Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

33/2022
období 14.–20. října 2022

Aktuality

20. 10. 2022

Plynová kogenerace, dekarbonizace, úspory energií

Český plynárenský svaz ve spolupráci s COGEN Czech Vám pomohou orientovat se v principech kogenerace a poznat její výhody. Zajímá vás aktuální legislativa a možnosti podpory? Představíme vám praktickou ukázku i reálné zkušenosti z praxe, to vše také v kontextu vodíku. Partnerem workshopu se stala společnost innogy Energo, děkujeme! Podívejte se na detaily programu a registrujte se.

18. 10. 2022

Výroční konference Eurogasu v prosinci v Praze

V souvislosti s českým předsednictvím v Radě Evropské unie Eurogas s potěšením oznamuje, že druhý ročník své výroční regionální konference uskuteční 7. prosince v Praze. Akce s podtitulem „Česká republika: Energetická transformace a role plynu“ je pořádána za podpory Českého plynárenského svazu. Více informací Vám přineseme již brzy!

17. 10. 2022

V Česku jsou ke spuštění připravené kogenerační jednotky za půl miliardy, brzdí je nedotažená legislativa

Novela zákona č. 165/2012 o podporovaných zdrojích energie stále není notifikována u Evropské komise. ERÚ tedy na rok 2022 a zatím ani na rok 2023 pro nové zdroje nevydal cenové rozhodnutí. To znamená, že nové kogenerační jednotky není možné uvést do provozu, protože dle současných pravidel by ztratily možnost přihlásit se k provozní podpoře, a to ani dodatečně. Návrh řešení existuje, stále však čeká na schválení vládou. Toto bylo hlavní sdělení konference s názvem Dny kogenerace 2022, která proběhla ve dnech 17.-18. října 2022 v Čestlicích u Prahy. Mediálním partnerem této akce byl rovněž časopis PLYN. Více zde

19. 10. 2022

Vsetínská teplárna ze skupiny MVV Energie CZ pořídí čtyři kogenerační jednotky na zemní plyn

Zakázku na dodávku čtyř kogeneračních jednotek na výrobu elektřiny a tepla ze zemního plynu do Vsetína vyhrála ostravská společnost VAE. Vysoutěžená cena dosahuje 118,5 milionu korun. Zadavatelem je firma Zásobování teplem Vsetín náležící do energetické skupiny MVV Energie CZ.

Předmětem zakázky je podle oznámení ve Věstníku veřejných zakázek dodávka, montáž, instalace a zprovoznění čtyř kogeneračních jednotek o shodném výkonu. Umístěny budou v areálu Zásobování teplem Vsetín. Vyrobená tepelná energie bude spotřebovávána v soustavě centralizovaného zásobování teplem na území města Vsetína. Elektrický výkon bude směřovat hlavně k odběratelům v rámci lokální distribuční soustavy, přebytky elektrické energie budou dodávány do rozvodné sítě ČEZ Distribuce.

20. 10. 2022

Společnost MND se stala součástí mezinárodního konsorcia zaměřeného na zelený vodík

Společnost MND se stala součástí mezinárodního konsorcia, jehož cílem je výroba, doprava, skladování a distribuce zeleného vodíku v Evropě. Projekt nese název H2EU+Store a sdružuje také významné energetické firmy z Německa, Rakouska, Slovenska a Ukrajiny.

Zelený vodík, tedy vodík, k jehož výrobě byly použity obnovitelné zdroje, je důležitým zdrojem energie na cestě k uhlíkové neutralitě. MND do konsorcia přináší zkušenosti se skladováním plynů a potenciál výroby zelené energie díky projektům na Ukrajině, uvedla v tiskové zprávě mluvčí firmy Dana Dvořáková. Plán ambiciózního projektu počítá s výrobou vodíku z obnovitelných zdrojů v perspektivních zemích, například právě na Ukrajině, jeho transportem za využití existujícího plynového potrubí do střední Evropy a následným skladováním a distribucí zákazníkům.

Prvotním předpokladem je vytvořit na Ukrajině infrastrukturu pro výrobu zelené energie (například solární či větrné elektrárny) a také na výrobu vodíku elektrolýzou," popsala Dvořáková. Současně má konsorcium v plánu ve střední Evropě vytvořit skladovací kapacity, kam by se zelený vodík ukládal. Projekt proto počítá s využitím podzemních plynových zásobníků, které by vykrývaly denní i sezonní poptávku po energiích, stejně jako je tomu v případě zemního plynu.

19. 10. 2022

Těžba zemního plynu v USA loni dosáhla nového rekordu, stejně jako vývoz LNG

Poté, co těžba zemního plynu ve Spojených státech během pandemií nejsilněji zasaženého roku 2020 mírně poklesla, přišlo v loňském roce zotavení. Těžba zemního plynu tak meziročně opět vzrostla a rovněž překonala předešlý rekord z roku 2019. Objem těženého plynu roste i v letošním roce a podobně tomu tak bude kvůli silné poptávce pravděpodobně i v roce 2023. S rostoucí těžbou a výstavbou dalších terminálů v USA rovněž stabilně roste i objem vyváženého zkapalněného plynu LNG.

Exportní kapacita pro LNG stoupla i letos se zprovozněním nového terminálu Calcasieu Pass, který uvedl do provozu všechny zkapalňovací linky již během srpna, tedy rychleji než dle původně plánovaného harmonogramu. Během následujících tří let by díky novým terminálům měla exportní kapacita USA stoupnout o další čtvrtinu.

Legislativa a strategie

EU

Komise předkládá další návrhy zaměřené na boj proti vysokým cenám energie a zajištění bezpečnosti dodávek. Více zde
Podklad k diskusi členský států pro nadcházející jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE). Více zde
Zpráva o stavu energetické unie 2022. Více zde
Evropská komise zveřejnila svou čtvrtletní zprávu o evropských trzích s plynem. Více zde
Byla zveřejněna výzva k podávání žádostí pro kandidátské projekty ve všech kategoriích podle nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě. Více zde
ACER a ESMA posilují spolupráci s cílem posílit dohled nad energetikou a trhy s energetickými deriváty. Více zde
Komise vydala doporučení pro urychlení prací na posílení odolnosti evropské kritické infrastruktury. Více zde

Technická normalizace

Jednání CEN/TC 234/WG 14

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 se sešla pracovní skupina CEN/TC 234/WG 14. Hlavním bodem programu jednání bylo řešení připomínek k technické specifikaci CEN/TS 17874:2022 „Metodika kvantifikace emisí metanu pro přepravní, distribuční a skladovací soustavy a teminály LNG“. Specifikace má souvislost s návrhem regulace Evropské komise COM/2021/805: „Regulace snížení emisí metanu v energetickém sektoru“. K návrhu CEN/TS 17874:2022 se sešlo 158 připomínek a během schůze bylo projednáno a zapracováno 56 z nich. Z tohoto důvodu proběhne v listopadu schůze navazující a je pravděpodobné, že jednání budou pokračovat i poté. Většina vznesených připomínek byla přijata. Předpokládaný termín vydání se zatím posunul z 2. 1. 2023 na 28. 2. 2023. Lze však očekávat další posun v reakci na proces zapracovávání připomínek.

Více informací podá Tomáš Havránek, tomas.havranek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

03. 11. 2022

Výstavba plynovodů a přípojek místních sítí

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
08. – 09. 11. 2022

Organizace trhu s plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
22. 11. 2022

Vysokotlaké plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 11. 2022

Workshop Potenciál plynové kogenerace v kontextu dekarbonizace a úspor energií

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.