Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

1/2023
období 1. – 5. ledna 2023

Aktuality

02. 01. 2023

Uskladňování zemního plynu

Nyní už všichni vědí, že zásobníky zemního plynu plní důležitou úlohu při zajištění bezpečnosti dodávek. Víte, jaké jsou druhy zásobníků, znáte technologie k potřebné k vtláčení a těžbě? Umí si zásobníky plynu poradit se směsí zemního plynu s vodíkem? Na jakých principech funguje obchodování s kapacitou? Jakou legislativu byste měli znát v oblasti uskladňování zemního plynu? Co vše se změnilo v této oblasti od vypuknutí konfliktu na Ukrajině? Na školení získáte komplexní přehled o podzemním skladování plynu od předních expertů. Zajímá Vás tato problematika? Podívejte se do programu a registrujte se!

03. 01. 2023

Časopis PLYN věnovaný regulaci emisí a bezpečnosti dodávek

PLYN 4/2022 o zajištění bezpečnosti dodávek plynu a problematice emisí vyšel před Vánoci. Nabídl zajímavý rozhovor s Václavem Bartuškou, vládním zmocněncem pro energetickou bezpečnost. Odborné články se věnovaly únikům plynu a legislativním změnám. Informativní články představily mimo jiné zálohové systémy na LNG/LBG, biometanovou stanici v Litomyšli nebo vyzdvihly roli podzemních zásobníků plynu. Nechybělo ani porovnání emisí ze silniční dopravy nebo informace o nové metanové legislativě. Samozřejmostí byly také výstupy z Podzimní plynárenské konference nebo Dne plynové mobility. Více zde

04. 01. 2023

Cena plynu pro evropský trh sestoupila pod 70 eur za megawatthodinu

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh sestoupila pod 70 eur (zhruba 1 700 Kč) za megawatthodinu (MWh). Dolů ji podle analytiků nadále tlačí neobvykle teplé počasí v Evropě. Plyn je tak nejlevnější od doby, než koncem loňského února zahájila ruská vojska invazi na Ukrajinu.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v únoru ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku vykazovala pokles o více než čtyři procenta a pohybovala se blízko 69 eur za MWh. Během dne sestoupila až asi na 67 eur za MWh.

K poklesu poptávky po plynu kromě teplého počasí přispívá rovněž vzestup produkce větrných elektráren. Ceny tlačí dolů také přetrvávající vysoká úroveň dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), upozornila agentura Bloomberg.

04. 01. 2023

Vláda schválila kompenzační systém pro dodavatele za zastropované ceny energií

Vláda schválila nařízení, které stanovuje kompenzační mechanismus u zastropovaných cen energií. Kompenzace bude vyplácet operátor trhu (OTE), detaily úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku stanovila vláda tímto nařízením. Náklady kompenzací jsou závislé na aktuálním vývoji tržních cen elektřiny a plynu a také na celkové spotřebě energií.

„Tak jak jsme slíbili, vláda schválila kompenzační nařízení, které přinese obchodníkům jistotu, že jim budou proplaceny kompenzace nákladů a přiměřeného zisku v důsledku zastropování cen energií. Státu zase přinese jistotu toho, že tyto kompenzace budou spravedlivé a jejich pravidla jasně a transparentně stanovena,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Dodavatel má právo na kompenzaci tehdy, pokud cena elektřiny nebo plynu stanovená v mimořádné tržní situaci nepokrývá oprávněné náklady na zajištění dodávky a přiměřený zisk. Při určení výše kompenzace se tedy vychází z tržních cen, které jsou doplněny o přiměřenou marži. Rozlišuje se v rámci toho, jaký typ smlouvy má uzavřen odběratel, jehož platby za energie stát kompenzuje. Kompenzace nepokrývají náklady vyplývající ze spekulativního jednání dodavatelů.

