Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

10/2023
období 17. – 23. března 2023

Aktuality

22. 03. 2023

Konference SymGas 2023 láká svým bohatým programem!

Srdečně Vás zveme ve dnech 18. – 19. dubna 2023 na zbrusu novou konferenci SymGas, na níž budou prezentována vysoce aktuální odborná plynárenská témata. S kompletním programem se můžete seznámit na webu konference!

Jelikož budoucnost plynárenství je úzce spjata s obnovitelnými plyny, velká pozornost bude zaměřena na vodík i biometan. A to hned v rámci úvodní panelové diskuze Příležitosti a výzvy plynárenství na cestě k dekarbonizaci, kterou bude moderovat členka představenstva České vodíkové technologické platformy Veronika Vohlídková, nebo bloku Zahraniční projekty a zkušenosti.

A vodíku bude samozřejmě věnován také samostatný blok programu – Vodík v plynárenské soustavě. Ondřej Šabata z NET4GAS představí Vodíkovou přepravní infrastrukturu pro dekarbonizovanou Evropu, diskutovat se bude např. o těchto tezích:

  • hybridní energetická infrastruktura (elektrony a molekuly) je levnější a jednodušší na implementaci než plná elektrifikace,
  • vodík a jeho přeprava plynovým potrubím na dlouhé vzdálenosti z výrobních lokalit do spotřebních regionů se jeví jako jeden ze základních stavebních kamenů pro dekarbonizovanou Evropu,
  • úprava částí stávající plynárenské infrastruktury na vodík podpoří rychlý a nákladově efektivní vznik vodíkového trhu.

NET4GAS je součástí několika koridorů v rámci zamýšlené páteřní vodíkové přepravní sítě (European Hydrogen Backbone). Technické analýzy v rámci rozsáhlého interního programu H2 Readiness potvrzují možnost nákladově efektivní konverze části infrastruktury NET4GAS na přepravu čistého vodíku.

Dále v tomto bloku se svou přednáškou Aktuální stav připravenosti DS GasNet na distribuci vodíku vystoupí Ivo Jirovský z GasNet (GN), který přiblíží:

  • aktuální pohled na distribuční soustavu GN a její prvky z hlediska připravenosti na distribuci 20% blendu a 100% vodíku,
  • pilotní H2 projekty GN: H2 obec Aš – Trojmezí a zkušební polygon Pardubice
a shrne otevřené otázky pro úspěšné provedení tranzitní cesty od zemního plynu k vodíku v rámci hodnotového řetězce.

A v neposlední řadě nezapomeneme ani na podzemní zásobníky plynu, které hrají jednu z klíčových rolí plynárenské soustavy. Jak se RWE Gas Storage CZ připravuje na vodíkovou budoucnost napoví přednáška Petra Golucha.

Aby byl vodíkový výčet kompletní, v rámci obou dnů konference bude část programu věnována také otázkám činností revizního technika a připravenosti OPZ na vodík.

Těšíme se na Vás!

Partnery konference se staly společnosti GasNet, s.r.o. a Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

21. 03. 2023

Podíl biometanu v distribuci roste. GasNet připojil Energetické centrum Horní Suchá

Skupina GasNet, největší distributor plynu v Česku, připojila do své sítě další výrobnu biometanu. Tento obnovitelný plyn, který se svými vlastnostmi neliší od zemního plynu, vtláčí distributor nově do svých plynovodů z Energetického centra Horní Suchá nedaleko Karviné. Je to třetí bioplynová stanice u nás, která dodává biometan až ke koncovým zákazníkům.

Bioplynová stanice v Horní Suché posílá do veřejné distribuční sítě GasNetu první kubíky plynu. Zatím pracuje ve zkušebním režimu. Energetické centrum Horní Suchá dodává biometan odběratelům v regionu od začátku měsíce a už teď se denní vyprodukovaný objem biometanu vyšplhal na 2 000 kubíků denně. Obnovitelný plyn už mají ve svých sporácích a kotlích lidé na Karvinsku a Havířovsku. Maximální výkon stanice je 450 m3 vyrobeného biometanu za hodinu. V Horní Suché vyrábějí biometan z biologicky rozložitelného odpadu. Využívají se tak zbytky z výroby potravin a nápojů nebo zbytky nevhodné k jídlu například kvůli prošlé lhůtě spotřeby.

V České republice je biometan velmi perspektivní a do roku 2030 by mohl nahradit 10 až 15 % spotřeby zemního plynu pro vytápění i silniční dopravu. Takový rozvoj ale může narazit na nejasné dotační podmínky.

