Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

22/2022
období 3. – 9. června 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

připravenost plynárenské soustavy na nové plyny, otázky bezpečnosti a spolehlivosti dodávek, nové evropské strategie i pilotní vodíkové projekty, to vše nabídl nabitý program Sympozia, které se po dvou on-line ročnících konečně uskutečnilo fyzicky v hotelu Pyramida v Praze. V dalších aktualitách Vás pozveme na zářijový workshop k problematice protikorozní ochrany, dále upozorníme na fakt, že Polsko je připraveno zdvojnásobit kapacitu plovoucího terminálu na zkapalněný zemní plyn, jehož výstavbu plánuje na moři blízko Gdaňsku. Rakousko nedávno publikovalo svou vodíkovou strategii, podle ohlasů je konzervativnější, než se očekávalo. Řeč bude i o cenách plynu pro evropský trh, které se poprvé od února dostaly pod 80 eur za megawatthodinu. Legislativa a strategie upozorní na schválenou novelu energetického zákona nebo na balíček opatření „Fit for 55“ pro sektor dopravy. Technická normalizace informuje o zasedání Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti v oblasti plynárenských zařízení.

Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

08. 06. 2022

Sympozium diskutovalo připravenost plynárenské soustavy na nové plyny

Připravenost plynárenské soustavy na distribuci biometanu a vodíku byla jedním z hlavních témat, které nabídlo Sympozium „Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy“ pořádané Českým plynárenským svazem ve dnech 7. a 8. června v hotelu Pyramida v Praze. Úvodní blok patřil vývoji plynárenství s ohledem na současně probíhající rusko-ukrajinský konflikt. V rámci programu byly Veronikou Vohlídkovou, zastupující výkonnou ředitelkou ČPS, prezentovány evropské strategie/REPowerEU. Cílem EU je snížení závislosti na dodávkách ruského plynu, diverzifikace zdrojů, úspory energie i akcelerace přechodu k OZE. Intenzivní spolupráce se státní správou, kterou ČPS zprostředkovává, je klíčová. Jak v rámci programu zaznělo, obnovitelný biometan má v ČR velký potenciál, do roku 2030 by mohl nahradit 10 až 15 % tuzemské spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění i silniční dopravy. Co se týká vodíku, technicky by měla být síť připravena na 20% příměs již nyní. Více zde

Účastníci Sympozia vyjádřili přesvědčení, že plyn bude hrát v energetickém mixu i do budoucna významnou roli. Intenzivní podpora plynárenského vzdělávání, které bude schopno reagovat na nové výzvy, je v této době rovněž nezbytná. Grémium pro odborné plynárenské vzdělávání při ČPS proto vyvíjí v této oblasti řadu aktivit, jedná se např. o otevření jednoletého oboru mechanik plynových zařízení na dalších učilištích po celé České republice. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli. A to jak samotným přednášejícím a moderátorům, tak také vystavovatelům. Jsme rovněž rádi, že po dvou ročnících, kdy se Sympozium z důvodu covid-19 nemohlo fyzicky konat, přijeli osobně i kolegové ze Slovenska představit své zajímavé projekty.

06. 06. 2022

Polsko i kvůli vysoké poptávce z Česka zdvojnásobí kapacitu terminálu na LNG

Polsko zdvojnásobí kapacitu plovoucího terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG), jehož výstavbu chystá na moři blízko Gdaňsku. Řekla to ministryně životního prostředí Anna Moskwová, podle které si rozšíření tohoto zařízení vyžádala rostoucí poptávka po dovozu plynu v České republice a dalších zemích v regionu střední Evropy.

Moskwová na mezinárodním kongresu v Lublinu na východě Polska řekla, že kapacita terminálu se zvýší minimálně na 12 miliard metrů krychlových za rok z původně plánovaných šesti miliard. Jde o zařízení označované anglickou zkratkou FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), které umožňuje uskladnění LNG a jeho přeměnu zpět do plynného stavu. Ministryně poznamenala, že klíčem k zajištění energetické bezpečnosti v Evropě je podle ní severo-jižní trasa, která umožní využít terminály a propojení sítí v zemích sdružených v iniciativě Trojmoří. Členy této iniciativy je 12 států včetně České republiky, které leží v oblasti mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem a jejichž cílem je mimo jiné vybudovat mezi sebou dopravní a energetickou infrastrukturu.

09. 06. 2022

Jubilejní workshop na téma protikorozní ochrany již v září

Protikorozní ochraně úložných zařízení věnoval Český plynárenský svaz v letošním roce již on-line diskuzní fórum. Tradiční fyzické setkání odborníků PKO se bude konat 20. září 2022 v hotelu OLYMPIC v Praze. Poznamenejte si termín do svých kalendářů už nyní. Příprava programu právě finišuje a již brzy jej zveřejníme. Najdete jej následně v plánu akcí zde

03. 05. 2022

Sněmovna schválila novelu na posílení energetické bezpečnosti i ochrany spotřebitelů

Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona, která má přispět k posílení energetické bezpečnosti a lepší ochraně spotřebitelů.

