Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

9/2023
období 24. února – 2. března 2023

Aktuality

02. 03. 2023

Buďte součástí nové konference SymGas 2023!

Přípravy nové konference pro zástupce celého plynárenského řetězce, ale i zaměstnance státní a veřejné správy, právě vrcholí. Vybrali jsme to nejlepší ze dvou tradičních konferencí ČPS (Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy a GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení) a spojili je do jedné.

Vysoce aktuální plynárenská témata budou prezentována paralelně ve dvou sálech a vytvoří tak komplexní platformu pro výměnu informací, jak pro pracovníky DSO a TSO, tak pro revizní techniky a servisní společnosti. S kompletním programem se můžete seznámit na webu konference!

Partnery konference se staly společnosti GasNet, s.r.o. a Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Pokud byste měli zájem rozšířit řady partnerů, máte nyní ještě možnost!

Využijte příležitost představit své výrobky a technologie na doprovodné výstavě. Na 1. ročníku SymGas byste určitě neměli chybět!

Informace k výstavě poskytne František Sochor (E: frantisek.sochor@cgoa.cz, mob.: 721 464 156).

01. 03. 2023

Změna na postu zastupující výkonné ředitelky ČPS

Dne 28. února ukončila své působení v Českém plynárenském svazu Veronika Vohlídková, která vykonávala post zastupující výkonné ředitelky od 1. června 2022. Předtím několik let působila na pozici ředitelky legislativně-strategického odboru ČPS (LSO). Odešla na vlastní žádost, povinnosti spjaté s výkonem funkce přešly k 1. 3. 2023 na Terezu Navrátilovou, ředitelku LSO, nově zastupující výkonnou ředitelku ČPS.

Jménem vedení ČPS tímto děkujeme Veronice za její dosavadní práci, která byla v poslední době spojena též s intenzivní přípravou na transformaci Českého plynárenského svazu.

28. 02. 2023

EU zakazuje Rusům rezervaci skladovací kapacity v plynových zásobnících

V rámci nejnovějšího balíčku sankcí Evropské unie vůči Rusku se zakazuje ruským občanům a společnostem rezervovat kapacitu v zásobnících zemního plynu v Unii. EU chce tímto krokem posílit energetickou bezpečnost bloku. Zákaz se bude vztahovat na fyzické a právnické osoby se sídlem v Rusku, ale také na právnické osoby vlastněné z více než 50 % ruskými subjekty nebo jednajících jménem ruských subjektů.

Smlouvy uzavřené před 26. únorem, které tento zákaz porušují, musí být ukončeny do 27. března. Vnitrostátní orgány mohou povolit výjimky ze zákazu, pokud rozhodnou, že jsou potřebné k zajištění kritických dodávek energie do EU. O těchto výjimkách musí informovat Evropskou komisi a ostatní země EU do dvou týdnů od jejich udělení. Podle pravidel EU schválených loni v létě musí být všichni provozovatelé zásobníků plynu certifikováni jako nezávislí na vnějších vlivech, které by mohly ohrozit bezpečnost dodávek do EU.

Ruský státní plynárenský gigant Gazprom v minulosti vlastnil a kontroloval několik velkých podzemních zásobníků plynu v EU, mimo jiné v Německu a v Rakousku. Gazprom své zásobníky vyprázdnil a před touto zimou nenaplnil. V reakci na to německá vláda v listopadu znárodnila Gazprom Germania, bývalou dceřinou společnost Gazpromu, která vlastní a provozuje 28 % německé skladovací kapacity plynu.

Rakousko a Německo se rovněž dohodly na sdílení rakouských zásobníků plynu Haidach a 7Fields, které mají dohromady skladovací kapacitu zhruba 57 TWh. Haidach je jedním z největších středoevropských zásobníků s kapacitou přibližně 33 TWh. Dříve byl pod kontrolou dceřiných společností Gazpromu, které jej nechávaly z velké části prázdný, než jim Rakousko loni v létě odebralo práva a začalo do zásobníku vtláčet plyn.

01. 03. 2023

Náklady na dovoz zemního plynu do Německa se loni více než zdvojnásobily

Náklady na dovoz zemního plynu do Německa se v loňském roce zvýšily o 109 procent na 74 miliard eur. Objem tohoto dovozu přitom klesl o 30 procent na 100,2 miliardy metrů krychlových, vyplývá z údajů Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA).

Nárůst cen plynu přispěl k výraznému vzestupu inflace v Německu a vyvolal obavy z recese německé ekonomiky. Podle lednové studie úvěrové pojišťovny Allianz Trade letos německý průmysl za energie zaplatí zhruba o 40 procent více než v roce 2021, tedy v době před válkou na Ukrajině. Německá centrální banka uvedla, že vyhlídky německé ekonomiky se sice zlepšují, ale hrubý domácí produkt (HDP) by se mohl v prvním čtvrtletí opět snížit. Německá ekonomika by se tak dostala do technické recese, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Německá vláda v lednu zlepšila letošní výhled německé ekonomiky z dříve předpokládaného poklesu na mírný růst. HDP Německa se podle lednové vládní prognózy zvýší o 0,2 procenta. V říjnovém výhledu přitom vláda předpovídala, že HDP letos o 0,4 procenta klesne.

24. 02. 2023

Loňská spotřeba plynu v Česku byla nejnižší za posledních osm let

Loňská spotřeba plynu v Česku byla nejnižší za posledních osm let. Celkově ho Češi spotřebovali 7,544 miliardy metrů krychlových, což bylo meziročně o pětinu méně. Při přepočtu na dlouhodobý teplotní normál pak byla nejnižší minimálně od roku 2001, jak informoval Energetický regulační úřad. Spotřeba plynu v tuzemsku meziročně klesala ve všech měsících loňského roku, nejvýrazněji pak v květnu o 33,3 procenta.

Legislativa a strategie

EU

ACER zveřejnil hodnotící zprávu o tržních účincích plynoucích z mechanismu korekce trhu s plynem. Více zde

Technická normalizace

Jednání k TPG 700 03 a TPG 702 04

Dne 23. 2. 2023 proběhlo jednání pracovní skupiny k připravovaným revizím a změnám technických pravidel TPG 700 03 „Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení“ a TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně”. Tato pravidla jsou upravována za účelem přípravy plynárenské soustavy na přepravu a distribuci směsi zemního plynu s vodíkem nebo čistého vodíku. Jednání se zúčastnili zejména zástupci distributorů a přepravce zemního plynu. Byly dohodnuty úpravy Metodiky/Studie s ohledem na provozování plynovodů se směsí 20 % vodíku se zemním plynem nebo čistého vodíku.

Bližší informace podá pan Libor Šustek, libor.sustek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

07. 03. 2023

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
09. 03. 2023

Od těžby ke spotřebě – vzdělávací kurz

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
18.‐19. 04. 2023

Konference SymGas

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
20.‐22. 06. 2023

Letní plynárenská škola pro studenty vysokých škol

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.