NEWSLETTER

6/2019
období 4.–10. února 2019
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítejte u dalšího vydání Newsletteru ČPS, který vám představí novou tiskovou zprávu věnovanou CNG. V legislativě se dozvíte, že MŽP spouští pilotní projekt bezúročných půjček na výměnu kotlů a nechybí ani informace o odeslání návrhu vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu ČR do Bruselu. Co se týká pravidel praxe, technická normalizace vám přiblíží probíhající revizi TPG 702 04. A nezapomeňte se podívat do pozvánky na 21. ročník GAS, který se uskuteční v Hradci Králové již za necelý měsíc. Ať se vám čtení líbí!

Aktuality

07. 02. 2019

Spotřeba CNG v ČR loni stoupla o více než 12 procent

Aktuálně jezdí po českých silnicích téměř 23 tisíc vozidel na stlačený zemní plyn. ČPS vydal k problematice CNG novou tiskovou zprávu. Více zde

V roce 2018 vzrostly prodeje tohoto ekologického alternativního paliva o 12,2 % na celkových 75,8 milionu metrů krychlových. “Vloni se počet veřejných stanic CNG rozrostl o 16 nových na celkových 185. Hustota sítě plnicích stanic je dnes v ČR taková, že umožňuje bezproblémovou jízdu na CNG,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, v rozhovoru pro televizní i webové vydání pořadu Den v ekonomice na TV Seznam.

06. 02. 2019

Zelený sektor v Německu se připravuje na horší časy

Po větrném boomu přichází v Německu útlum. Letos se počítá s výstavbou větrných parků s výkonem 2000 megawattů, což odpovídá dvěma uhelným elektrárnám. Více zde

05. 02. 2019

Bulharsko dalo zelenou TurkStreamu

Bulharsko zahájí stavbu plynovodu vedoucího od jeho hranice s Tureckem do Srbska. Projekt, který má sloužit převážně pro přepravu ruského plynu, dostal zelenou poté, co tři společnosti včetně ruského Gazpromu podaly závazné nabídky na naplnění kapacity plynárenské sítě. Více zde

05. 02. 2019

První velká kontejnerová loď přejde na pohon zkapalněným zemním plynem

Pokračující tlak na snižování emisí v námořní dopravě nutí majitele lodí, aby uvažovali o alternativních palivech. Patří mezi ně i německé rejdařství Hapag-Lloyd, které před několika dny oznámilo, že nechá přebudovat svou velkou kontejnerovou loď Sajir s kapacitou 15 tisíc TEU na duální pohon LNG a nízkosirnou naftou. Více zde

Legislativa

MŽP spouští pilotní projekt bezúročných půjček na výměnu kotlů. Mezi tři kraje rozdělí 740 milionů korun. Více zde

MPO zveřejnilo návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu ČR. Více zde

Poslanecký návrh novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (sněmovní tisk č. 383)

Vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (sněmovní tisk č. 170) – PS PČR dne 1. 2. 2018 přijala pozměňovací návrh, který ukládá MV povinnost zveřejnit na svých internetových stránkách bezplatně požadavky harmonizované normy (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita internetových stránek), na kterou se návrh zákona odkazuje.

Vláda na jednání dne 4. 2. 2019 schválila se změnou novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a projednala Zprávu o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2018.

MPO zveřejnilo Seznam veřejných čerpacích stanic pohonných hmot – stav k 11. 1. 2019. Více zde

MPO zveřejnilo Otázky a odpovědi k rozvoji OZE po roce 2020. Více zde

MMR: Návrh struktury operačních programů pro období po roce 2020 schválila vláda. Více zde

ERÚ zveřejnilo připomínky ke konzultačnímu dokumentu podle čl. 26 nařízení (EU) 2017/460. Více zde

Evropská komise představila diskusní dokument k tématu dosažení udržitelnější Evropy do roku 2030. Tisková zpráva zde

Technická normalizace

Jednání k pracovnímu návrhu revize TPG 702 04

Technický odbor ČPS zorganizoval dne 21. 1. 2019 jednání za účelem vypořádání připomínek, které obdržel k pracovnímu návrhu revize TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“. Jednání se zúčastnili zástupci DSO, TSO a zpracovatel revize Ing. Petr Pařízek, CEPS, a.s. V průběhu jednání byly diskutovány veškeré připomínky a bylo dohodnuto, mimo jiné, že:

  • do pravidel se nebude zavádět další podskupina plynovodů B3,
  • znění článku 5.8.2, který se týká označování plynovodů výstražnou fólií, bude uvedeno do souladu s TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“,
  • pravidla budou doplněna o články z TPG 702 01 týkající se čichaček.

K požadavku na doplnění revidovaných pravidel o text Odborného stanoviska GAS č. 121/2014 (pojmy uvedení plynového zařízení do provozu, dočasně a provozně odstavené zařízení, odstraněné zařízení), který byl vznesen v průběhu jednání, se přítomní vyjádří dodatečně.

Zasedání Marcogaz - Standing Committee Gas Infrastructure

Dne 31. 1. 2019 se konalo v belgickém Bruselu v sídle Marcogaz zasedání Standing Committee Gas Infrastructure (SCGI), jehož program připravil pan Jos Dehaeseller, generální sekretář Marcogaz, a pan A. S. Decaux, vedoucí SCGI. Více zde 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

12. 02. 2019

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
5.6. 03. 2019

21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
28. 03. 2019

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
16.–17. 04. 2019

Sympozium BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter