Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

21/2023
období 22. září – 5. října 2023

Aktuality

05. 10. 2023

Podzimní plynárenská konference již tento týden!

V letošním ročníku Podzimní plynárenské konference vystoupí více než 40 odborníků v 7 panelových diskuzích. Dozvíte se vše, co se aktuálně plynárenství dotýká. Více než 270 účastníků včetně významných hostů bude sdílet své názory a postřehy během konference i společenského večera. Program večera obohatí saxofonistka KJ SAX Kateřina Janečková.

Zajímá Vás, co nabídne ostře sledované téma panelové diskuze Odkud poteče plyn? Role moderátora se ujme Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu. Pozvání diskutovat ožehavá témata přijali: Václav Bartuška (MZV), Michal Kocůrek (EGÚ Brno), Vratislav Ludvík (čestný člen ČPS), René Neděla (MPO), Michal Slabý (NET4GAS) a David Viduna (ČEZ).

  • Bezpečnost a diverzifikace dodávek – je vhodné se v případě vodíku upínat na zdroje mimo EU, příp. na zdroje s nejistým politickým prostředím (Ukrajina, severní Afrika)?
  • Bude Česká republika schopna zajistit si svůj potřebný díl plynu, když velká část zemí EU jsou taktéž importéry energií?
  • Jsou dlouhodobé kontrakty LNG příležitostí či hrozbou? Větší diverzifikace zdrojů vázaná velkými investicemi do LNG terminálů a dostatečných propojů – jaká bude cenová návratnost na cestě k dekarbonizaci?
  • Bez vodíku a biometanu se plynárenství neobejde – jak významnou budou hrát roli, budou jejich zdroje dostatečné?

Buďte u toho s námi! www.ppk.cgoa.cz.

Děkujeme innogy Česká republika, generálnímu partnerovi konference, dále pak EG.D a Pražská plynárenská Distribuce, partnerům konference.

29. 09. 2023

ČEPS koupil provozovatele plynovodů v ČR NET4GAS

Státní společnost ČEPS koupila firmu NET4GAS Holdings, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Za společnost zaplatí maximálně pět miliard korun, konečná suma však bude záviset na hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů. Firmu NET4GAS Holdings napůl vlastní konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent. Firmu kupuje společnost ČEPS z vlastních disponibilních zdrojů. Firmu převezme celou včetně jejího vedení a zaměstnanců.

Výši kupní ceny si stát podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely nechal potvrdit třemi znaleckými posudky. „Energetika může být i zneužívána jako zbraň. Za společnost NET4GAS není náhrada, jestliže chceme do České republiky dovážet plyn a zajistit energetickou bezpečnost naší země. To je důvod, proč jsme se k této transakci rozhodli,“ podotkl Síkela.

Soustava NET4GAS bude podle ministerstva průmyslu a obchodu hrát významnou roli při přechodu na nízkoemisní energetické zdroje v následujících letech, zejména po odklonu od uhlí a zvýšení spotřeby plynu kvůli výstavbě paroplynových elektráren. Stát si od soustavy slibuje také její využití v rámci vodíkového koridoru, plánovaného pro přepravu až 16 miliard metrů krychlových vodíku ročně z Ukrajiny přes Slovensko a Českou republiku do Německa.

03. 10. 2023

České firmy loni spotřebovaly meziročně skoro o pětinu méně zemního plynu

Podniky v Česku loni spotřebovaly 4,61 miliardy metrů krychlových zemního plynu, meziročně skoro o pětinu méně. Zhruba o desetinu klesla rovněž spotřeba černého uhlí, zatímco spotřeba hnědého uhlí stoupla. Vyšší o téměř 12 procent byla oproti roku 2021 i poptávka firem po motorovém benzinu, zatímco zájem o naftu meziročně mírně ochabl. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který data získával od firem s 20 a více zaměstnanci.

Spotřeba plynu se v loňském roce snížila ve všech odvětvích, kde je plyn nejvíce využíván. Největším odběratelem této energetické komodity byla energetika a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, kam patří například sklárny.

30. 09. 2023

Tranzitní poplatky: Klíčové téma finalizace evropských pravidel trhu s vodíkem

V prosinci 2021 předložila Evropská komise svůj "balíček pro trh s vodíkem a dekarbonizovaným plynem", který má usnadnit dekarbonizaci sektoru a vytvořit nový trh s vodíkem a obnovitelnými plyny.

