Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

4/2023
období 20. – 26. ledna 2023

Aktuality

26. 01. 2023

SAVE THE DATE: SymGas 2023

Přípravy na konferenci SymGas jsou v plném proudu. Poznamenejte si termín 18.-19. dubna již nyní do svých kalendářů. Nový formát přináší možnost vybrat si z 9 tematických bloků, v nichž se dozvíte, jaké příležitosti a výzvy stojí před plynárenstvím na cestě k dekarbonizaci.

SymGas 2023 vytvoří prostor pro diskuzi a sdílení informací napříč profesemi, k osobnímu setkání a networkingu s více než 150 plynárenskými odborníky. Neméně zajímavou součást – expozici výrobců, dodavatelů služeb a technologií, doplní studentské projekty vysokých i středních škol a učilišť. Akce získala v programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT 2 body, v systému odborného plynárenského vzdělávání (OPV) 5 bodů.

BLOKY PROGRAMU

  • Příležitosti a výzvy plynárenství na cestě k dekarbonizaci
  • Zkušenosti ze zahraničních projektů
  • Nízkoemisní a obnovitelné plyny v plynárenské soustavě
  • Budoucnost výstavby plynárenské soustavy
  • Výzvy energetické legislativy (energetický zákon minulý a budoucí, plynárenský balíček a emise metanu)
  • Novinky v národní legislativě (Zákon č. 250/2021 Sb., NV č. 191/2022 Sb., nový stavební a liniový zákon, novela vyhlášky o stavu nouze v plynárenství)
  • Budoucnost činnosti revizního technika
  • Odběrná plynová zařízení a provozní události
  • Připravenost OPZ na vodíkovou budoucnost

Sledujte náš Newsletter nebo www.cgoa.cz, již brzy přineseme kompletní program a zahájíme registraci!

20. 01. 2023

Biometan získává na atraktivitě. Výrobu loni zahájil rekordní počet nových zařízení

Podle statistické zprávy European Biogas Association (EBA) se v roce 2021 zvýšila produkce biometanu v Evropě o celých 20 %, což představuje dosud největší nárůst. Za rok 2022 lze přitom očekávat podobný trend, vzhledem k tomu, že byl instalován rekordní počet nových výrobních zařízení. Ale přesto, že v České republice funguje 573 bioplynových stanic, ve výrobě plnohodnotné alternativy k zemnímu plynu z obnovitelných zdrojů zatím značně pokulháváme.

Poptávka po produkci biometanu každým rokem sílí, díky čemuž jen za poslední rok a půl v Evropě vzniklo celkem 1 067 zařízení na výrobu biometanu. V současné době se podle statistik asociace Gas Infrastructure Europe nachází největší počet biometanových stanic ve Francii, Itálii a Dánsku. Právě Dánsko spolu se Švédskem jsou na dobré cestě nahradit svou spotřebu zemního plynu biometanem. Oproti nim Česká republika v produkci biometanu stále zaostává.

Biometanové cíle jsou nyní nastaveny poměrně vysoko. Ke splnění podmínek taxonomie Evropské unie bude potřeba vyrábět v roce 2025 zhruba až 6 TWh tzv. zeleného plynu a v roce 2030 dokonce až 20 TWh. Je tedy potřeba začít co nejrychleji využívat potenciál této výrobní oblasti, kterým Česko disponuje. Konkrétně skupina EFG, která v Česku patří mezi průkopníky v oboru, chce v příštích dvou letech investovat do pořízení tří nových jednotek na úpravu bioplynu na biometan, které mají spolu s EFG Rapotín BPS dodávat do sítě lokální biometan o celkové roční kapacitě přesahující 90 GWh. V provozu by tak měla mít skupina do roku 2024 celkem již čtyři jednotky výroby biometanu. Více zde

24. 01. 2023

Pražská plynárenská chce investovat do tří vodíkových plnicích stanic, první z nich bude v areálu v Michli

Celkem tři vodíkové plnicí stanice plánuje v Praze pro motoristy vybudovat Pražská plynárenská. První z nich bude umístěna v areálu společnosti v Praze 4 – Michli, další dvě na území velkých logistických areálů. Plnicí stanice budou veřejné a vedle osobních vozů umožní čerpání vodíku do nadrží nákladních vozidel a autobusů. Záměrem Pražské plynárenské je do budoucna nabízet „zelený“ vodík, vyrobený elektrolýzou vody s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Plnicí stanice v Michli proto bude využívat zelenou elektřinu ze solárních panelů v tamním areálu. Stejně chce postupovat i v případě dalších plnicích stanic.

