Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

25/2022
období 12. – 18. srpna 2022

Aktuality

18. 08. 2022

NA PLYN SE JEZDIT BUDE!

Dokáže Vám to akce Den plynové mobility, která se uskuteční 7. září 2022 v areálu Pražské plynárenské v Praze 4 – Michli.

Hlavním tématem letošního ročníku jsou tzv. obnovitelné plyny, konkrétně bio varianty CNG a LNG a vodík. Můžete se těšit nejen na venkovní expozice našich partnerů, ale také na zajímavé diskusní bloky, které se budou věnovat čisté mobilitě ve městech a obcích, dekarbonizaci těžké nákladní dopravy a využití zelených plynů v dopravě. Přímo na místě si budete moci prohlédnout osobní automobily a autobusy na CNG a vodík nebo tahače na LNG.

Děkujeme všem partnerům, Svazu měst a obcí České republiky za záštitu a České vodíkové technologické platformě (HYTEP), CZ BIOM, ČESMAD Bohemia a Svazu dovozců automobilů za poskytnutí odborné garance.

Akce je určena pro zástupce firem, veřejné správy, oborových organizací a politické reprezentace. Registrovat se můžete na dpm2022.cgoa.cz.

Těšíme se na Vás! Český plynárenský svaz

12. 08. 2022

Autobus, který používá jako palivo zelený vodík, disponuje dojezdem 350 km

V okolí středočeského Mníšku pod Brdy vyjede v prosinci 2024 celkem desítka vodíkových autobusů! Bude se jednat o pravidelné linky. Zdrojem bude produkce bezemisní vodní elektrárny. Pro výrobu paliva vybuduje ČEZ první plnící stanici na 100% zelený vodík v ČR, elektrolyzér a dvojici zásobníků.

Nedávné uzavření memoranda mezi Středočeským krajem, společností ČEZ, dále pak Integrovanou dopravou Středočeského kraje a společnostní Martin Uher Bus, směřuje k pilotnímu projektu, jenž si dává za cíl testování dalšího alternativního pohonu ve veřejné dopravě! Vodíková strategie EU počítá s uplatněním obnovitelného vodíku jak v těžko elektrifikovatelných úsecích průmyslu, jako je např. průmysl chemický, tak v nákladní, ale i dálkové a regionální hromadné dopravě.

16. 08. 2022

Bezemisní alternativou jsou také e-paliva

V rámci balíčku nazvaného „Fit for 55“ se ministři životního prostředí zemí EU nedávno shodli na několika výjimkách, které by umožnily pokračování spalovacích motorů i po roce 2035. Předpokladem je využití bezemisních alternativních paliv, tj. syntetické náhrady benzínu či nafty, ale i plynů z obnovitelných zdrojů. Biometan (bioCNG), bioLPG či obnovitelný dimethylether (rDME) mají navíc uplatnění nejen v dopravě.

Pokud v aktuální verzi balíčku Fit for 55 zůstane možnost prodávat po roce 2035 také auta se spalovacím motorem, novým pilířem pohonu spalovacích motorů po roce 2030 se mohou stát i syntetická paliva z CO2 a vodíku, tedy e-benzin či e-nafta. „To znamená zachytávání CO2 z atmosféry, výrobu vodíku z OZE a konverzi syntézními procesy na uhlovodíky. To vše ale jen za předpokladu, že nebude zakázán prodej spalovacích motorů,“ popisuje Václav Loula, tiskový mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Například společnosti Porsche a Siemens už staví továrnu na e-paliva v Chile. Letos plánují takto vyrobit prvních 130 tisíc litrů CO2 neutrálního paliva.

Potenciál zelených plynů zdaleka není jen v dopravě. Kupříkladu společnost GasNet začala jako první distributor v ČR vtláčet do své sítě na konci roku 2019 biometan. V budoucnu se přitom počítá s přechodem ze zemního plynu na vodík. Technicky je síť GasNet už dnes připravena na 20% příměs vodíku.

17. 08. 2022

Německá vláda podepsala memorandum, které má zajistit dodávky LNG pro plánované terminály

Německo plánuje v následujících letech zprovoznit řadu terminálů na dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG), které mají zemi pomoci zajistit alternativní možnost k dovozu plynu a snížit závislost na Rusku. Klíčovým však bude kromě samotných terminálů i zajištění dodávek LNG, k čemuž by mělo přispět i memorandum o porozumění, jež německá vláda toto úterý podepsala s několika tamními energetickými společnostmi.

Náhrada dodávek zemního plynu z Ruska si v Evropě, a především Německu, vyžádá v následujících letech zásadní navýšení kapacity pro dovoz plynu z jiných regionů. Zásadní roli mají sehrát zejména plovoucí LNG terminály (FSRU), které mohou být oproti klasickým terminálům na pevnině připojeny k soustavě v mnohem kratší době.

