Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

16/2023
období 25. května – 8. června 2023

Aktuality

07. 06. 2023

Nová e-publikace nejen pro mladé

Téma nových plynů neodmyslitelně patří k plynárenství, není však zatím dostatečně rozšířeno ve výuce žáků učilišť a středních odborných škol. Právě proto Český plynárenský svaz zpracoval zbrusu novou elektronickou brožuru, v níž zajímavě a přehledně vysvětluje, jakou roli budou hrát nové plyny (biometan a vodík) v energetice, a to souvislosti s dekarbonizací dopravy či průmyslu.

20stránkovou brožuru provází kvíz, který napomáhá zapamatování důležitých informací. Osvětová brožura je volně dostupná pro všechny zájemce na webových stránkách Českého plynárenského svazu zde.

ČPS připravuje ve spolupráci s odbornými školami i další vzdělávací nástroje k tomuto tématu, neboť integrace nových plynů do výuky je jednou z našich priorit v oblasti vzdělávání.

Děkujeme všem, kteří se na vzniku tohoto edukačního materiálu podíleli!

08. 06. 2023

Legislativa a strategie – aktuálně

Potřebujete se dobře zorientovat v aktuálním dění v oblasti národní i evropské energetické legislativy a strategie? Český plynárenský svaz pořádá pravidelně vždy na jaře a na podzim školení, které se věnuje projednávaným předpisům za uplynulých 6 měsíců a vývoji schvalovacího procesu.

Máte-li o tuto problematiku zájem, zúčastněte se školení 14. září 2023. Doporučujeme osobní účast, neboť budete moci naživo diskutovat s odborníky na energetickou legislativu. Dozvíte se například, jaký dopad mají evropské legislativní předpisy na českou energetiku, více o aktuálním stavu národních strategických dokumentů (NKEP, SEK, Vodíková strategie ČR a NAP ČM) a nabídneme i shrnutí aktuálního stavu novel Energetického zákona. Kompletní program naleznete zde. Registrujte se již nyní!

07. 06. 2023

Zásobníky plynu jsou naplněny z více než 70 procent, do zimy budou plné

Tuzemské zásobníky plynu jsou v současnosti naplněny z více než 70 procent, je v nich přes 2,5 miliardy metrů krychlových plynu. Podle údajů úřadů jsou nynější zásoby několikanásobně vyšší než ve stejném období před rokem. Aktuální tempo jejich naplňování je podle ministra MPO Jozefa Síkely dostatečné k tomu, aby se zásobníky před zimou úplně naplnily.

Zásobníky se postupně plní už několik týdnů. Podle ministra pro rychlé plnění hrají zásadní roli úspory ve spotřebě. „Letos jsme oproti minulému, velmi úspornému roku ušetřili už více než půl miliardy kubíků a oproti roku 2021 dokonce přes 1,5 miliardy kubíků,“ uvedl Síkela. Zároveň apeloval na pokračování v úsporách.

Velkoobchodní ceny plynu pro evropský trh v předchozích dnech klesly pod 25 eur (zhruba 590 Kč) za megawatthodinu (MWh) a dostaly se tak na dvouleté minimum. Podle Síkely by se zlevňování plynu na burze mělo postupně projevovat v cenách pro koncové zákazníky.

05. 06. 2023

Exkurze učňů v areálu společnosti Montpetrol

V polovině května navštívili vybraní žáci Střední školy polytechnické z Kyjova areál společnosti Montpetrol v Hodoníně. Montpetrol působí v plynárenství v oblasti výstavby, rekonstrukce a servisu tras plynovodů i servisu a údržby podzemních zásobníků. Po prezentaci o činnosti společnosti a ukázce projektové dokumentace jedné z plynárenských investičních akcí se skupina žáků odebrala na exkurzi do venkovního skladu, prostor předpřípravy, vnitřního skladu, dílny a výrobní haly. Na exkurzi vedené zkušeným pracovníkem mohli účastníci pochopit, že se v praxi mnohému naučí, stačí jen chtít. K vidění byly zatím nepřipravené trubky rozměru DN 1000 i menších rozměrů, ruční armatury, trasové uzávěry, podpěry a různé druhy potrubí či bezpečnostní zařízení vlastní výroby nebo zařízení na výrobu úkosů. Ve skladu čítajícím tisíce položek si mohli prohlédnout připravené palety materiálu pro různé plynárenské zakázky. Dozvěděli se, co budou dělat během své budoucí praxe v této společnosti – od přípravy materiálu ve skladu, přes asistenci na stavbě vč. školení BOZP, přes asistenci kompletace dokladů k dokumentaci stavby a zkušební svary. K výhodám absolvování praxe v této společnosti patří také to, že umožní talentovaným žákům věnovat se více i těm oblastem, o které projeví opravdový zájem nad rámec definované praxe (např. projekční činnosti).

Český plynárenský svaz koordinuje přípravu prvního ročníku oboru Mechanik plynových zařízení na kyjovské škole a usiluje o užší propojení škol a zaměstnavatelů v plynárenství, nově například také v Ústí nad Labem nebo Liberci.

