Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

24/2022
období 17.–23. června 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poslední Newsletter před prázdninami Vás upozorní na nové číslo časopisu PLYN věnované investicím do plynárenské infrastruktury a pohledu na aktuální situaci zásobování plynem v Evropě i ČR. Dále Vám představíme zahraniční přednášející, přední osobnosti evropské energetiky, kteří přijali pozvání na letošní ročník Podzimní plynárenské konference. Seznámíme Vás také se stanoviskem ČPS ke Sdělení Evropské komise “REPowerEU” a informujeme o tom, jaké kroky činí vláda na pomoc firmám a domácnostem s vysokými cenami energií – přesná podoba úsporného tarifu by měla být známa již brzy. Legislativa a strategie přináší společnou tiskovou zprávu EU a USA o energetickém plánu ke Globálnímu metanovému závazku nebo poukazuje na priority ČR při předsednictví v Radě Evropské unie v odvětví energetiky. Technická normalizace uvádí výběr z aktuálního věstníku ÚNMZ.

Pokud jste si ještě nepoznamenali termín konání Dne plynové mobility 2022 do svých diářů, můžete tak učinit právě nyní – 7. září 2022. Jste srdečně zváni!

Aktuality

22. 06. 2022

Vyšlo nové číslo časopisu PLYN

Komplexní pohled na situaci zásobování plynem v Evropě/ČR, téma investic do plynárenské infrastruktury, zásadní role podzemních zásobníků, LNG revoluce i budoucnost obnovitelných plynů, REPowerEU a dekarbonizace. Společný cíl všech aktivit je jasný, postupné snížení závislosti na dovozu plynu z Ruské federace. Červnové číslo časopisu PLYN, které právě vychází, zajímavě doplnil také rozhovor s Radkem Benčíkem, jednatelem NET4GAS. Čtěte, ať víte! Více zde

23. 06. 2022

Plynárenství v kontextu doby

Proč byste na letošní Podzimní plynárenské konferenci neměli chybět? O vývoji evropské energetické politiky v kontextu doby pohovoří paní Boyana Achovski, generální tajemnice Gas Infrastructure Europe, pan Manuel Coxe, generální tajemník Marcogaz, pan Piotr Kuś, generální ředitel ENTSOG, pan James Watson, generální tajemník Eurogas, dále svou účast předběžně potvrdila také paní Catharina Sikow-Magny, ředitelka pro zelenou transformaci a integraci energetického systému, Evropská komise. Blok bude moderovat Lenka Kovačovská a proběhne pouze v anglickém jazyce. Medailonky těchto předních osobností evropské energetiky i možnost registrace najdete na ppk.cgoa.cz. Těšíme se na Vás!

22. 06. 2022

Den plynové mobility se vrací

Po roční přestávce způsobené pandemií covid-19 se 7. září 2022 uskuteční v areálu Pražské plynárenské v Praze 4 – Michli další Den plynové mobility. Cílem akce, která je určena pro odbornou veřejnost, je představit technologické novinky spojené s plynovou mobilitou, podporovat povědomí o výhodách plynových pohonů jako alternativy ke konvenčním palivům především v kontextu ekologie a úspor a posilovat spolupráci zainteresovaných subjektů napříč oblastmi komerční i veřejné sféry s cílem rozvoje využívání plynů v dopravě. Hlavním tématem letošního ročníku jsou tzv. obnovitelné plyny, konkrétně vodík a bio varianty CNG a LNG.

Návštěvníci z řad firem, veřejné správy, oborových organizací, politické reprezentace a médií se budou moci zúčastnit nejen mnoha odborných seminářů, ale prohlédnout si také expozice technologií a aktuální i připravované nabídky vozů s plynovým pohonem na českém trhu. Akce rovněž nabízí jedinečnou příležitost konzultovat své dotazy přímo s jejich zástupci. Zájemci se tak dozví detailní informace nejen o výhodách plynové mobility a ekologických přínosech, ale také o možnostech nákupu technologií, servisování nebo o plnicí infrastruktuře a jejím dalším plánovaném rozvoji.

Pro další informace a registraci navštivte web: dpm2022.cgoa.cz.

22. 06. 2022

Stanovisko Českého plynárenského svazu k REPowerEU

V půlce května Evropská komise představila akční plán REPowerEU, kterým navazuje na své sdělení ze začátku března. REPowerEU představuje společnou evropskou iniciativu reagující na ruskou invazi na Ukrajinu a s tím spojenou obtížnou situaci vyplývající z vysokých cen energií a zvýšených obav o energetickou bezpečnost. Plán REPowerEU představuje kroky k řešení této situace, s cílem snížit závislost na ruských fosilních palivech.