Jen samotné Německo plánuje během následujících dvou let uvést do provozu několik plovoucích importních terminálů. Dva z nich by měly zahájit provoz již na přelomu roku.

Zajištění importní kapacity je však pouze polovinou řešení, druhou je zajištění dodávek LNG. Německá vláda tak podle serveru S&P Global Platts v úterý podepsala memorandum o porozumění se společnostmi Uniper, RWE, EnBW a VNG, které má za cíl právě zajištění dodávek zkapalněného plynu pro první plovoucí terminály, aby mohla být jejich kapacita zcela využita. První dva z plánovaných plovoucích terminálů, které by po plném zprovoznění a při dostatečné přepravní kapacitě v rámci Německa měly umožnit dovést až 12,5 miliard metrů krychlových plynu ročně, budou provozovat společnosti Uniper a RWE. Kromě jich samotných budou dodávky LNG do těchto terminálů dále zajišťovat i společnosti EnBW a VNG. Potřebné závazné smlouvy jsou dle německého ministerstva aktuálně v procesu přípravy.

18. 08. 2022

Úsporný tarif: Návrhy nařízení vlády k novele energetického zákona jsou v mezirezortním připomínkovém řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrhy prováděcích nařízení k novele energetického zákona. Ty vymezují pomoc s vysokými cenami energií formou úsporného tarifu. Již letos obdrží pomoc každá domácnost, která má smlouvu s dodavatelem elektřiny.

„Pomoc od státu obdrží všechny domácnosti, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny, bez ohledu na to, jestli používají primárně plyn, elektřinu, nebo jestli mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny. Navrhujeme, aby byla pomoc přes úsporný tarif vyplacena nadvakrát, což vyžaduje schválená revize státního rozpočtu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. O konkrétních detailech pomoci rozhodne vláda na svém jednání.

V příštím roce bude pomoc poskytnutá formou úsporného tarifu vyplácena přes jednotlivé komodity – elektřina, plyn a teplo.

17. 08. 2022

OTKS – vše o plynárenství

Cítíte v poslední době potřebu porozumět oboru, v němž pracujete, více do hloubky? Máte nyní nejlepší příležitost dozvědět se o plynárenství v kontextu energetiky vše potřebné. A to především o jeho rozmanitých oblastech jako je skladování plynu, distribuce či kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Dopřejte si šest dní s odborníky z různých plynárenských segmentů a technologií. Formou otázek na konci každého tématu se můžete ujistit, nakolik jste oblast skutečně poznali. Začínáme již v září!

Podrobnosti k programu Od těžby ke spotřebě a registrace zde

17. 08. 2022

Stát odebral 13 firmám kapacitu pro plyn v zásobnících, kterou nevyužívaly

Stát odebral 13 firmám kapacitu pro skladování plynu v zásobnících, kterou nevyužívaly. O kapacitu přišla mimo jiné Moravia Gas Storage, kterou spoluvlastní ruský Gazprom. Firmy přišly o kapacitu v celkovém objemu 261 milionů metrů krychlových plynu. Stát využil nový princip "use it or lose it ", který zavedla novela energetického zákona. Obchodníci s plynem, kteří nevyužijí svou rezervovanou kapacitu v zásobnících plynu v požadovaném minimálním množství, mohou o část této kapacity přijít.

Legislativa a strategie

EU

Rada přijala nařízení, jehož cílem je snížit tuto zimu poptávku po plynu o 15 %. Více zde

ČR

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 29. 7. 2022 jako předpis 223/2022 Sb. Více zde
Novela vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 29. 7. 2022 jako předpis 224/2022 Sb. Více zde

Technická normalizace

Připomínkové řízení k TPG 923 01 a výběr z věstníků ÚNMZ

Dne 18. 7. 2022 bylo zahájeno připomínkové řízení k revizi technických pravidel

  • TPG 923 01 „Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení“.

Formulář k vyjádření a konečné návrhy jsou k dispozici zde. Ukončení připomínkového řízení je stanoveno k 31. 8. 2022.

Výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 8/2022, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství je uveden zde. Pokud by Vás zajímaly přehledy z minulých čísel věstníků ÚNMZ, naleznete je na rovněž na našem webu.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

13. 09. 2022

Lokální spotřebiče a spalinové cesty u plynových spotřebičů

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
15. 09. 2022 začínáme

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA
20. 09. 2022

Workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
03.–04. 10. 2022

Podzimní plynárenská konference – plynárenství v kontextu doby

REGISTRACE ZDARMA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.