Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

35/2022
období 4.–10. listopadu 2022

Aktuality

09. 11. 2022

Výroční regionální konference Eurogasu v Praze i on-line – registrujte se!

Zveme vás na Výroční regionální konferenci Eurogasu, která je pořádána za podpory Českého plynárenského svazu a uskuteční se již za měsíc.

Koná se v souvislosti s českým předsednictvím v Radě Evropské unie a má podtitul: „Česká republika: Energetická transformace a role plynu“. Jazykem konference bude angličtina (akce nebude tlumočena). V případě zájmu o bezplatnou účast se registrujte zde.

Program je rozdělen do dvou bloků:

  • Energetická nouze: Ochrana EU a regionu
  • Přechod na obnovitelné a nízkouhlíkové plyny v EU a regionu

Hlavní přednášející:
René Neděla, Deputy Minister for Industry and Trade – Energy, Czech Republic
Matthew Baldwin, Deputy Director General, DG ENER, European Commission
MEP Alexandr Vondra, Member of the ENVI Committee, European Parliament
Veronika Vohlídková, Acting Executive Director, Czech Gas Association
Didier Holleaux, President, Eurogas

Další potvrzení přednášející:
Paul Voss, Director General, European Aluminium
Martin Šik, Director of Analysis and Data Support Department, Energy Regulatory Office
Roxana Caliminte, Deputy Secretary General, GIE
Zuzana Krejčiříková, Director of Public Affairs, ČEZ Group
Andreas Rau, CEO, NET4GAS
Zuzana Janatová, Business Development Manager Hydrogen for Mobility, AirProducts

Role moderátorky se ujme Lenka Kovačovská, Energy Policy Consultant.

Těšíme se s vámi na viděnou!

10. 11. 2022

České zásobníky plynu jsou naplněny z 99 procent

České zásobníky plynu jsou naplněny z 99 procent, obsahují 3,34 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Česko neplánuje pronájem dalších kapacit zásobníků v zahraničí, řekl novinářům ministr průmyslu Jozef Síkela. Uvedl také, že v říjnu a prvním listopadovém týdnu se česká spotřeba plynu meziročně snížila o 28 procent. Po úplném naplnění zásobníků hodlá ministerstvo průmyslu zajišťovat plyn pro denní spotřebu, aby zásobníky začalo využívat co nejpozději. Podle Síkely je důležité, aby v zásobnících po topné sezoně zůstal co největší objem plynu, aby bylo snazší zajistit zásoby i na příští zimu. S opětovným plněním zásobníků bude třeba začít ihned po skončení topné sezony.

Podle organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) sdružující evropské provozovatele plynárenských infrastruktur je v EU průměrně zaplněno 95 procent zásobníků plynu. Zcela zaplněné zásobníky měly Belgie a Portugalsko, nejmenší zásoby o rozsahu 59 procent mělo Lotyšsko. Síkela dnes také uvedl, že se výrazně snížila česká závislost na plynu z Ruska. Zatímco v únoru v době začátku ruské agrese vůči Ukrajině byla 98 procent, od září podle informací ministerstva průmyslu do Česka žádný ruský plyn nepřichází. Většina dodávek je z Norska, kromě nich Česko nakupuje i zkapalněný zemní plyn (LNG) zejména z USA.

08. 11. 2022

Plynová kogenerace jako klíč k dekarbonizaci a úsporám energií

Přijďte se seznámit s detaily kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu a vodíku a poznejte nástroj pro účinný přechod k uhlíkově neutrální budoucnosti a generování dodatečných výnosů.

Experti se na workshopu Českého plynárenského svazu a COGEN Czech budou věnovat otázkám potenciálu kogenerace v kontextu evropských klimatických cílů a potenciálu rozvoje KVET v ČR. Dozvíte se o možnostech podpory, ekonomických výhodách kogenerace a budou vám sdíleny praktické poznatky z využití kogeneračních jednotek. Věnovat se budeme také otázce agregace flexibility a spalování vodíku v kogeneračních jednotkách!

Během setkání budete mít rovněž možnost vidět skutečnou mikrokogenerační jednotku a poslechnout si i reálné zkušenosti z praxe, to vše také v kontextu využití vodíku. Partnerem workshopu se stala společnost innogy Energo.

Podívejte se do programu a registrujte se!

04. 11. 2022

Kampaň na podporu plynové mobility

Plynová mobilita má potenciál nejen zajistit uhlíkově neutrální způsob dopravy, ale zejména také nepřetržité fungování logistiky – plnění plynových vozidel totiž trvá jen několik minut! Robustní síť více než 4 000 CNG a téměř 600 LNG plnicích stanic po celé Evropě umožňuje dopravu a přepravu osobními automobily, autobusy a nákladními vozy na krátké i dlouhé vzdálenosti.

