Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

12/2023
období 3. – 13. dubna 2023

Aktuality

04. 04. 2023

ČPS nabídl exkurzi do unikátní kolektorové sítě v Praze

Dne 4. dubna 2023 zorganizoval ČPS zajímavou exkurzi do pražských kolektorů, v nichž je vedeno nejen plynovodní potrubí, ale také další důležitá technická infrastruktura. Účastníci se dozvěděli, jaký mají kolektory v centrech měst nebo v nově plánovaných sídlištních čtvrtích význam. Součástí byla i prohlídka řídících místností a účastníci si mohli následně projít i samotnou část kolektoru přímo v centru Prahy. Do kolektoru účastníci vstupovali přímo pod Jindřišskou věží a ven vystoupili na Václavském náměstí. Pro velký zájem ČPS předběžně plánuje tuto exkurzi zopakovat ještě na konci tohoto roku. Sledujte plán našich vzdělávacích akcí zde!

12. 04. 2023

Vláda schválila teze energetické koncepce

Státní energetická koncepce musí zajistit dostatek energie za dostupnou cenu, energetickou bezpečnost a dekarbonizaci Česka. Tyto její základní teze schválila vláda, řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Vláda podle něj dostane koncepci do konce letošního roku.

Síkela řekl, že koncepce bude klást důraz na jadernou energetiku, ale zároveň i na digitalizaci a decentralizaci energetiky. Měla by zahrnovat sdílení energií a posílit energetickou soběstačnost domácností, obcí a firem. Koncepce by měla stanovit vývoj energetiky na příštích 30 let.

Podle Síkely minulé vlády zanedbaly rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory. Česko podle něj spotřebovává dvakrát víc energie na jednotku hrubého domácího produktu, než je evropský průměr. Podle něj neobstojí ani argument velkého podílu průmyslu na českém HDP, protože i průmyslové Německo má ekonomiku s nižší energetickou náročností.

Poslední úpravou prošla Státní energetická koncepce v roce 2015. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu nezohledňuje současnou geopolitickou situaci, která je charakterizována především válkou na Ukrajině, a pomalu také reaguje na aktuální trendy. Nová koncepce zároveň naváže na závazky ČR vůči Evropské unii, jako je například dosažení emisní neutrality do roku 2050.

13. 04. 2023

Evropa čelí riziku drahé zimy kvůli nedostatku dlouhodobých kontraktů na LNG

Dodávky LNG během zimního období 2022/2023 významně přispěly k vyrovnání nižších dodávek zemního plynu z Ruska. V roce 2022 Evropa importovala 121 milionů tun LNG, to odpovídá 60% navýšení ve srovnání s 2021. Tento plyn byl ovšem do velké míry nakupován na spotovém trhu.

Na základě odhadů analytiků se Evropa na obchodech na globálním spotovém trhu s LNG loni podílela zhruba z jedné třetiny. V roce 2021 to bylo zhruba 13 %. Pokud nebudou uzavřeny dlouhodobé kontrakty, tak by podle analytiků tento podíl mohl vzrůst až na 50 %. Vzhledem ke klimaticko-energetickým cílům EU jsou obchodníci v uzavírání dlouhodobých smluv o dodávkách opatrní. Podle konzultanta v agentuře zaměřené na plyn a LNG, Mortena Frische, Evropa potřebuje 70-75 % dodávek LNG zajistit dlouhodobými kontrakty. Podle Frische Evropa příliš spoléhá na to, že zemní plyn bude nahrazen vodíkem, a příliš se nyní soustřeďuje na spotové a krátkodobé nákupy LNG.