31. 05. 2023

Spotřeba plynu v ČR ve čtvrtletí klesla o 14,4 %, byla nejnižší od roku 2001

Češi pokračují v rekordních úsporách plynu, v prvním čtvrtletí letošního roku snížili spotřebu meziročně o 14,4 procenta. Celkem tak spotřebovali 2,52 milionu metrů krychlových plynu, což je nejméně od roku 2001, odkdy se vedou statistiky. Pokles spotřeby je patrný ve všech kalendářních měsících prvního kvartálu. Největší pokles byl zaznamenán v lednu, kdy se využití plynu snížilo oproti loňsku o 21,4 procenta. Podle statistik ERÚ ve čtvrtletí klesla spotřeba rovněž ve všech krajích republiky, nejvíce pak v Pardubickém o 16,6 procenta a nejméně v Karlovarském o 12,2 procenta. S plynem přitom šetřili všichni odběratelé, především pak domácnosti se snížením spotřeby kvartálně o 15,9 procenta.

08. 06. 2023

Levnější plyn a drahé emisní povolenky vytlačují uhelné elektrárny z trhu

Podle analytiků společnosti Refinitiv v důsledku výrazného poklesu cen zemního plynu aktuálně vytlačují plynové elektrárny z trhu dokonce i elektrárny hnědouhelné. Statistiky Refinitivu ukazují, že se v minulém týdnu poprvé po zhruba 3 letech obrátil poměr dodávek ve prospěch plynových elektráren. Byť byl poměr takřka vyrovnaný, a to 51 % vs. 49 %.

V uplynulém měsíci dodaly německé hnědouhelné elektrárny nejmenší objem elektřiny od května 2020, kdy dodaly 5,3 GWh oproti 4,2 GWh z roku 2020.

31. 05. 2023

Vodíková konference H2 HEATING 2023

Vodíková konference s podtitulem „Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov“, která se konala dne 31. května 2023 pod záštitou MPO, MMR a MŽP ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP a UCEEB ČVUT v Praze, nabídla mnoho zajímavých informací a novinek. Hlavní partnerem akce byla společnost GasNet.

Připravenost domácích plynových spotřebičů na vodíkovou budoucnost prezentoval Martin Weiss, projektový manažer pro vodík, ČPS. Ve svém příspěvku mimo jiné zdůraznil:

 • zemní plyn pro domácnosti tvoří v ČR 26 % z jeho celkové spotřeby, což odpovídá cca 22 TWh;
 • spalováním směsí zemního plynu s vodíkem dochází ke snižování emisí CO2, spalováním čistého vodíku se negenerují emise CO2;
 • vodík významně přispěje k dekarbonizaci budov a vytápění;
 • postupnou obměnou (modernizací) domácích plynových spotřebičů dojde k připravenosti na využití vodíku (H2 Ready);
 • díky využití existující plynárenské infrastruktury a OPZ budou celkové náklady pro konečné zákazníky snadněji akceptovatelné při postupném přechodu než vybudování nového systému pro vytápění.

Děkujeme APOKS za organizaci této konference, která nabídla cca 130 účastníkům z řad odborné veřejnosti aktuální informace o vodíkových strategiích, technologiích, probíhajících projektech i zkušenostech ze zahraničí. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Zpráva Komise o přezkumu nouzových energetických opatření k řešení vysokých cen energií. Více zde

ČR

Zpráva o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu zpracovaná v roce 2022. Více zde

Technická normalizace

Odborná stanoviska

TO ČPS od začátku roku 2023 vydal k problematice plynových a souvisejících zařízení následující odborná stanoviska (OS):

 1. OS k umístění stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN 300;
 2. OS k připojení plynového zářiče flexibilním vlnovcovým potrubím;
 3. OS k bezpečnostnímu pásmu LPG;
 4. OS k použití uzávěru před spotřebičem s barevným označením ovládacího prvku;
 5. OS k příčině poškození plynového kotle z důvodu tvorby sulfidu měďného;
 6. OS k provádění kontrol a revizí u domovních rozvodů, které nejsou v osobním vlastnictví;
 7. OS k problematice umístění VTL plynovodu pod mostním objektem;
 8. OS k normě, podle které se provozují plynové kotelny;
 9. OS k použití lisovaného spoje měděného potrubí na OPZ;
 10. OS k neodbornému odmontování plynového spotřebiče;
 11. OS k úniku ZP na šroubení plynoměru v Liberci, Květinová 1165;
 12. OS ke stavbě v BP VTL plynovodu;
 13. OS k chybě v TPG 925 01;
 14. OS k průmyslovému odběru neodorizovaného plynu.

Bližší informace podá pan Libor Šustek, libor.sustek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

28. – 29. 11. 2023

Organizace trhu s plynem

PŘIPRAVUJEME
20. 09. 2023

Kurz Od těžby ke spotřebě

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
14. 09. 2023

Změny v legislativě a strategii za poslední půlrok

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11. – 12. 10. 2023

Podzimní plynárenská konference

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.