NEWSLETTER

8/2019
období 18.–24. února 2019
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

je čas podívat se prostřednictvím Newsletteru na novinky, které přinesl uplynulý týden. V aktualitách se dozvíte více o připravovaném projektu Power to Gas v Německu, otevřeme otázku parkování vozidel na CNG v podzemních garážích a pozornost věnujeme rovněž novému plynovodu Power of Siberia. Na kamiony si posvítí legislativa EU v rámci čisté mobility a nezapomeneme vám představit ani novou publikaci IEA “World Energy Outlook 2018”. O vzájemné spolupráci technického odboru ČPS a komínové asociace APOKS informujeme v části technická normalizace. Ať najdete, co vás zajímá!

Aktuality

21. 02. 2019

Co brání parkování vozidel na CNG v podzemních garážích?

S ohledem na klimaticko-energetické cíle EU do roku 2030 a vysoký podíl sektoru dopravy na emisích, je nutné si uvědomit potenciál, který vozy na CNG mají. Jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje CNG v ČR je celonárodní a unifikované řešení otázky parkování CNG vozidel v garážích. Na dotazy novinářů k této problematice připravil odpovědi Český plynárenský svaz. Více zde

20. 02. 2019

Power to Gas: Největší projekt by měl být spuštěn v roce 2023

Německý provozovatel přenosové soustavy Amprion a provozovatel přepravní soustavy Open Grid Europe plánují realizovat nový projekt Power to Gas o celkovém instalovaném výkonu 100 MW. Více zde

20. 02. 2019

LNG by mohlo hrát zásadní roli při snižování skleníkových plynů

Podle studie, která byla zveřejněna v Berlíně, může zkapalněný zemní plyn (LNG) významně přispět k diverzifikaci paliv používaných v dopravě a snížit emise skleníkových plynů u lodí a těžkých nákladních vozidel. Více zde

18. 02. 2019

Ruský plyn začne proudit do Číny plynovodem Power of Siberia už na konci roku

Ruská společnost Gazprom má v plánu zahájit provoz plynovodu Power of Siberia na začátku prosince 2019. Maximální roční přepravní kapacita nového plynovodu má být 38 miliard metrů krychlových. Více zde

18. 02. 2019

Češi ve velkém mění dodavatele energií

Hlavním důvodem pro změnu je podle analytiků zvyšování cen energií. Počet zákazníků, kteří se v Česku loni rozhodli změnit svého dodavatele plynu narostl o 16 % oproti roku 2017. Celkem v loňském roce změnilo dodavatele plynu 263 425 a dodavatele elektřiny dokonce 446 836 zákazníků.

Legislativa

EU

Čistá mobilita: Konec znečišťování ovzduší silniční nákladní dopravou. EK vítá první standardy EU omezující emise skleníkových plynů tahačů. Více zde

Konzultační proces: Úloha Eura v energetice. Více zde

Roadmap (Prvotní plán): Cílená úprava obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) č. 651/2014 ve vazbě na evropské programy podpory. Více zde

Návrh předpisu: Nařízení EK, kterým se doplňuje směrnice (EU) 2018/2001, pokud jde o určení výše rizika souvisejícího s nepřímým využitím půdy (ILUC) a certifikací výroby biopaliv. Více zde

Úřední věstník EU L45 - Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo [2019/253]. Více zde

Zvyšování kvality života Evropanů: EU investuje 116,1 milionu eur. Více zde

ČR

Vláda dne 18. 2. 2019 odložila projednání novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), vč. projednání harmonogramu zpracování nového horního zákona.
Vláda dne 22. 2. 2019 předložila sněmovně návrh novely zákona o hospodaření energií (sněmovní tisk 406). Více zde

MPO

Aktuální vydání publikace World Energy Outlook 2018 bylo představeno paní Laurou Cozzi (IEA) v prostorách MPO dne 19. 2. 2019, pod záštitou MPO a za účasti ministryně Marty Novákové a náměstka René Neděly. Více zde

Kontrolní činnost Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce musí být koordinovaná. Více zde

Technická normalizace

Spolupráce s Komínovou asociací APOKS se prohlubuje

Dne 20. 2. 2019 proběhlo další jednání o spolupráci mezi ČPS a komínovou asociací APOKS. Těžištěm vzájemné spolupráce je podpora a usnadnění výměny kotlů pro vytápění a ohřev teplé vody za plynové kondenzační kotle. Rovněž se uvažuje o vzájemném propojení webových stránek ČPS a APOKS v rámci již provozované technické poradny APOKS, kde by se ČPS mělo podílet na zpracování dotazů, zejména z oblasti realizace plynových přípojek a vedení domovních plynovodů. Dále budou obě strany spolupracovat při zpracování společných informačních letáků, jejichž obsahem bude problematika související s výměnou kotlů, instalací odtahu spalin, přívodu spalovacího vzduchu a úpravou otopné soustavy a její regulace. V uvedených souvislostech bylo dohodnuto využití stánku komínové asociace APOKS na brněnském stavebním veletrhu ve dnech 27. 2. až 2. 3. 2019.


 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

5.6. 03. 2019

21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
19. 03. 2019

Workshop Gis – jak se s ním pracuje výhody nevýhody – Připravujeme


28. 03. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

OBJEDNÁVKA SLUŽEB POZVÁNKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter