Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

32/2022
období 7.–13. října 2022

Aktuality

13. 10. 2022

Na jakých základech stojí trh s plynem?

Školení, na kterém byste neměli chybět, nabídne unikátní know-how expertů k vysoce aktuálnímu tématu.

  • Jak se plyn nakupuje a prodává?
  • Jak funguje přeprava/distribuce – jaké se aktuálně nabízí smlouvy a produkty?
  • Jakou roli hrají v celém řetězci zásobníky plynu?

Víte, jaké zákony a vyhlášky trh s plynem ovlivňují? Co je REMIT a jaké informace najdete na portálu OTE?

Nejen na tyto otázky odpoví přední odborníci ve dnech 8. – 9. listopadu v rámci „Organizace trhu s plynem“. Máte-li zájem dozvědět se více, nahlédněte do programu a registrujte se se včas!

13. 10. 2022

Potenciál plynárenství je do budoucna nenahraditelný

  • Podzimní plynárenská konference potvrdila význam plynů pro energetiku v krátkodobém i dlouhodobém horizontu
  • Účastníci se shodli na nutnosti diverzifikace dodávek, investic do infrastruktury a podpoře rozvoje obnovitelných plynů

Současná energetická krize utlumuje zájem o plyn bez ohledu na skutečnost, že se bez tohoto paliva ani v budoucnu neobejdeme. V souvislosti se „zelenými“ evropskými cíli je zapotřebí více rozvíjet zejména potenciál obnovitelných plynů, jako je biometan nebo vodík. Pro přípravu na nadcházející topnou sezónu plynárenství udělalo maximum. To jsou hlavní závěry letošní Podzimní plynárenské konference, kterou ve dnech 3. a 4. října 2022 pořádal Český plynárenský svaz. Více v tiskové informaci

„Evropské státy, průmysl, občané i samo plynárenství zažívají obtížné období. Krize nás zasáhla v nejcitlivější fázi transformace a toto načasování jistě nebylo náhodné. Zastřešující téma letošní konference proto nemohlo být jiné než Plynárenství v kontextu doby. Dění v energetice je totiž v posledních měsících natolik dramatické a s tak velkým dopadem na celou společnost, že je o to více zapotřebí o energetice hovořit, hledat vhodná řešení a spolupracovat na její stabilizaci,“ uvedl M. Slabý, předseda Rady ČPS. Zásadní jsou podle něj zejména otázky diverzifikace zdrojů, zajištění soběstačnosti a investic. Opouštět by se neměla ani témata spojená s udržitelností a dekarbonizací.

11. 10. 2022

Budoucnost evropského trhu s plynem řešili v Praze ministři pro energetiku

Jak co nejlépe zkoordinovat a zrychlit úsilí o posílení energetické bezpečnosti a dlouhodobé odolnosti evropského trhu s plynem. O tom diskutovali ministři pro energetiku na okraj neformálního jednání, které se konalo v Praze. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a spolupředseda GasNaturally François-Régis Mouton také podepsali Společné prohlášení o posílení evropské energetické nezávislosti a odolnosti.

„Vítáme podpis Společného prohlášení politickými i podnikatelskými stakeholdry. V tuto chvíli je a bude diverzifikace dodávek plynu do EU jedním z našich klíčových úkolů jako průmyslu. Zároveň ale musíme dál pokračovat po cestě, na kterou jsme se vydali,“ uvedl spolupředseda GasNaturally Mouton a dodal: „Musíme a bude budeme pokračovat v prokazování toho, že jsme součástí budoucnosti tím, že bude dále formovat prostředí pro rozvoj vodíku a obnovitelných plynů. Jako zástupci průmyslu jsme orientovaní na výsledek, přijímáme svoji odpovědnost a rádi budeme spolupracovat s tvůrci politických řešení.“

Signatáři prohlášení podporují ambice EU o posílení evropské nezávislosti při současném naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu. Aby bylo možné realizovat bezpečnou a spravedlivou energetickou tranzici ke klimatické neutralitě, potřebuje plynárenský sektor účelné investice, inovativní technologie a příznivý regulatorní rámec. Více zde

07. 10. 2022

IROP rozjíždí podporu v oblasti městské mobility. Na nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu půjde 3,5 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj právě vyhlásil dvě výzvy na podporu rozvoje udržitelné dopravy. Celkem je v těchto výzvách IROP 2021–2027 připraveno více než 3,5 mld. korun.

