Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

23/2022
období 10.–16. června 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

MPO podpoří zavádění inovací a digitalizaci v podnicích, připraveno je 500 milionů korun z Národního plánu obnovy. V aktualitách upozorníme na výrazné snížení maximálního objemu dodávek plynovodem Nord Stream 1 nebo na novou samostatnou sekci věnovanou kogeneraci na webu plynoveteplarny.cz. Zájemci o tuto technologii se zde dozvědí více o hlavních výhodách kogeneračních jednotek i dotačních titulech. Legislativa a strategie odkáže na fakt, že sedm zemí získalo 2,4 miliardy eur z Modernizačního fondu na urychlení ekologické transformace, do Česka z něj jde 520 milionů eur. Finance jsou určeny na modernizaci energetické soustavy, snížení emisí skleníkových plynů a plnění klimatických cílů. Technická normalizace informuje o plánu norem, které v rámci své činnosti zpracovává CEN/TC 234 „Zařízení pro zásobování plynem“.

Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

15. 06. 2022

Společná výroba tepla a elektřiny sníží výrobní náklady

Na web plynoveteplarny.cz jsme přidali novou samostatnou sekci věnovanou kogeneraci. Zájemci o tuto technologii se zde dozvědí více o hlavních výhodách KGJ, jaké existují druhy jednotek, pro koho konkrétně je tato technologie vhodná a co by měli znát, pokud o pořízení KGJ uvažují. Stránka rovněž nabízí přehled existujících dotačních titulů, které je možné čerpat na vybudování kogenerační jednotky a kontakty, na něž se lze obrátit v případě zájmu. Více zde

15. 06. 2022

MPO podpoří zavádění inovací a digitalizaci v podnicích. Připraveno je 500 milionů korun z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrtou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Cílem je podpořit zavádění inovací v malých a středních podnicích. Projektové záměry mohou firmy posílat do 5. srpna 2022.

„S ohledem na současnou nelehkou ekonomickou situaci se snažíme podporovat především menší firmy. V tomto případě půjde o zavádění technických řešení, která napomohou zvýšit efektivitu a tím i konkurenceschopnost těchto podniků. V hodnocení žádostí bude příznivě zohledněno, pokud konkrétní projekt povede navíc k energetickým úsporám či jiným způsobem ke zvýšení energetické odolnosti, což je téma, které musíme řešit i na úrovni jednotlivých podniků,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

O podporu, která bude poskytována z Národního plánu obnovy mohou žádat malé a střední podniky ze všech regionů ČR, tedy i z hlavního města Prahy. Podpora je zaměřena na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Podpoří tedy např. dokončení vývoje nového produktu, případně pokud se firma chystá pořídit hotové řešení formou licence, a musí připravit nový výrobní proces. Právě jeho zavedení lze podpořit, stejně tak poskytování nových chytrých služeb. Podpořit lze rovněž zefektivňování procesů prostřednictvím nových informačních systémů, které umožní zavést efektivnější řízení vztahů s odběrateli a dodavateli a také efektivnější řízení podpůrných činností v podniku. Obsahem projektu může být buď samostatně inovace produktu, výrobního procesu, organizační inovace, nebo libovolná kombinace těchto typů inovací, pokud tvoří v konkrétním případě jeden logický celek.

„V souvislosti s tím, že jednou z priorit Národního plánu obnovy je digitální transformace, je důležitou podmínkou projektů v tomto programu tentokrát prvek digitalizace. Projekty musí naplnit alespoň jeden z deseti stanovených tzv. digitálních cílů, mezi něž patří například kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, senzorika či aditivní výroba využívající digitální data,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Každý podnik může do soutěže přihlásit pouze jeden projektový záměr, na který může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun. Ministerstvo v úterý 28. června 2022 pořádá webinář, kde je možné získat další informace. Podrobnosti k vyhlášené soutěži, včetně registrace na webinář, jsou k dispozici na webu MPO. Více zde

15. 06. 2022

Gazprom opět výrazně snížil maximální objem dodávek plynovodem Nord Stream 1

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom znovu snížila maximální objem dodávek plynovodem Nord Stream 1 do Německa, a to na 67 milionů m3 denně. Firma ho opět zdůvodnila prodlevami při opravě zařízení, informovala dnes agentura DPA. Nord Stream 1 je hlavní trasou pro export ruského plynu do Evropské unie.

V úterý Gazprom omezil přepravní kapacitu plynovodu o 40 procent, respektive na maximálních 100 milionů m3 plynu denně. Opatření zdůvodnil zpožděním v návratu zařízení, které bylo zasláno německé firmě Siemens k opravě. Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck dnes ale tento krok Gazpromu označil za politicky motivovaný. Opatření, které začíná platit od čtvrtečního rána, snižuje dodávky o dalších 33 procent. Nord Stream 1 je obvykle schopen přepravovat 167 milionů m3 plynu denně.

12. 06. 2022

OTKS je tu pro Vás!