Přestože si EU stanovila ambiciózní cíl vyrábět v Evropě 10 milionů tun vodíku z obnovitelných zdrojů a dovážet stejné množství do roku 2030, bude to vyžadovat značné úsilí a investice. S rostoucím počtem projektů v oblasti vodíku volají účastníci trhu po jasných pravidlech na úrovni EU, která by podpořila investice do výroby, infrastruktury i do technologií budoucích odběratelů. Zatím však investoři zůstávají opatrní, než budou mít jasnost ohledně dokončeného evropského balíčku pro trh s vodíkem a dekarbonizovaným plynem.

„V současné době čeká na schválení celkem 32 projektů vodíkových potrubí o délce 20 000 kilometrů“, uvedla Maria Sicilia Salvadores, předsedkyně Evropské vodíkové páteře, sdružení 33 provozovatelů přepravních soustav plynu z celé Evropy.

Souvisejícím projektem je i Středoevropský vodíkový koridor, jehož ambicí je do roku 2030 vybudovat koridor pro dovoz vodíku z Ukrajiny přes Slovensko a Českou republiku do oblastí poptávky po vodíku v Německu a EU. Vodíkový koridor rovněž umožní přepravu vodíku mezi zařízeními na výrobu vodíku a jeho spotřebiteli v České republice a na Slovensku.

Mezi klíčové nejasnosti patří způsob financování vodíkové infrastruktury, který vychází z návrhu Komise zrušit přeshraniční poplatky za přepravu vodíku. Kompromisní znění plynárenského balíčku lze očekávat do konce roku 2023 a mělo by přinést jednoznačnost a jednoduchá pravidla, která podpoří vznik trhu s vodíkem v EU.

05. 10. 2023

Konference INFRASTRUKTURA měst a obcí

Český plynárenský svaz se stal partnerem 3. ročníku konference INFRASTRUKTURA měst a obcí, jehož cílem je hledat koncepční a inovativní řešení pro obce a města – efektivní komunální služby, vyšší kvalitu života a energetickou bezpečnost. Konference se uskuteční ve dnech 8. – 9. 11. 2023 v hotelu Zámek Valeč u Hrotovic a je určena pro představitele měst a obcí. Další podrobnosti se dozvíte na e-mailu: info@alveda.cz

Legislativa a strategie

EU

Energetická platforma EU: Komise vyzvala mezinárodní dodavatele, aby se přihlásili do třetího výběrového řízení EU na více než 16 miliard metrů krychlových plynu pro společné nákupy. Více zde

Emisní norma EURO 7 bude výrazně přijatelnější, než navrhovala Evropská komise. Více zde

ČR

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2023 ze dne 27. září 2023, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu. Více zde

Technická normalizace

Projekt BIM

BIM je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání stavby. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Na posledním jednání pracovní skupiny bylo mj. projednáno:

  • rozsah datového standardu staveb (DSS) PLYN pro dokumentaci pro územní řízení (DUR) s ohledem na typ staveb oproti jiným, již zavedeným DSS;
  • podrobnost DSS pro DUR je dána povolovacím řízením plynárenských staveb, tedy DUR v podstatě odpovídá dokumentaci pro stavební povolení (DSP);
  • druhy jednotek, sjednocení, použití systému mezinárodních jednotek (soustava SI). Agentura ČAS provede sjednocení v rámci celého DSS. V případě kolizí jednotek bude OTO tým informovat a je případně možný vznik nové datové šablony s jinými jednotkami. Uvádění rozsahu jako textového parametru je správně;
  • zařazení potřebných „neplynárenských“ technologických zařízení; tato zařízení budou agentuře ČAS předána samostatně; agentura ČAS rozhodne o jejich zařazení do DSS;
  • všechny pojmy v datových šablonách kromě č. 2 byly po dohodě klasifikovány pro všechny stupně dokumentace;
  • pro další posun projektu je rozhodující po dohodě s ostatními odvětvími ve stavebnictví vytvořit textový popis digitálně informačního modelu, univerzální pro celý obor.

Agentura ČAS bude informovat OTO Plyn o rozhodnutí ohledně datových šablon a předá podrobnější části datového standardu ostatních druhů zařízení pro sladění s DSS Plyn.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

7. 11. 2023

Vysokotlaké plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
14. 11. 2023

Workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
28. – 29. 11. 2023

Organizace trhu s plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
5. 12. 2023

Změny v legislativě a strategii za poslední půlrok

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.