„Výzvy podporují nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie, jako je elektřina a vodík, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají. Z peněz určených na tuto výzvu je možné zakoupit také nízkoemisní vozidla využívající alternativní palivo biometan, což jsou například autobusy na plyn. Díky novým projektům ve veřejné dopravě jistě dojde ke zlepšení kvality ovzduší v českých městech a regionech a zvýší se tím i obliba veřejné dopravy,“ uvedl ředitel Řídícího orgánu IROP Rostislav Mazal. Více zde

08. 10. 2022

Ohlédnutí za Dnem plynové mobility 2022

Pojďte se s námi podívat, jak vypadal letošní Den plynové mobility v pražské Michli. Akce představila novinky z oblasti plynové mobility, plány jejího dalšího rozvoje a potenciál zejména obnovitelných plynů, jako jsou BioCNG, BioLNG a vodík. Video zde

12. 10. 2022

Mezi ministry EU panuje shoda začít se společnými nákupy plynu

Mezi ministry EU panuje všeobecná shoda začít se společnými nákupy zemního plynu již před létem 2023 a posilovat solidaritu a energetické úspory. Ministři se shodli také na tom, že je potřeba zabránit dopadu ceny plynu na ceny elektřiny. Po neformálním zasedání ministrů zemí EU zodpovědných za energetiku to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Každý stát má podle Síkely jiné představy o opatřeních, u jednotlivých států se liší také podmínky a zájmy. Je podle něj ale jasné, že je nutné zmírnit dopady současné energetické krize. Podle Síkely panuje také shoda na potřebě upravit klíčový cenotvorný index, aby byl odolnější spekulativnímu jednání na trzích.

12. 10. 2022

Technologický den ASPP 2022

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP) Vás srdečně zve na prezentaci některých moderních technologií a výrobků, které se využívají při výstavbě a opravách plynovodních sítí. Akce se uskuteční dne 8. 11. 2022 od 10.00 do 15.00 hodin v Pražské plynárenské a.s., U Plynárny 500, 140 00 Praha 4, v budově č. 7 – velká učebna. Pozvánka zde

Legislativa a strategie

EU

Státní podpora: Komise konzultuje s členskými státy návrh na prodloužení a změnu dočasného krizového rámce. Více zde
Rada formálně přijala mimořádná opatření ke snížení cen energie. Více zde
ACER konzultuje své rámcové pokyny pro scénáře pro plánování rozvoje sítě. Více zde
Zpráva ACER o monitorování maloobchodního trhu s energií a ochrany spotřebitele předpokládá zvýšení maloobchodních cen energie pro konečné spotřebitele energie v roce 2022 a pravděpodobně až v roce 2023. Více zde
Ceny energií: Reakce EU se musí zaměřit na ty nejzranitelnější. Více zde

ČR

Energetický regulační úřad zveřejnil k mezirezortnímu připomínkovému řízení Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Více zde
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů jako předpis 298/2022 Sb. Více zde
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů jako předpis 299/2022 Sb. Více zde

Technická normalizace

Výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 10/2022

Výběr dokumentů z věstníků ÚNMZ, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství zde

Více informací podá Tomáš Havránek, tomas.havranek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

01. 11. 2022

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01) a základní požadavky na bezpečnost provozu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03. 11. 2022

Výstavba plynovodů a přípojek místních sítí

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
08. – 09. 11. 2022

Organizace trhu s plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
22. 11. 2022

Vysokotlaké plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.