Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

6/2023
období 3. – 9. února 2023

Aktuality

04. 02. 2023

Global Hydrogen Review 2022

Global Hydrogen Review je každoroční publikace Mezinárodní energetické agentury (IEA), která sleduje výrobu vodíku a poptávku po něm po celém světě, jakož i pokrok v kritických oblastech – rozvoj infrastruktury, obchod, politika, regulace, investice a inovace.

Zpráva je výstupem iniciativy ministrů pro čistou energii a jejím cílem je informovat zúčastněné strany v energetickém sektoru o stavu a budoucích vyhlídkách vodíku. Letošní revize, která se zaměřuje na hlavní roli vodíku při plnění mezinárodních cílů v oblasti energetiky a klimatu, má snahu pomoci osobám s rozhodovací pravomocí dokončit strategie tak, aby přilákaly investice a usnadnily zavádění vodíkových technologií a zároveň vytvořily poptávku po vodíku. Porovnává vývoj v reálném světě s deklarovanými ambicemi vlády a průmyslu.

Letošní zpráva se zvlášť zaměřuje na to, jak celosvětová energetická krize vyvolaná ruskou invazí na Ukrajinu akcelerovala rozvoj vodíku a na příležitosti, které nabízí, jak současně přispět k cílům dekarbonizace a zvýšit energetickou bezpečnost. Více zde

09. 02. 2023

Europarlament: EU by měla uvalit totální embargo na dovoz fosilních paliv a uranu z Ruska

Evropská unie se chystá v nejbližších dnech představit další, v pořadí již desátý balíček sankcí proti Rusku, a dále tak stupňovat tlak na tamní ekonomiku. Jedním ze zatím posledních významných kroků bylo zavedení cenového stropu na ruskou ropu a následně i na ropné produkty, který nabyl účinnosti spolu se zákazem dovozu těchto produktů do EU ke konci minulého týdne.

V rezoluci, kterou Evropský parlament přijal na základě 489 hlasů, poslanci dále vyzvali země EU k úplnému opuštění projektů plynovodů Nord Stream 1 a 2, či k cílení sankcí na společnosti jako Lukoil nebo Rosatom, které jsou stále aktivní na evropském trhu. Aktivity společnosti Lukoil jsou podle S&P Global citelně zasaženy již stávajícími sankcemi. V lednu se společnost rozhodla prodat svou rafinerii v Itálii, nicméně nadále provozuje rafinerie v Bulharsku, Rumunsku či Nizozemsku.

06. 02. 2023

Spojené království: Nedostatek skladovacích kapacit plynu vystavuje zemi riziku vysokých cen plynu

Společnost Centrica, která vlastní společnost British Gas, na žádost vlády loni v říjnu částečně obnovila provoz zásobníku plynu Rough pět let poté, co byl uzavřen. Zásobník však momentálně funguje pouze na pětinu své původní skladovací kapacity. Důvodem uzavření zásobníku byly obavy o integritu stárnoucích podzemních prostor 30 let starého zásobníku, které jsou tvořeny propustným pískovcem. Centrica se následně nedohodla s vládou na financování nákladných oprav.

Nyní společnost požadovala od vlády minimální záruky příjmů, které podle svých slov potřebuje, má-li do příští zimy investovat 150 milionů liber potřebných ke zdvojnásobení kapacity zásobníku na 60 miliard kubických stop. Jednání mezi vládou a společností Centrica o novém mechanismu financování v posledních týdnech ztroskotala a Centrica varovala, že nebude schopna rozšířit kapacitu včas, aby byla k dispozici pro příští zimu.

Spojené království přitom se svou skladovací kapacitou na pokrytí spotřeby po devět dní výrazně zaostává za Německem, které disponuje skladovací kapacitou na 89 dní, Francií s kapacitou na 103 dní a Nizozemskem s kapacitou skladování na 123 dní.

04. 02. 2023

Studie: EU musí prodloužit omezení poptávky po plynu, aby zvládla příští zimu

Státy EU se od 1. srpna loňského roku v reakci na omezení ruských dodávek dobrovolně dohodly na snížení spotřeby plynu o 15 % oproti předchozímu pětiletému průměru. Srpnový závazek má nicméně skončit 31. března tohoto roku. Na prodloužení závazku se země prozatím nedohodly.

„I kdyby došlo k nové dohodě, rovnováha mezi nabídkou a poptávkou po plynu v Evropě zůstane v příštích dvou letech napjatým provazem," uvedl bruselský think tank. „Pokud by se vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu a Turecko udržel na současné úrovni a povětrnostní podmínky byly příznivé, měla by se poptávka do začátku října snížit pouze o 13 %, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek.“

V případě zastavení ukrajinských tranzitních toků by však bylo zapotřebí 17% snížení. V krizovém případě úplného zastavení ruských dodávek, včetně dodávek přes Turecko, by bylo třeba poptávku snížit přibližně o 20 %. V kritickém scénáři, kdy by panovalo chladnější počasí a neobvyklé povětrnostní podmínky, by si dodržení závazku vyžádalo snížení poptávky až o 20-26 %.

Potřeba úspor je způsobena i faktem, že v loňském roce se v energetickém sektoru neušetřil téměř žádný plyn kvůli rekordně nízké úrovni výroby elektřiny v jaderných a vodních elektrárnách. Obrovským pozitivem proto bude návrat francouzské jaderné výroby na maximum, který se očekává do poloviny toho roku. Zpráva neopomíjí ani dodávky LNG, jejichž role v zajištění dodávek plynu do Evropy je v současné době zásadní. Dodávky v prosinci dosáhly rekordního objemu a lednový objem byl druhý nejvyšší. K tomu, aby Evropa udržela rekordní dovoz LNG by nicméně musela i nadále nabízet cenovou prémii oproti ostatním trhům.

02. 02. 2023

MŽP nabízí 15 milionů korun městům a obcím, která chrání klima a investují do udržitelné energetiky

V Národním programu Životní prostředí (NPŽP) se otevírá nová výzva pro obce a města, která aktivně snižují emise skleníkových plynů nebo se připravují na postupující změnu klimatu. Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima mohou od pondělí 23. ledna žádat o dotaci až dva miliony korun.

„Aktuálně vypisujeme už šestou dotační výzvu na podporu aktivních měst a obcí ve výši 15 milionů korun. K Paktu starostů se dnes hlásí 197 českých signatářů a jejich počet postupně roste. Působení změny klimatu spolu s dynamickou geopolitickou situací zdůrazňuje rychlou potřebu změny, která pomůže obcím snížit ceny za energie, zlepšit prostředí pro všechny obyvatele a přispěje ke splnění národních i evropských klimatických cílů,“ říká náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Obce mohou čerpat prostředky například na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima. To jsou strategické dokumenty, které popisují výchozí spotřebu energií a produkci skleníkových plynů a navrhují konkrétní kroky k jejich snížení. Například zateplení budov, výměnu vytápění nebo vlastní fotovoltaické zdroje pro výrobu elektřiny. Obce také připravují plány pro zmírnění dopadů probíhající změny klimatu, zejména hospodaření s dešťovou vodou nebo rozšiřování městské zeleně. Více zde

09. 02. 2023

Hledáme posily do našeho týmu

Zajímají Vás nové trendy v plynárenství? Staňte se posilou Českého plynárenského svazu.

Aktuálně hledáme vhodné kandidáty na tyto pozice:

  • Ředitel/ředitelka technického odboru
  • Specialista energetické legislativy a strategie
  • Hlavní ekonom

Zkuste práci, která má budoucnost! Více zde

Legislativa a strategie

EU

Zahájení stavebních prací na bulharském úseku propojovacího plynovodu Bulharsko – Srbsko. Více zde
ACER vyzývá ke zlepšení navrhovaných belgických sazeb za přepravu plynu. Více zde

ČR

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů, bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů jako předpis 28/2023. Sb. Více zde

Technická normalizace

Oprava v Příloze 2 revize TPG 918 01

Oznamujeme opravu tiskové chyby ke dni 10. 2. 2023 týkající se revize TPG 918 01 „Odorizace zemního plynu“. Oprava byla provedena v Příloze 2, část B, druhý odstavec, věta první. Byl korigován počet hodnotitelů (třemi -> dvěma) v rámci čichové zkoušky tak, aby odpovídal textu v odstavci 8.2.1 těchto TPG, tj. požadavek dvoučlenné měřící skupiny. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

21. 02. 2023

Změny v evropské a národní legislativě za posledního půl roku

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
07. 03. 2023

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
09. 03. 2023

Kurz Od těžby ke spotřebě

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
04. 04. 2023

Požadavky na vedení a provoz plynovodů v kolektorech – ČSN P 73 7505
Školení s exkurzí

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.