„V České republice je už více než 550 bioplynových stanic, které mohou produkovat biometan. Základní legislativu pro distribuci tohoto plynu máme. Po technologické stránce je taky jasno a proces připojení bioplynky k distribuci jsme standardizovali. Je ovšem potřeba vytvořit efektivní regulační rámec finanční podpory, který bude motivovat majitele bioplynových stanic a investory k výrobě biometanu,“ připomíná Andrej Prno z GasNetu. Více zde

17. 03. 2023

V Německu úspěšně otestovali využití vodíku pro pohon turbíny v kompresní stanici

GRTgaz Deutschland a Open Grid Europe (OGE) ve spolupráci s firmou Solar Turbines testovaly využití směsi zemního plynu s podílem vodíku jako pohonu turbíny v plynovém kompresoru. Během testu byl využíván pouze zelený vodík, jehož podíl dosáhl až 25 %. Testy proběhly na kompresní stanici Waidhaus v Bavorsku na plynovodu MEGAL.

„Tento test je dobrým příkladem fungující spolupráce přes národní hranice při řešení důležitých problémů v energetickém průmyslu. V duchu mezinárodního partnerství jsem přesvědčený, že budeme pokračovat v psaní úspěšného příběhu MEGALu,“ uvedl Nicolas Delaporte, generální ředitel GRTgaz Deutschland.

Přípravy tohoto projektu byly zahájeny již před dvěma lety. Tehdy byla dodána zařízení pro přimíchání vodíku do zemního plynu a pro dočasné dodávky vodíku. Celý test byl konfigurován na základě výpočtů nezávislého experta. Podle tiskové zprávy OGE byly výpočty v souladu s platnými pravidly a regulacemi pro veřejné dodávky energie. Během testu bylo klíčové dodržovat bezpečnost a nepoškodit kompresní stanici.

Během testu se používal pouze zelený vodík. Plynová turbína byla testována s různým zatížením a s různými úrovněmi blendu. Firmy sledovaly emise a výkon turbíny s důrazem na schopnost turbíny fungovat se stejnou dostupnou energií, ale se splněním požadovaných emisních limitů. Testy trvaly déle než 6 týdnů a turbína byla v provozu s blendovaným zemním plynem déle než 200 hodin. Projekt předvedl také bezpečné spuštění turbíny na směs plynu a vodíku.

22. 03. 2023

EU navrhuje snížení spotřeby plynu i v dalším roce

Evropská komise navrhuje, aby i v dalším roce platil evropský právní rámec pro snížení spotřeby zemního plynu alespoň o 15 %. Dobrovolné snížení spotřeby, které se může v případě potřeby změnit na povinné, tak má platit až do konce března 2024. Po vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině bylo jako jedno z prvních opatření přijato evropské nařízení o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu. To stanovilo – v první fázi pouze dobrovolně – snížení spotřeby plynu v jednotlivých členských státech o 15 %.

Díky vysokým cenám a také teplému počasí v části zimy se tento závazek daří dodržovat. Přestože závazek platí až do konce března, již nyní se dá říct, že bude splněn. Podle dat Evropské komise totiž došlo mezi loňským srpnem a letošním lednem ke snížení spotřeby plynu v průměru o 19,2 %. Česká republika ve stejném období dosáhla snížení spotřeby zemního plynu o 17,7 %.

I přes to, že došlo k významnému snížení spotřeby plynu a zaplněnost zásobníků se pohybuje v tomto období na rekordních úrovních okolo 56 %, varuje Komise před tím, že i v příští zimě budou úspory nezbytné. Proto na počátku tohoto týdne navrhla, aby dobrovolné (a v případě naplnění podmínek povinné) snížení spotřeby plynu platilo i v období od dubna 2023 do konce března 2024.

23. 03. 2023

Digitální energetika 2023 aneb akcelerátory transformace energetiky

Konference, která se uskuteční 30. března v Praze, seznámí účastníky s úlohou moderních IT a komunikačních technologií při řešení klíčových problémů moderní digitální energetiky. Setkají se zde zástupci výroby, přenosu, distribuce, obchodu s elektřinou, poskytovatelé SVR – služeb výkonové rovnováhy, agregátoři flexibility, dodavatelé komunikačních a IT technologických řešení. Více zde

Legislativa a strategie

ČR

Energetická dovozní závislost České republiky. Více zde
Zásoby plynu na konci zimy na rekordní úrovni. Více zde

Technická normalizace

Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 927 04

Dne 14. 3. 2023 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynových zařízení z polyetylenu“, které potrvá do 14. 4. 2023. Více zde

Více informací podá Kateřina Malíčková, E: katerina.malickova@cgoa.cz.

ÚNMZ

Výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 3/2023, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství, zde.

Více informací podá Tomáš Havránek, E: tomas.havranek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

18.‐19. 04. 2023

Konference SymGas

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
20.‐22. 06. 2023

Letní plynárenská škola pro studenty vysokých škol

PŘIPRAVUJEME
20. 09. 2023

Kurz Od těžby ke spotřebě                        
      

PŘIPRAVUJEME
21. 09. 2023

Změny v legislativě za poslední půlrok                        

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.