Nástup vodíkové mobility je zatím v Česku velmi pomalý. Teprve loni v červnu zahájila provoz první veřejná vodíková stanice v Ostravě-Vítkovicích. Jedná se o projekt společností Vítkovice a Cylinders Holding průmyslníka Jana Světlíka. Zařízení zatím funguje v omezeném režimu a zvládne obsloužit maximálně deset aut denně. Po zvětšení kapacity vysokotlakého zásobníku to může být až 40 aut denně. Velké plány má také rafinerská skupina Orlen Unipetrol, která se původně chystala už v roce 2021 zprovoznit na českém území první vodíkové stanice. Kvůli protahujícímu se výběru dodavatele technologie a dlouhému schvalování však dodnes nefunguje ani jedna. Plnicí stanice v Praze-Barrandově je již stavebně dokončena, avšak nemá ještě všechna potřebná povolení. V nejbližších týdnech snad první plnicí stanice na Barrandově zahájí provoz, následovat má výstavba plnicích stanic v Brně a u litvínovské rafinerie. Na jejich pořízení získal Orlen Unipetrol dotaci z evropských fondů.

24. 01. 2023

Cíl úspor plynu splněn. Česko už během zimy ušetřilo přes 800 milionů metrů krychlových plynu

Loni v červenci schválili ministři členských států EU zodpovědní za energetiku závazek snížit spotřebu plynu o 15 procent. Pro Českou republiku to znamenalo ušetřit v období od října 2022 do března 2023 přibližně 800 milionů metrů krychlových oproti předešlé topné sezóně. Tento cíl se podařilo splnit více než o dva měsíce dříve. V období od 1. října do 16. ledna 2023 se snížila spotřeba plynu v České republice o 807,5 milionů metrů krychlových. Vyplývá to z dat Energetického regulačního úřadu.

Snižování spotřeby plynu pomáhá s udržováním rekordně vysoké úrovně zásob plynu. Ty k 23. 1. 2023 dosahovaly výše 2 781 milionů metrů krychlových, jsou tak více než dvojnásobné oproti předešlému roku a z historických dat vyplývá, že jsou rekordní i oproti předešlým topným sezónám. „Vysoká úroveň zásob plynu se pozitivně promítá do jeho ceny a přispívá k jejímu poklesu,“ dodal René Neděla. Více zde

24. 01. 2023

Zájem energetických společností o Egypt roste. Dodávky plynu do EU mohou posílit energetickou bezpečnost

Východní Středomoří se po několika významných objevech stalo horkým místem pro rozvoj nových nalezišť zemního plynu. Italská ropná a plynárenská společnost Eni oznámila na počátku roku nový objev u egyptského pobřeží. Rozvojové aktivity plánuje v Egyptě i konkurenční britská společnost British Petroleum a američtí giganti Chevron a Exxon Mobil. Průzkumný vrt Nargis-1 společnosti Eni byl proveden v koncesní oblasti, kterou společnost sdílí s americkou společností Chevron. Obě společnosti jsou provozovatelem průzkumného projektu se 45% podílem. Zbylých 10 % drží egyptská státní společnost Tharwa Petroleum company.

Podle odhadů Americké energetické informační agentury (IEA) má Egypt po Nigérii a Alžírsku třetí největší zásoby v Africe, které jsou odhadovány na přibližně 2,19 bilionu metrů krychlových prokázaných zásob zemního plynu s možností dalších objevů. Země na rozdíl od jiných zemí v regionu Severní Afriky disponuje dvěma LNG terminály. Vývoz LNG ze země v minulých letech stagnoval v důsledku vysoké domácí spotřeby, avšak v loňském roce přesáhl 8 milionů tun. To představuje roční nárust exportu o 14 % oproti předešlému roku. Většina exportovaného LNG směřovala do Evropy.