Z nabízené palety přednášek kurzu Od těžby ke spotřebě (OTKS) účastníci jako nejzajímavější hodnotili přednášky o odorizaci, distribuci plynu, kombinované výrobě elektřiny a tepla a protikorozní ochraně. I Vy se s nimi můžete v průběhu šesti dnů v rámci 3 měsíců seznámit. Problematikou Vás provedou odborníci na jednotlivé plynárenské segmenty a technologie. Program obsahuje ke každému tématu kontrolní otázky, takže se můžete zpětně ujistit, nakolik jste se skutečně vzdělali. Podrobnosti k programu získáte a registrovat se můžete zde. Těšíme se na Vás!

14. 06. 2022

Klíčové výbory Evropského parlamentu odmítly označení jádra a plynu za ekologické investice

Evropská komise navrhla zařazení jádra a plynu mezi takzvané přechodové zdroje v lednu s cílem přesvědčit investory, že se do nich vyplatí vložit peníze. Unijní exekutiva tím vyšla vstříc požadavkům velké skupiny členských zemí včetně Francie, Polska nebo Česka, které chtějí využívat jeden či oba zdroje jako náhradu za uhlí nebo ropu. Tyto zdroje chce EU v rámci cesty ke klimatické neutralitě z energetického mixu co nejdříve vyřadit. Pravidla má možnost zamítnout kvalifikovaná většina členských zemí či většina europoslanců na plenárním zasedání za tři týdny. Jaký bude vývoj, lze jen těžko předjímat, nicméně řada poslanců včetně většiny českých hodlá taxonomii s odvoláním na přínos pro jejich zemi podpořit.

Legislativa a strategie

EU

Fit for 55: Poslanci podpořili cíl nulových emisí u osobních automobilů a dodávek v roce 2035. Více zde
Europoslanci hlasovali v rámci výborů ECON a ENVI proti plánu Komise zahrnout hospodářské činnosti v oblasti plynu a jaderné energie do rámce EU taxonomie. Více zde
Fit for 55: Parlament souhlasí s vyššími ambicemi EU v oblasti pohlcování uhlíku do roku 2030. Více zde
Nové studie Evropské komise se blíže zaměřují na dekarbonizaci sektoru vytápění a chlazení. Více zde
Státní podpora: Komise schválila španělské a portugalské opatření na snížení cen elektřiny v době energetické krize. Více zde
Sedm zemí získalo 2,4 miliardy eur z Modernizačního fondu na urychlení ekologické transformace. Více zde

ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v mezirezortním připomínkovém řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Více zde
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci. Více zde
Indikativní cena plynu za 3Q 2022. Více zde

Technická normalizace

Plán technické normalizace v pracovní skupině CEN/TC 234

V pracovní skupině CEN/TC 234 „Zařízení pro zásobování plynem“ jsou momentálně řešeny tyto úkoly:

 • FprEN 15001-1 Gas Infrastructure – Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations – Part 1: Detailed functional requirements for design, materials, construction, inspection and testing
  Očekávaná finalizace (DAV/Definitive text available): 12. 12. 2022
 • FprEN 15001-2 Gas supply systems – Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations – Part 2: Detailed functional requirements for commissioning, operation and maintenance
  Očekávaná finalizace (DAV/Definitive text available): 28. 11. 2022
 • FprEN 17649 Gas infrastructure – Safety Management System (SMS) and Pipeline Integrity Management System (PIMS) - Functional requirements
  Očekávaná finalizace (DAV/Definitive text available): 3. 8. 2022
 • FprCEN/TS 17874 Methodology for methane emissions quantification for gas transmission, distribution and storage: systems and LNG terminals
  Očekávaná finalizace (DAV/Definitive text available): 2. 1. 2023
 • prEN 1594 Gas infrastructure – Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar – Functional requirements
  Očekávaná finalizace (DAV/Definitive text available): 20. 7. 2023
 • prEN XXX Gas infrastructure – Injection stations – Part 1 General requirements
  Očekávaná finalizace (DAV/Definitive text available): 31. 8. 2023
 • prEN XXX Gas infrastructure – Injection stations – Part 2: Specific requirements regarding the injection of biomethane
  Očekávaná finalizace (DAV/Definitive text available): 31. 8. 2023
 • prEN XXX Gas infrastructure – Injection station – Part 3: Specific requirements regarding the injection of hydrogen fuel gas
  Očekávaná finalizace (DAV/Definitive text available): 31. 8. 2023
 • prEN XXX Gas infrastructure – Quality of gas – Hydrogen used in converted/rededicated gas systems
  Očekávaná finalizace (DAV/Definitive text available): 11. 10. 2023

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

15. 09. 2022 začínáme

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA
20. 09. 2022

Workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

PŘIPRAVUJEME
03.–04. 10. 2022

Podzimní plynárenská konference – plynárenství v kontextu doby

REGISTRACE ZDARMA
23. 11. 2022

Workshop Potenciál plynové kogenerace

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.