Zdroj agentuře Reuters a Euractiv sdělil, že vyjednávání mezi evropskými společnostmi a dodavateli LNG byla narušena kvůli nesouladům mezi potřebami společností a klimatickými ambicemi národních vlád. Nejistoty ohledně vývoje energetiky do roku 2030 a dále významně komplikují ochotu zavázat se ke středně a dlouhodobým kontraktům. V poptávce po LNG si navíc Evropa konkuruje s Čínou a dalšími, zejména asijskými státy. Podle zástupce zaměřeného na energetiku v konzultantské firmě Eurasia Group Raada Alkadiriho nebude Evropa schopná zajistit dostatečné objemy LNG, které by měly nahradit ruský plyn, dokud EU bude zemní plyn vnímat pouze jako přechodné palivo. Producenti podle něj chtějí garantovaný trh na několik dalších desetiletí.

11. 04. 2023

České uhelné regiony podepsaly memorandum o spolupráci k rozvoji vodíkového hospodářství

Uhelné regiony v České republice spojily své síly, aby podpořily využívání vodíkových technologií a rozvoj "vodíkových údolí" v rámci úsilí o přechod k udržitelnějšímu hospodářství. Cílem memoranda, které podepsali hejtmani Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, je podpořit spolupráci mezi uhelnými regiony v transformaci tak, aby se jejich přeměna v prosperující regiony 21. století mohla skutečně udát.

Tyto kraje jsou dlouhodobě hlavními dodavateli energie pro celou Českou republiku a významnými centry průmyslu a vysokého školství. Podniky sídlící v těchto regionech jsou proto schopny vyrábět vodík a integrovat vodíkové technologie do svých výrobních programů. Vysoké školy v Moravskoslezském a Ústeckém kraji mají také značné znalosti a možnosti spolupráce s dalšími českými i zahraničními akademickými institucemi na podporu vodíkového výzkumu a získávání studentů pro nově vznikající obory. Více zde

05. 04. 2023

Vzdělávání budoucích mechaniků plynových zařízení

Žáci Střední školy polytechnické z Kyjova, přihlášení ke studiu zkráceného oboru Mechanik plynových zařízení, navštívili na konci března dvě pracoviště společnosti NET4GAS, s.r.o. Den zahájila prezentace o pravidlech bezpečnosti a signalizace v areálu kompresní stanice Břeclav. Dále se účastníci seznámili s přepravní soustavou Československé, resp. České republiky a se zařízeními na kompresních stanicích. Od rozvodů přes uzávěry, filtraci, chladiče, regulaci a řídicí systémy, ale i princip práce turbíny. Vše ze zajímavé přednášky žáci pak viděli na vlastní oči, a to včetně dispečerského pracoviště. Druhá část exkurze se konala na hraniční předávací stanici Lanžhot, kde se účastníci dozvěděli mnoho informací o praktických záležitostech spojených s jejím vznikem a provozem (měřicí zařízení, inspekce potrubí, balonování). Exkurze přivádějí žáky na místa, kde v příštím školním roce budou vykonávat své praxe, neboť obor Mechanik plynových zařízení bude na škole od září otevřen. Podpora plynárenského vzdělávání je jednou z hlavních aktivit Českého plynárenského svazu v oblasti vzdělávání. Mimo kyjovskou školu ČPS připravuje otevření oboru i v dalších regionech.

Legislativa a strategie

ČR

Energetický regulační úřad vyhlásil veřejný konzultační proces k Návrhu změn Obchodních podmínek OTE pro plynárenství. Více zde

Technická normalizace

ÚNMZ

Výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 4/2023, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství, je k dispozici zde.

Více informací podá Tomáš Havránek, tomas.havranek@cgoa.cz.

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 927 04

Dne 14. 4. 2023 končí připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynových zařízení z polyetylenu“. Následovat bude zapracování připomínek a příprava návrhu konečného znění. Děkujeme všem zainteresovaným subjektům za spolupráci.

Více informací podá Kateřina Malíčková, katerina.malickova@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

20. 09. 2023

Kurz Od těžby ke spotřebě                        

PŘIPRAVUJEME
11. - 12. 10. 2023

Podzimní plynárenská konference

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.