Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

37/2022
období 25. listopadu – 1. prosince 2022

Aktuality

01. 12. 2022

Poznejte plynárenství v kontextu energetiky

Chcete poznat obor, v němž působíte, více do hloubky? Ať jste technik či nikoli, šestidenní kurz Vás během čtyř měsíců provede oblastmi jako je skladování plynu, jeho přeprava a distribuce, provoz a údržba plynárenských zařízení, obchodování s plynem, kombinovaná výroba elektřiny a tepla nebo využití obnovitelných plynů (biometan, vodík).

Podrobnější program a registrace zde.

29. 11. 2022

Katar se dohodl s Německem na dodávkách LNG od roku 2026, nejméně na 15 let

Německo se dohodlo se státní katarskou energetickou společností QatarEnergy na dodávkách až dvou milionů tun zkapalněného zemního plynu (LNG) ročně, a to od roku 2026 po dobu nejméně 15 let.

Pro Německo je to první dlouhodobá dohoda o dodávky LNG z Kataru. Katar je jedním z největších vývozců LNG, který prozatím z této blízkovýchodní země proudí především do Asie. Německý ministr hospodářství Habeck k tomu uvedl, že by nic nenamítal ani proti dvacetileté či delší smlouvě, zároveň ale poukázal na dlouhodobé klimatické cíle Německa. Německo chce do roku 2045 dosáhnout klimatické neutrality. LNG z Kataru bude do Německa proudit přes plovoucí terminál v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku, který si pronajala německá vláda. Dostavba nových LNG terminálů je pro Německo prioritou.

30. 11. 2022

Světová zpráva o LNG 2022

13. vydání zprávy Mezinárodní plynárenské unie o LNG vyšlo v době, kdy byla role zkapalněného zemního plynu důležitější než kdy jindy pro bezpečné a spolehlivé fungování energetických systémů po celém světě. Je také významným nástrojem pro kontrolu emisí, zejména proto, že krize dodávek energie nutí i ekonomiky s největším klimatem vrátit se k uhlí, což do určité míry maže snížení emisí dosažené v posledních letech. Více zde

25. 11. 2022

Plynová kogenerace má do budoucna výrazný potenciál, potvrdil workshop ČPS

Kogenerace je moderní, vysoce účinný a zároveň ekologický způsob výroby elektřiny. Při procesu kogenerace se efektivně využívá odpadní teplo, které při výrobě elektřiny vzniká. Právě na téma „Potenciál plynové kogenerace v kontextu dekarbonizace a úspor energií“ uspořádal Český plynárenský svaz dne 23. listopadu zajímavý workshop.

Připomeňme, že kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) ze zemního plynu, biometanu nebo vodíku, představuje nástroj pro účinný přechod k uhlíkově neutrální budoucnosti a pro generování dodatečných výnosů. Kogenerace se vyznačuje vysokou účinností využití energie z paliva, která může dosáhnout více než 90 %. Současně umožňuje snížit spotřebu paliva a tím i emise oxidu uhličitého až o 40 % oproti tradiční oddělené výrobě elektřiny a tepla.

26. 11. 2022

Nové výzvy OPD na podporu výstavby plnicích stanic na vodík i pro městské projekty

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu Doprava 2021–2027 (OPD3) výstavbu plnicích stanic na vodík částkou 300 miliónů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí je 31. 1. 2023. Kromě toho vypisuje i další tři výzvy pro metropolitní oblasti a aglomerace na podporu městské dopravní telematiky a rozvoj infrastruktury městské drážní dopravy v celkové hodnotě 22,8 mld. Kč. Více zde

28. 11. 2022

Nová evropská směrnice zavádějící vyšší zdanění nafty a benzinu se zatím odkládá

Evropská komise přišla s návrhem konkrétních minimálních sazeb pro jednotlivé druhy paliv, jehož cíl je jasný – zatížit vysoce emisní paliva vyšší daní, zatímco těm čistším ulevit. Elektřina z obnovitelných zdrojů by tak měla nižší daňovou sazbu než nafta či benzin.

Zástupci členských států v průběhu roku jednali o návrhu v rámci pracovní skupiny. Jak ale vyplývá z listopadové zprávy připravené českým předsednictvím, dosažení kompromisu na politické úrovni je zatím daleko. Ministři financí budou o dani jednat na Radě EU dne 6. prosince, tedy ještě pod taktovkou Česka. Dohoda se však neočekává. K zásadnímu posunu zatím nedošlo ani na úrovni Evropského parlamentu. Své stanovisko zatím nemá připravené ani příslušný výbor, natož aby o něm hlasovalo plénum.

„Výbor se energetickým zdaněním bude znovu zabývat v březnu příštího roku. Není však vyloučeno, že se jednání znovu odloží,“ vysvětlil redakci Ondřej Kovařík, stínový zpravodaj návrhu a člen hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, který má stanovisko k návrhu připravit.

Legislativa a strategie

EU

Komise stanovila trajektorii plnění zásobníků plynu pro rok 2023. Více zde
Rada EU s konečnou platností schválila směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti. Více zde
Rada EU se dohodla na podstatě nových opatření týkajících se společného nákupu zemního plynu a mechanismu solidarity. Více zde
Evropská unie urychlí povolovací řízení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Více zde
Stanovisko Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov. Více zde

ČR

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl zveřejněn ve Sbírce zákonů jako předpis 365/2022 Sb. Více zde

Technická normalizace

Vydání revidovaných TPG 918 01 k 1. 12. 2022

Revidovaná technická pravidla TPG 918 01 „Odorizace zemního plynu“ byla upravena se zřetelem na nové poznatky z oblasti odorizace ověřené v praxi. V rámci revize byly do těchto pravidel doplněny typy a vlastnosti odorantů, všeobecné požadavky na odoranty, příklad metody výpočtu minimální koncentrace všech typů odorantů a požadavky na dopravu a skladování odorantů, včetně postupu při plnění nádob odorantem. V pravidlech je nově řešena problematika týkající se požadavků na použití bezsirných odorantů, včetně uvedení jejich vlastností, a postupu při záměně odorantů, nejen ze sirného odorantu na bezsirný, ale i z jednoho typu sirného odorantu na jiný typ sirného odorantu. Do pravidel byly rovněž doplněny způsoby měření úrovně odorizace a zásady provádění čichové zkoušky včetně jejího vyhodnocení.

Zároveň dochází ke zrušení TPG 918 02 „Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení“, jejichž části byly zapracovány do předmětné revize TPG 918 01.

Více informací podá paní Kateřina Malíčková, katerina.malickova@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

08. 12. 2022

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
13. 12. 2022

Školení protikorozní ochrany na plynovodech – bezpečnost při práci a protikorozní ochrana

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
17. 01. 2023

Odorizace zemního plynu (revize TPG 918 01) a detekce

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
19. 01. 2022

Uskladňování zemního plynu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.