Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

30/2022
období 16. – 22. září 2022

Aktuality

22. 09. 2022

Je české plynárenství připraveno na využití vodíku?

Kolik vodíku bude Česká republika potřebovat a jaké jsou perspektivy jeho využití do budoucnosti?

Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v bloku Vodík do českých domácností, průmyslu i tepláren: bezpečně, spolehlivě a s respektem v rámci letošního ročníku Podzimní plynárenské konference. Ta se uskuteční ON-LINE ve dnech 3. a 4. října 2022. Účast je po zaregistrování ZDARMA. Více v naší tiskové zprávě

5. blokem konference vás provede Veronika Vohlídková, zastupující výkonná ředitelka ČPS, hlavním řečníkem bude Thomas Merker, jednatel GasNet, s.r.o.

Registrační formulář a více informací na https://ppk.cgoa.cz

Za podporu děkujeme všem partnerům akce!

21. 09. 2022

Právě vychází nové číslo časopisu PLYN věnované vodíkovým technologiím

Začtěte se do speciálního vydání, které se pokusilo nalézt odpovědi například na tyto aktuální otázky:

 • Jaké možnosti užití vodík nabízí?
 • Je plynárenská infrastruktura připravena na vodík?
 • Jaký vliv bude mít přimíchávání vodíku do zemního plynu na kapacitu plynovodu?
 • Jak jsou na zvyšující se podíl vodíku připraveny kogenerační jednotky?
 • Jakým překážkám čelí výroba zeleného vodíku?
 • Jaký potenciál má využití vodíku v mobilitě?

Odborné a informativní články doplňuje zajímavý rozhovor, tentokrát s Petrem Mervartem, zmocněncem ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie. Číslo mimo jiné nabídne ohlédnutí za jarním Sympoziem nebo Letní plynárenskou školou.

Ať se Vám čtení líbí! Více zde

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM AUTORŮ, kteří se na přípravě tohoto speciálu podíleli!

21. 09. 2022

Náklady na dovoz plynu do Německa od ledna do července stouply o 164 procent

Náklady na dovoz zemního plynu do Německa se v období od ledna do července meziročně zvýšily o 164 procent na 38,3 miliardy eur (zhruba 945 miliard Kč), ačkoli objem tohoto dovozu klesl o více než čtvrtinu na 64,9 miliardy m3. Uvedený vývoj odráží omezování dodávek plynu z Ruska, které vedlo k výraznému nárůstu cen.

Německo bylo na ruském plynu závislejší než řada jiných evropských zemí. Dováželo ho zejména prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, jehož provoz však Rusko nedávno zcela zastavilo. Německo tak musí více využívat plynovodů vedoucích z Norska, Nizozemska, Británie a Dánska i námořních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Pokles dodávek ruského plynu tvrdě zasáhl německé dovozce, které donutil k nákupům náhradních dodávek za mnohem vyšší ceny. Největší německý dovozce ruského plynu Uniper se v důsledku toho dostal do existenčních potíží, které vyústily v převzetí podniku německou vládou.

20. 09. 2022

Workshop k problematice protikorozní ochrany

Dne 20. 9. 2022 proběhl v prostorách hotelu Olympik v Praze jubilejní 30. ročník workshopu „Protikorozní ochrana úložných zařízení“. Akce se zúčastnilo celkem 50 posluchačů, kteří vyslechli 11 přednášek a prezentací. Hlavním tématem příspěvků byly zkušenosti se zajištěním protikorozní ochrany jednotlivých úložných zařízení a rovněž představení novinek v používaných materiálech a měřicí technice. Součástí workshopu byla také diskuze o různých způsobech nedestruktivní kontroly izolace a opravách vad v izolaci.

21. 09. 2022

Zimu bychom měli s plynem zvládnout, postupně se otevřou nové zdroje

„Tato zima zatím vypadá, že bude s ohledem na zásoby plynu v zásobnících a na kontrakt na zkapalněný plyn (LNG) zvládnutelná“, řekl na brněnské konferenci Energetika 2022 hlavní ekonom energetické společnosti ČEZ Pavel Řežábek. Připomněl, že v Německu má ještě během této zimy vzniknout pět terminálů na LNG. Zároveň je do budoucna optimistou v otázce dostupnosti a ceny plynu vzhledem k tomu, že nalezišť po světě je dostatek a nyní se investorům začne vyplácet otevírat nové vrty. Ceny plynu by se měly držet ještě poměrně vysoko i příští rok, ale pak se předpokládá v dalších letech postupný pokles. Plyn navíc ještě dlouho bude v evropském energetickém mixu podle odborníků potřeba jako náhrada uhlí pro výrobu elektřiny, řádově půjde o několik desetiletí.

Legislativa a strategie

Evropský parlament podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie. Více zde
Návrh zprávy Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení o snižování emisí metanu v odvětví energetiky a o změně nařízení (EU) 2019/942. Více zde

Technická normalizace

Jednání TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pravidelné setkání členů technické normalizační komise TNK 131 Plastové potrubní systémy se uskutečnilo v srpnu tohoto roku v sídle agentury ČAS.

Na tomto setkání byly mj. diskutovány:

 • personální a organizační změny v TNK a ČAS;
 • tvorba a revize ČSN – Informace o nových a připravovaných normách ČSN (z oblasti PLYN např. normy ČSN EN 1555–1, 2, 3, 4, 5 a 7);
 • stav rozpracovaných norem CEN/TC 155 a ISO/TC 138 a stanovení způsobu jejich přejímání do ČSN, normy pro zkoušení plastových potrubních systémů a pravidelné prověrky norem;
 • informace o zasedání CEN/TC 155 a ISO/TC 138;
 • informace o nových dokumentech ISO/TC 164 a ISO/TC 165.

Předsedkyně TNK podala informaci o situaci kolem stavebního zákona v ČR:

Pro stavební výrobky zpracovávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nový samostatný zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb (dále zákon o stavebních výrobcích), který měl komplexně řešit jak uvádění stavebních výrobků na trh, tak i pravidla pro jejich použití do staveb na území ČR včetně oblasti dozoru, a to obdobným způsobem, jak to již funguje ve většině evropských států. Vzhledem k tomu, že původní návrh nestihla předchozí vláda v Poslanecké sněmovně projednat, byl zařazen tento zákon do legislativních prací vlády na r. 2023 s termínem předložení vládě v 08/2023, předpoklad nabytí účinnosti 07/2024. Nyní ale situaci komplikuje novela CPR (Future Options for the Review of the Construction Products Regulation), jejíž návrh byl zveřejněn 30. 3. 2022, a která obsahuje významně důležité změny. Proto bylo na jednání pracovní skupiny při MPO navrženo provést nejprve rychlou novelu nařízení vlády č. 163/2003 Sb. a v případě potřeby pak novelu zákona 22/1997 Sb. Dále bude třeba sledovat vývoj revize CPR a až bude ustálená verze, tak teprve začít připravovat nový zákon o stavebních výrobcích do mezirezortního připomínkového řízení, pak do vlády, k notifikaci a následně do Poslanecké sněmovny, což může být proces, který by mohl být realizován až v letech 2025–2028.

Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz

Výběr dokumentů z věstníků ÚNMZ č. 7 a 8/2022, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

03.–04. 10. 2022

Podzimní plynárenská konference – plynárenství v kontextu doby

REGISTRACE ZDARMA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11.–12. 10. 2022

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
01. 11. 2022

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01) a základní požadavky na bezpečnost provozu

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03. 11. 2022

Výstavba plynovodů a přípojek místních sítí

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.