Český plynárenský svaz jako člen NGVA Europe se účastní právě probíhající celoevropské kampaně na podporu plynové mobility. Jedním z výstupů aktivit je například osvětové video umístěné na našem YouTube kanálu zde.

09. 11. 2022

Itálie uvolní další licence na těžbu plynu v Jaderském moři

Nová italská vláda představila plány na výrazné navýšení domácí těžby plynu, které by měly pomoci stlačit ceny pro tamní odběratele. Přestože by díky novým těžebním vrtům v oblasti Jaderského moře měla domácí těžba vzrůst až na dvojnásobek současných hodnot, stále bude pokrývat pouze zlomek potřeb země, a tak nadále bude nutné dovážet velké objemy plynu ze zahraničí.

Vláda podle tamního ministra energetiky počítá s přidělením 10letých práv na těžbu v oblasti od 9 do 12 mil od pobřeží Itálie v celkovém objemu až 15 miliard metrů krychlových plynu. Návrh dodatku, který měla k nahlédnutí agentura Reuters, však počítá s limitem 10 miliard kubíků po dobu 15 let. Ministr Meloni rovněž uvedl, že plyn by měl být prodáván italským společnostem za cenu v rozsahu 50 až 100 EUR/MWh, tedy pod aktuálními cenami na evropských trzích.

Domácí těžba by se tak měla téměř zdvojnásobit na zhruba 6 miliard kubíků ročně, jelikož v loňském roce se těžba plynu v Itálii propadla o více než 18 % na pouhé 3,3 miliardy kubíků. Domácí poptávka přitom dosáhla 76 miliard kubíků, a tedy i dvojnásobný objem těžby by nepokryl ani desetinu loňské spotřeby.

Legislativa a strategie

EU

Evropský parlament a Rada EU dosáhli předběžné dohody k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody. Více zde, Více zde
REPowerEU: Komise navrhla nové dočasné nouzové nařízení, které má urychlit výstavbu a zavádění obnovitelných zdrojů energie v rámci EU. Více zde
Společné prohlášení po posledním zasedání pracovní skupiny EU-USA pro energetickou bezpečnost. Více zde
Konference COP27: EU vyzývá všechny smluvní strany, aby podnikly konkrétní kroky k omezení globálního oteplování na 1,5 °C a aby dodržovaly Pařížskou dohodu. Více zde
ACER publikoval studii o budoucích rozhodnutích regulačních úřadů týkajících se plynárenských soustav: přeměna účelu ("repurposing"), vyřazení z provozu ("decommissioning") a reinvestice ("reinvestment"). Více zde
ACER-CEER: Objem dekarbonizovaných plynů ve zprávě o monitorování trhu 2021 poukazuje na výzvy spjaté s rozšířením výroby biometanu a vodíku. Více zde

ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Více zde
Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů jako předpis 333/2022 Sb. Více zde

Technická normalizace

Marcogaz se zaměřuje na vodíkovou bezpečnost

Dne 27.10. 2022 se konalo již třetí technické fórum na téma „Vodíková bezpečnost“, a to v rámci aktivit Marcogaz. V úvodu byly zdůrazněny bezpečnostní opatření a samotné vlastnosti vodíku, které je nutné brát v potaz v případě jeho zakomponování do plynárenské infrastruktury. Další prezentace s názvem „ATEX (ATmosphères EXplosibles) – vodík v porovnání se zemním plynem“ se týkala správného zařazení směsi zemního plynu s 25 % mol. vodíku do plynových skupin dle směrnice ATEX – 114. V programu fóra se rovněž hovořilo o problematice a následném řešení měření obsahu vodíku v zemním plynu při použití plynových chromatografů s TCD (tepelně vodivostní detektor). Zdaleka největší zájem však vzbudilo závěrečné téma „Vliv vodíku na oceli v plynárenské infrastruktuře“. Hlavním bodem byl vliv HFCG (hydrogen-enhanced fatigue crack growth) na plynovody a kompresory, jakožto nejpravděpodobnější a nejkritičtější projev vodíkového křehnutí. Detailní informace o výstupech Tech Fora naleznete ve videu, příp. v pdf formátu.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

22. 11. 2022

Vysokotlaké plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 11. 2022

Workshop Potenciál plynové kogenerace v kontextu dekarbonizace a úspor energií

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
01. 12. 2022

Nový evropský rámec pro dekarbonizaci trhu s plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
08. 12. 2022

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.