„Jsme v energetické válce s Ruskem. Tato novela představuje první krok v rekonstrukci naší energetiky, kterou Česká republika nutně potřebuje k tomu, aby mohla Rusku v této válce čelit. V první řadě musíme zajistit, aby bylo před příští zimou co nejvíce zásob plynu v tuzemských zásobnících. K tomu dopomůže opatření Use it or lose it,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Základem opatření principu „Use it or lose it“ (UIOLI) bude pravidlo, že firma, která si pronajme kapacitu v některém z tuzemských zásobníků, bude také muset tuto kapacitu využít, jinak o ní přijde. Zarezervovat si ji pak bude moct jiný subjekt. Zásobníky zemního plynu na území ČR jsou schopny pojmout cca 30 % roční spotřeby. Zavedení principu UIOLI umožní plné využití zásobníků plynu, protože odstraní blokování jejich rezervované, ale nevyužité kapacity. Minimální požadovaná naplněnost zásobníků bude vycházet z prováděcího předpisu, který bude vydán po přijetí novely.

Novela dále upravuje režim dodavatele poslední instance. Nově zavádí povinnost pro dodavatele, aby zákazníkům, kteří řádně hradili platby za energie, automaticky nabídl standardní tarif. Dodavatel o tom zákazníka informuje dopisem. Novela také zkracuje režim DPI z šesti měsíců na polovinu. „Chceme, aby ubylo administrativy pro odběratele i pro stát při hledání nového dodavatele, chceme posílit jistotu a ochránit odběratele energií, kteří spadli do režimu DPI,“ říká náměstek pro energetiku René Neděla. Více zde

06. 06. 2022

Rakousko publikovalo svou vodíkovou strategii

Rakouská vláda vydala vodíkovou strategii, která cílí na výstavbu 1 GW elektrolyzérů do roku 2030 a předem stanovuje priority pro využívání obnovitelného vodíku. Ty vláda stanovila zejména pro oblasti průmyslu (ocelářství, chemický průmysl) a náhrady současného šedého vodíku obnovitelným. Rakouská vláda naopak nevnímá pozitivně využití vodíku v osobní dopravě, v malých a středních nákladních automobilech, ve vytápění domácností a při výrobě průmyslového tepla. Rakouská strategie se řadí k velmi konzervativním, pokud by EU měla cílit na výrobu 10 milionů tun obnovitelného vodíku do roku 2030, jak je to představeno v REPowerEU, podílelo by se na tom Rakousko pouze z 1 %. Rakousko se zaměřuje na náhradu 80 % veškerého využívaného šedého vodíku obnovitelným do roku 2030. Strategii nicméně kritizuje Rakouská obchodní komora, která jí vnímá jako příliš konzervativní, zejména v porovnání se sousedními zeměmi jako je Německo nebo Nizozemsko. Více zde

08. 06. 2022

Cena plynu pro evropský trh klesla pod 80 eur, i díky plnění zásobníků

Cena plynu pro evropský trh klesla 8. června pod 80 eur za megawatthodinu (MWh), a dostala se tak nejníže od února, než začala válka na Ukrajině. Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. K poklesu cen přispívá i rychlé plnění zásobníků, což snižuje obavy z dopadů případného zastavení dodávek plynu z Ruska.

Před rokem se cena plynu v TTF pohybovala kolem 19 eur za megawatthodinu, ale už před koncem loňského roku překročila 120 eur/MWh, než se opět snížila. Krátce po ruské invazi na Ukrajinu stál plyn v TTF přechodně i 345 eur.

Legislativa a strategie

EU

Balíček opatření „Fit for 55“: Rada přijala postoj ke třem legislativním návrhům týkajícím se odvětví dopravy. Více zde
Pozměňovací návrhy Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin k návrhu směrnice o energetické náročnosti budov. Více  zde a zde
Vytápění budov klesá, chlazení stoupá. Více zde
Akční plán pro regionální energetickou platformu pro jihovýchodní Evropu. Více zde
ACER a CEER zveřejnili svou reakci na čtvrtý plynárenský balíček. Více zde

ČR

Sněmovna schválila novelu energetického zákona zabývající se pronájmem kapacity podzemních zásobníků a režimem dodavatele poslední instance. Více zde
V OP TAK je pro podnikatele připraveno 81,5 miliardy korun na podporu v oblastech výzkumu a vývoje nebo energetiky. Více zde
Výkazy a výkladové stanovisko pro vykazování statistiky ERÚ. Více zde

Technická normalizace

Zasedání Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti v oblasti plynárenských zařízení

Koncem května proběhlo zasedání Grémia pro certifikaci organizací vykonávajících činnosti v oblasti plynárenských zařízení (dále jen Grémium). Ředitelka TO ČPS představila nové členy Grémia, kteří byli nominováni za jednotlivé společnosti. Předsedou Grémia byl, na základě nominace, zvolen Ing. Pavel Komsa (GasNet), tajemníkem pan Jiří Rubek (ČPS).

Schválen byl rovněž Statut Odborného výboru Grémia. Bylo dohodnuto, že ČPS rozešle revidovaná TPG 923 01 “Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení” do řádného připomínkového řízení.

Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

15. 09. 2022 začínáme

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA
20. 09. 2022

Workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

PŘIPRAVUJEME
03.–04. 10. 2022

Podzimní plynárenská konference – plynárenství v kontextu doby

REGISTRACE ZDARMA
23. 11. 2022

Workshop Potenciál plynové kogenerace

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.