zranitelný zákazník v plynárenství, jiné mechanismy řešení energetické chudoby – příspěvek na bydlení, případný příspěvek na elektřinu a plyn, spolupráce obchodníků s energiemi s orgány státní sociální podpory) a obnovitelné zdroje v plynárenství i implementace nové evropské energetické legislativy do českého právního řádu (Gas Package, reforma trhu s plynem EU a další). Spolupráce mezi státem a energetickými společnostmi bude pro budoucí vývoj rozhodující.

Vybraná klíčová sdělení panelistů najdete na našich sociálních sítích (LI, fb), fotogalerie www.ppk.cgoa.cz

Jsme rádi, že jste u toho byli s námi!

Ještě jednou děkujeme generálnímu partnerovi konference innogy Česká republika, dále pak partnerům EG.D a Pražská plynárenská Distribuce. Již nyní se těšíme na příští jubilejní 30. ročník!

18. 10. 2023

Vláda schválila klimaticko-energetický plán. Nastíní cestu dekarbonizace české ekonomiky

Vláda schválila návrh plánu, který nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Dekarbonizace povede v příštích letech k růstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiná paliva. S tímto nárůstem dojde k výrazně větší výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a také z jádra. Důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti české ekonomiky. Návrh bude bezprostředně odeslán Evropské komisi a zároveň bude zaslán do široké veřejné konzultace. Více zde

19. 10. 2023

Plynové zásobníky jsou rekordně naplněné

Česko naplnilo plynové podzemní zásobníky na 99,9 procenta. Celkem je v nich uloženo 3,455 miliardy metrů krychlových plynu. Naplnit plynové zásobníky takřka ze sta procent na hlavní topnou sezonu se Česku podařilo i v loňském roce. V první polovině listopadu činila naplněnost bezmála 99 procent. Letos je naplněnost ještě o pár desítek milionů metrů krychlových vyšší.

V porovnání s rokem 2021 je pak rozdíl v naplněnosti mnohem výraznější. Před dvěma lety bylo v tuto dobu v zásobnících uloženo „jen“ 2,818 miliardy kubíků. Josef Síkela uvedl, že za takřka stoprocentní naplněností zásobníků stojí také úspory ve spotřebě. „V letošním roce jsme oproti loňsku ušetřili už 700 milionů kubíků plynu,“ dodal.

14. 10. 2023

Pozvánka na workshop věnovaný protikorozní ochraně

Zajímají Vás aktuální trendy z oblasti protikorozní ochrany? 31. ročník tradičního workshopu se koná již v listopadu. Odborníci pohovoří o nejmodernějších technologiích a materiálech používaných pro prevenci koroze a prodloužení životnosti úložných zařízení. Diskuze se zaměří na výzvy spojené s údržbou, opravami a renovacemi úložných zařízení s důrazem na důležitost správného návrhu ochranných systémů a adekvátního monitoringu. Workshop nabízí širokou škálu témat jako je výběr vhodných nátěrových systémů, aplikace ochranných povlaků, inspekce a diagnostika, hodnocení rizik a prevence poruch způsobených korozí či problematika projektování liniových sítí. Účastníci se seznámí také s normami a předpisy v oblasti protikorozní ochrany úložných zařízení. Účast na workshopu je zásadní pro všechny, kteří se zabývají úložnými zařízeními! Více zde

16. 10. 2023

QatarEnergy podepsal dlouhodobý kontrakt na dodávky LNG s Francií

Státní společnost QatarEnergy a francouzská TotalEnergies podepsaly dvě smlouvy o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) na dobu 27 let s celkovým objemem až 3,5 milionu tun ročně, informovaly Argus media a agentura Bloomberg. Platnost těchto kontraktů začne v roce 2026, což znamená, že Francie se stala první evropskou zemí, která si zajistila dodávky zemního plynu i po roce 2050, kdy Evropská unie plánuje dosáhnout uhlíkové neutrality.

19. 10. 2023

Global Gas Report 2023

Mezinárodní plynárenská unie (IGU), Snam a Rystad Energy zveřejnily Global Gas Report 2023. Bezprecedentní nejistota poptávky a nedostatečná úroveň investic do zemního plynu, nízkouhlíkových a obnovitelných plynů ohrožují energetickou transformaci, podkopávají energetickou dostupnost, bezpečnost a udržitelnost. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Poslanci Evropského parlamentu schválili revidovanou směrnici o obnovitelných zdrojích. Více zde

Technická normalizace

Jednání Technické koordinační komise

Dne 18. 10. 2023 se uskutečnilo jednání Technické koordinační komise (TKK). Technický odbor ČPS předložil členům TKK informace o dosavadním průběhu tvorby pravidel praxe a technických norem v roce 2023. Dále byl předložen návrh Plánu tvorby pravidel praxe na rok 2024. Po diskuzi a následném hlasování byl Plán 2024 upraven a schválen. Jeho schválená konečná podoba bude uveřejněna na webu ČPS do konce října 2023. Dále byl členům představen předpokládaný harmonogram tvorby technických norem v roce 2024. Děkujeme členům TKK za maximální účast a spolupráci, které si velmi vážíme.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

7. 11. 2023

Vysokotlaké plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
14. 11. 2023

Workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
28. – 29. 11. 2023

Organizace trhu s plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
5. 12. 2023

Změny v legislativě a strategii za poslední půlrok

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
https://www.high-endrolex.com/10