Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

14/2023
období 28. dubna – 11. května 2023

Aktuality

11. 05. 2023

Podzimní plynárenská konference letos v Táboře

Vrcholní představitelé plynárenství se sejdou ve dnech 11. a 12. října v Táboře, aby diskutovali o budoucnosti plynárenství nejen v kontextu energetické krize. Program konference přinese aktuální informace z oblasti obchodu se zemním plynem, bude se věnovat i roli plynu v národním energetickém mixu a výzvám plynárenské legislativy. Druhý den se zaměří na obnovitelné plyny – biometan a vodík, jejichž potenciálu je v současné době věnována velká pozornost. A samozřejmě nebude chybět ani stěžejní téma – zdroje aneb odkud plyn do ČR přiteče.

Neváhejte a zúčastněte se Podzimní plynárenské konference po tříleté covidové pauze fyzicky! Již nyní se můžete na tuto akci registrovat, odkazy pro zajištění ubytování jsou Vám rovněž k dispozici.

03. 05. 2023

GasNet použil pro opravu plynovodu unikátní technologii

Největší český distributor plynu rozvíjí plynárenské řemeslo po všech stránkách včetně výstavby nových plynovodů a plynárenské infrastruktury. Důkazem je i nasazení unikátní japonské technologie při opravě plynovodu přes řeku Odru v Ostravě. Plynaři tady vyřešili složitou situaci u vysokotlakého potrubí, které zásobuje plynem strategickou průmyslovou oblast. Více zde

10. 05. 2023

Studentům technických vysokých škol otevře (plyn)NOVÉ obzory Letní plynárenská škola

Český plynárenský svaz pořádá pro studenty technických vysokých škol ve dnech 19. – 21. června 2023 akci, na které je seznámí s nejmodernějšími technologiemi v plynárenství, na jejichž rozvoji a využití se mohou podílet ve své budoucí kariéře. Partnery akce se staly společnosti EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s, a RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

V úvodní části LPŠ nebude chybět seznámení s historií v Plynárenském muzeu v Michli, poté budou účastníci pokračovat na jednotlivé exkurze. Navštíví například regulační stanici v Rudné u Prahy, zbrusu novou biometanovou stanici v Litomyšli, předávací stanici ve Velkých Němčicích a podzemní zásobník plynu v Dolních Dunajovicích. To vše bude doplněno přednáškami. Studenti budou moci diskutovat s odborníky o nejnovějších plynárenských trendech. LPŠ představí nejen tradiční plynárenské specializace, ale i výzvy a nové směry, které plynárenství ovlivňují. Pokud znáte zapáleného studenta technické vysoké školy, který by mohl být pro plynárenství přínosem, doporučte mu LPŠ.

03. 05. 2023

Německá vláda představí do léta plány pro „vodíkové dálnice“

Německá vláda dává společně s provozovateli tamní plynárenské sítě dohromady detailní plány pro rozvoj národní vodíkové sítě. Finální materiály by podle ministra hospodářství Roberta Habecka měly být zveřejněné do léta.

Vodík je důležitou součástí strategie k dosažení německých a potažmo i evropských klimatických cílů, jednak jako médium pro akumulaci přebytků výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň jako prostředek pro dekarbonizaci odvětví, u kterých není možné snadno přejít na využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou těžký průmysl nebo letectví. Německá vláda proto ve spolupráci s tamními provozovateli plynárenské sítě intenzivně pracuje na plánech na vybudování národní vodíkové sítě, kterou ministr hospodářství a vicekancléř Robert Habeck nazývá „vodíkovými dálnicemi“.

Podle Habecka nebylo mimo jiné prozatím rozhodnuto, kdo ponese náklady na vybudování této infrastruktury. Problémem, kterému provozovatelé plynárenské sítě čelí, je to, že mají budovat robustní infrastruktura pro palivo, které prozatím není ve větším množství k dispozici. Ve hře je proto i státní podpora, která by provozovatelům sítě měla s financováním těchto projektů pomoci. Kromě uvedeného plánu pro výstavbu „vodíkových dálnic“ má německé ministerstvo hospodářství do konce letošního roku předložit zákon zaměřený na zrychlení rozvoje využití vodíku, včetně infrastruktury pro jeho dovoz a domácí výrobu.

Stále také probíhají práce na aktualizaci německé vodíkové strategie, která by měla přinést vyšší cíle v této oblasti a také více informací o plánovaných importech vodíku, které budou nezbytné pro pokrytí očekávané prudce rostoucí poptávky.

11. 05. 2023

Pozvánka na květnovou konferenci H2 HEATING „Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov“

Konference se koná ve středu 31. května 2023 ve Wellness hotelu STEP (Praha 9) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB ČVUT v Praze.

Cílem konference je poskytnout ucelený přehled o probíhajících nebo připravovaných projektech věnujících se využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov, s důrazem na co možná nejdetailnější technické informace. Diskutovat se bude o částečné nebo úplné náhradě zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích. Více zde

28. 04. 2023

Spojené království se úpravou legislativy pro mořská potrubí a úložiště připravuje na vodík

Britská vláda zahájila konzultační proces k úpravě legislativy pro mořská potrubí a úložiště, která má ukotvit pravidla pro přepravu a skladování vodíku. Podle analýzy ministerstva pro energetickou bezpečnost a dosažení klimatické by spotřeba vodíku ve Spojeném království mohla v roce 2050 dosáhnout 250 až 460 TWh a vodík by se tak na konečné spotřebě energie mohl podílet 20 až 35 %.

Podle DESNZ může vodík přispět k dekarbonizaci britské ekonomiky, a to zejména v obtížně elektrifikovatelných průmyslových sektorech, a zároveň poskytnout "zelenější" a flexibilní zdroj energie v elektroenergetice, dopravě a teplárenství.

Proto britská vláda ve své strategii pro energetickou bezpečnost zdvojnásobila původní cíl na kapacitu výrobních zařízení pro nízkouhlíkový vodík na 10 GW do roku 2030, přičemž alespoň polovina z této kapacity má být tvořena elektrolyzéry.

Legislativa a strategie

EU

Poptávka zemního plynu v EU klesla v roce 2022 o 13 %. Více zde
Společné nákupy plynu v EU startují. Firmy mohou podávat nabídky. Více zde

ČR

Do České republiky se v prvním čtvrtletí roku 2023 nedovezl žádný plyn z Ruska. Více zde

Technická normalizace

Nový ředitel Technického odboru ČPS

Ing. Ivo Kršek, dosavadní jednatel společnosti GAS a vedoucí Certifikačního orgánu GAS s.r.o., nahradil od začátku května 2023 na postu ředitele Technického odboru ČPS Ing. Kateřinu Vondrákovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Kateřině tímto děkujeme za práci, kterou pro ČPS odvedla, a přejeme jí do nové životní etapy hodně zdraví a radosti.

Proces tvorby pravidel praxe bude i nadále probíhat podle schváleného Plánu, na jehož aktualizaci se můžete podívat zde.

BIM

V rámci jednání BIM – OTO týmu bylo pro obor plynárenství upřesněno takto:

  • Jednotlivé části (potrubí, regulátory) – s minimálním množstvím vlastností (dimenze, tlak, materiál);
  • Specifikace tvarovek – pro velkou rozmanitost popis až v technické dokumentaci;
  • Bude doplněno definování vlastností pro ohyb, galvanickou anodu a markr;
  • Průmyslové plynovody řešit samostatným celkem.

Bude následovat revize DSS pro technologické celky a linie, a to do 15. 5. 2023.

Bližší informace podá Libor Šustek, libor.sustek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

13. 06. 2023

NOVÝ TERMÍN
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení, příprava revize TPG 905 01

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
12. 09. 2023

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu

PŘIPRAVUJEME
20. 09. 2023

Kurz Od těžby ke spotřebě

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11.–12. 09. 2023

Podzimní plynárenská konference

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
https://www.high-endrolex.com/10