04. 01. 2023

Školení k odorizaci zemního plynu

V prvním školení letošního roku vás seznámíme s novinkami v oblasti odorizace zemního plynu. Na hlavní téma revize TPG 918 01 platné od 1. 12. 2022 navazuje zrušení TPG 918 02. Školení dále doplní téma kontroly těsnosti a bezpečnosti práce v prostředích s nebezpečím výbuchu. Podrobnější program a registrace zde

03. 01. 2023

Obchodování na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem OTE v roce 2022

Na krátkodobých trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu se v roce 2022 zobchodovalo obdobné množství elektřiny jako v roce 2021, což činí téměř polovinu (47 %) tuzemské netto spotřeby. Na vnitrodenním trhu s plynem organizovaného operátorem trhu množství zobchodované v roce 2022 překonalo rok 2021. Celkově se zobchodovalo 4,42 TWh plynu. Více zde

03. 01. 2023

Dostatek plynu, posílení soběstačnosti v čipech nebo obchodní dohoda s Chile. České předsednictví spojilo v klíčové době Evropskou unii

Českému předsednictví se v reakci na ruskou agresi podařilo ve zrychleném procesu dojednat několik klíčových nouzových opatření, abychom dokázali společně čelit ruské energetické agresi. Ministři pod českým vedením našli shodu na úsporách plynu i elektřiny a dohodli se na společných nákupech plynu i na pravidlech vzájemné solidarity, pokud by některé evropské zemi plyn došel a potřebovala by pomoc od ostatních. Shodli se také na krizovém cenovém mechanismu, který zavádí dynamický cenový strop na cenu plynu. Díky těmto opatřením je Evropa připravena nejen na tuto zimu, ale i na tu příští. Již teď máme plán, jak společně nakoupit 13,5 miliard metrů krychlových plynu, stejně jako výrazně podpořit přechod od zemního plynu k vodíku, včetně vodíku vyráběného z jádra. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Rada EU koncem roku 2022 formálně přijala dočasný mechanismus k omezení nadměrných cen plynu. Více zde
Evropský parlament a Rada EU koncem roka 2022 dosáhli dohody o ambicióznějším systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Více zde
Evropský parlament a Rada EU koncem roku 2022 dosáhly dohody ohledně zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření. Více zde
ACER organizuje v lednu 2023 veřejný webinář týkající se nových rámcových pokynů pro scénáře plánování rozvoje sítě. Více zde
ACER vyhodnotil soulad národních plánů rozvoje plynárenské a vodíkové sítě (NDPs) s celoevropským desetiletým plánem rozvoje sítě (EU TYNDP). Více zde

ČR

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů jako předpis 405/2022 Sb. Více zde
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb., bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů jako předpis 442/2022 Sb. Více zde

Technická normalizace

Stav normotvorby k začátku roku 2023

K 31. 12. 2022 skončilo připomínkování prvního návrhu normy ČSN EN ISO 23590 „Požadavky na systémy výroby a využití bioplynu v domácnostech: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost“. Druhé kolo připomínkového řízení začne 30. 1. 2023 dle plánu technické normalizace.

K 11. 1. 2023 skončí druhé kolo připomínkovacího řízení normy ČSN EN 1473 „Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn – Navrhování pozemních zařízení“.

V listopadu roku 2022 skončilo připomínkovací řízení k normě ČSN ISO 19880-1 „Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky“. Připomínky jsou zapracovány, další připomínkování začne 30. 1. 2023 dle plánu technické normalizace.

Během listopadu byl ČPS osloven Českou agenturou pro standardizaci s žádostí o zpracování změny k ČSN 65 6517 „Motorová paliva – Stlačený zemní plyn – Technické požadavky a metody zkoušení“. V této normě jsou citované normy ISO 6326-3 „Zemní plyn – Stanovení sirných sloučenin – Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou titrací“ a ISO 6326-5 „Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 5: Lingenerova spalovací metoda“. Tyto dvě normy byly nahrazeny normou ISO 20729 „Natural gas — Determination of sulfur compounds — Determination of total sulfur content by ultraviolet fluorescence method“. Dle plánu technické normalizace by měl být první návrh této změny připraven v březnu.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

17. 01. 2023

Odorizace zemního plynu (revize TPG 918 01) a detekce

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
19. 01. 2023

Uskladňování zemního plynu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
07. 02. 2023

Regulační stanice

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
21. 02. 2023

Změny v evropské a národní legislativě za posledního půl roku

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.