21. 01. 2023

Německo a Norsko zkoumají možnost vybudování vodíkovodu

Německo a Norsko se dohodly na spolupráci v oblasti klimatu, obnovitelné energetiky a zeleném průmyslu. Země momentálně analyzují technickou a finanční proveditelnost vodíkovodu z Norska do Německa. Dlouhodobým cílem je zaměřit se na zelený vodík, ale dočasně plánují země vyrábět vodík ze zemního plynu za využití technologie zachytávání a skladování uhlíku (CCS). Otázka CCS byla mezi oběma zeměmi také diskutovaná. Norsko mj. přislíbilo informovat o možnostech dlouhodobého uskladňování uhlíku na norském šelfu. Spolupráce má zahrnovat, mimo jiné, bližší spolupráci v oblasti vodíku, offshore větrné energetiky, bateriových systémů, zachytávání a uskladňování uhlíku, zelené přepravy v námořní dopravě, mikroelektroniky a surovin.

24. 01. 2023

Vědci budou v Česku vyvíjet revoluční pohon letadel

Vedle elektromotorů a baterií zůstává jednou z cest k uhlíkově neutrální budoucnosti dopravy stále i vodík. Svědčí o tom i 200 milionů eur, které teď směřují do Česka na vývoj jeho palivových článků do letadel firmou Honeywell.

Brněnské výzkumné a vývojové centrum americké společnosti Honeywell bude hostit více než 50 špičkových inženýrů a vědců, kteří budou v přepočtu asi za 4,7 miliardy korun pracovat na efektivním udržitelném leteckém pohonu na bázi vodíku.

Podnik ze Spojených států vyrábějící součástky a software do letadel totiž uspořádal tento měsíc v Brně setkání dvou svých konsorcií, na kterém rovnou i odstartoval dva projekty v rámci předního výzkumného a inovačního programu Evropské unie pro transformaci letectví k uhlíkově neutrální budoucnosti Clean Aviation. První z projektů, takzvaný NEWBORN, má za cíl zkoumat a vyvinout novou účinnou generaci vodíkových palivových článků. A druhý z projektů, TheMa4HERA, se bude zabývat vývojem pokročilých součástek i architektury tepelného managementu pro úzkotrupé a regionální hybridní elektrické letouny této nové generace.

Legislativa a strategie

EU

Předběžná zpráva Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) o účincích mechanismu korekce trhu na ochranu občanů a hospodářství před nadměrně vysokými cenami. Více zde
Rada evropských energetických regulátorů (CEER) zveřejnila svůj pracovní program na rok 2023. Více zde
Zpráva CEER o regulačních rámcích pro evropské energetické sítě za rok 2022. Více zde

ČR

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byl zveřejněn ve Sbírce zákonů jako předpis 19/2023 Sb. Více zde

Technická normalizace

Jednání k TPG 927 04, TPG 927 05 a TPG 927 06

Dne 25. 1. 2023 proběhlo na ČPS jednání k vypořádání připomínek, které ČPS obdržel k pracovním návrhům revidovaných TPG 927 04 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti a TPG 927 05 Kurzy pro svařování a lepení plastů a TPG 927 06 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu. Jednání se zúčastnili zástupci zpracovatele revizí pravidel, zástupci distribučních plynárenských společností, zástupci svářecích škol a zástupce ASPP.

Upravené pracovní návrhy pravidel rozešle ČPS účastníkům jednání znovu k připomínkám. Lze předpokládat, že v nejbližším období budou revidovaná pravidla rozeslána ve formě konečných návrhů do řádného připomínkového řízení.

Více informací podá pan Libor Šustek, libor.sustek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

07. 02. 2023

Regulační stanice

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
21. 02. 2023

Změny v evropské a národní legislativě za posledního půl roku

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
07. 03. 2023

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
09. 03. 2022

Kurz Od těžby ke spotřebě

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
https://www.high-endrolex.com/10