Komise ve svém plánu apeluje na urychlení implementace návrhů v legislativním balíčku „Fit for 55“ a v návaznosti na něj přináší další opatření, která se dotýkají úspor energie, diverzifikace dodávek, urychleného nahrazení fosilních paliv formou zrychleného přechodu na zelenou ekonomiku a cílených investic a reforem.

Sdělení Komise se také vyjadřuje k posílení připravenosti Evropské unie na zimu 2022/2023. Zároveň Komise sděluje, rychlý odklon od ruských importů energií může vést k vyšším a více volatilním cenám energií.

ČPS zpracoval stanovisko adresující klíčové body týkající se přímo plynárenského sektoru. Plné znění stanoviska ČPS naleznete zde.

22. 06. 2022

Stát vyhradí na pomoc s energiemi 66 miliard, podoba úsporného tarifu bude upřesněna

Na pomoc firmám a domácnostem s energiemi pro nadcházející topnou sezonu vyhradí vláda 66 miliard korun. Zavede úsporný tarif, jeho přesnou podobu představí v dalších týdnech. Vláda zruší pro firmy a domácnosti poplatek za obnovitelné zdroje. Opatření bude platit od října a po celý příští rok.

23. 06. 2022

EU a Norsko se dohodly na zvyšování dodávek norského plynu do unijních zemí

Evropská unie a Norsko se dohodly na posílení spolupráce s cílem zvýšit dodávky norského plynu do členských zemí EU. Vyplývá to ze společného prohlášení zveřejněného po schůzce místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse s norským ministrem ropy a energetiky Terjem Aaslandem. Řada evropských zemí se nyní potýká s poklesem dodávek plynu z Ruska.

Norsko v reakci na nedostatek plynu v Evropě začalo zvyšovat svou těžbu. Již dříve uvedlo, že letos očekává zvýšení prodeje plynu o osm procent na 122 miliard metrů krychlových. Předpokládaný letošní přírůstek tak odpovídá zhruba 100 TWh.

20. 06. 2022

ČR získala část kapacity v připravovaném LNG terminálu v Nizozemsku

Česká republika ve spolupráci se Skupinou ČEZ získala část kapacity v připravovaném terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Nizozemská státní společnost Gasunie si koncem dubna od belgické loďařské skupiny Exmar pronajala plovoucí terminál na pět let, který zakotví v přístavu Eemshaven na severu země. Terminál má být schopný zpracovat 4 miliardy metrů krychlových zemního plynu za rok a Nizozemci ho uvedou do provozu letos na podzim.

Legislativa a strategie

EU

Společná tisková zpráva EU a USA o energetickém plánu ke Globálnímu metanovému závazku. Více zde
Nová pravidla pro vykazování nefinančních zpráv o udržitelnosti podniků: předběžná dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem. Více zde

ČR

Priority České republiky při předsednictví v Radě Evropské unie v odvětví energetiky. Více zde

Technická normalizace

Výběr z věstníku ÚNMZ č. 6/2022

Níže je uveden výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 6/2022, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství. Více zde

Oznámení o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení

 • ČSN EN IEC 60974-8 ed.3 Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání;
 • ČSN EN 17526 Plynoměry – Terminální hmotnostní průtokoměry plynu;
 • ČSN EN ISO 11439 Lahve na plyny – Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech (Změna A1).

Oznámení o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

 • ČSN EN 1949 Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech;
 • ČSN EN 15609 Zařízení a příslušenství na LPG – Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla;
 • ČSN EN 13760 Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily – Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry;
 • ČSN EN ISO 20675 Bioplyn – Výroba, úprava, čistění a využití bioplynu – Termíny, definice a klasifikační schéma;
 • ČSN EN ISO 22580 Fléry pro spalování bioplynu;
 • ČSN EN ISO 23590 Požadavky na systémy výroby a využití bioplynu v domácnostech: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost;
 • ČSN EN ISO 19901-5 Naftový a plynárenský průmysl – Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce – Část 5: Management hmotnost;
 • ČSN EN ISO 6368 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Suché plynové těsnící systémy pro axiální, odstředivé a rotační šroubové kompresory a expandéry;
 • ČSN EN ISO 35102 Naftový a plynárenský průmysl – Arktické operace – Útěk, evakuace a záchrana z příbřežních zařízení.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

15. 09. 2022 začínáme

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA
20. 09. 2022

Workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

PŘIPRAVUJEME
03.–04. 10. 2022

Podzimní plynárenská konference – plynárenství v kontextu doby

REGISTRACE ZDARMA
23. 11. 2022

Workshop Potenciál plynové kogenerace

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.