NEWSLETTER

4/2019
období 21.–27. ledna 2019
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jsme rádi, že jste si nenechali ujít ani další vydání našeho Newsletteru, který rekapituluje dění uplynulého týdne. V aktualitách se například dozvíte, že stát podpoří ekologická paliva pro chudé, dotkneme se i otázky tzv. nekalých obchodních praktik na trhu s energiemi a nezapomeneme vám představit zajímavou publikaci na téma protikorozní ochrany. V legislativě odkážeme na novelu zákona o ochraně spotřebitele nebo na diskuzi k energeticko-klimatickému plánu ČR. Na plnicí stanice stlačeného vodíku upozorní technická normalizace, v níž také naleznete detailnější informace k připravované Změně 1 TPG 702 01. A již nyní se můžete těšit na příští číslo Newsletteru, které přinese výstupy tiskového setkání na téma “Kotelna v domě aneb skrytý poklad”. Ať se vám čtení líbí!

Aktuality

26. 01. 2019

Německo skončí s uhlím do roku 2038

Německá energetická "revoluce" pokračuje. Země přestane používat energii z uhlí nejpozději do roku 2038. V případě souhlasu všech stran možná už o tři roky dříve. Více zde

23. 01. 2019

Stát chystá změny v dávkách na topení pro chudé, zvýhodní ekologická paliva

Ministerstvo životního prostředí spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí zvažují změnu dávky na bydlení, kterou dostávají potřebné domácnosti na vytápění. Její výše se bude lišit podle toho, čím dotyční topí. Větší zvýhodnění dostanou ekologičtější varianty vytápění. Více zde

23. 01. 2019

Nord Stream 2 by měl být do konce roku dokončen

Projekt Nord Stream 2 bude s 90% pravděpodobností dokončen do konce roku 2019, prohlásil šéf plynárenské sekce rakouské firmy OMV Manfred Leitner. Energetická společnost je jednou z těch, které se na projektu finančně podílejí. Společně s Engie, Shell, Uniper a Wintershall financují projekt z poloviny, zbytek platí ruský Gazprom. Více zde

22. 01. 2019

Publikace na téma protikorozní ochrany

Odolnosti kovových a železobetonových liniových konstrukcí proti agresivitě prostředí a proti bludným proudům se věnuje zajímavá publikace pana Ing. Josefa Poláka, CSc., předního odborníka na protikorozní ochranu. Tuto rozsáhlou publikaci je možné si objednat přímo na e-shopu ČPS. Více zde

22. 01. 2019

Zprostředkovatelé mají mít povinnosti jako dodavatelé energií

Zprostředkovatelé nabídek energií by měli být regulováni a mít stejné povinnosti jako obchodníci, kteří jsou držiteli licence. Po jednání zástupců státní správy a obchodníků s energiemi, které na ministerstvu průmyslu a obchodu uspořádal Svaz obchodu a cestovního ruchu, to uvedl prezident svazu Tomáš Prouza. Více zde

22. 01. 2019

Auta na CNG jsou žádaná

Hledání možností úsporných řešení v dopravě je velmi aktuálním tématem. Zajímavou možností je využití stlačeného zemního plynu (CNG) pro pohon automobilů, jehož obliba v posledních letech rychle roste. Celosvětově je stlačený zemní plyn (CNG) nejvíce využívaná alternativní pohonná hmota a jezdí na něj již více než 22 milionů vozidel. Více zde

24. 01. 2019

Merkelová v Davosu: Místo uhlí přijde zemní plyn

V Německu, které provádí "energetický obrat", nebudou uhlí či jaderná energie plně nahrazeny obnovitelnými zdroji. Jak řekla německá kancléřka Angela Merkelová na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, větší roli v německé energetice bude během příštích desetiletí hrát plyn. Více zde

Legislativa

Novela zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Více zde

Návrh energeticko-klimatického plánu ČR byl hlavním tématem setkání se Svazem průmyslu a dopravy. Více zde

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Více zde

Zpráva o hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu za rok 2018 + Návrh rozpočtu fondu na rok 2019. Více zde

Vypořádání připomínek k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2018–2027. Více zde

Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k aktualizaci Národního programu snižování emisí. Více zde

MPO bojuje proti nekalým praktikám tzv. energetických šmejdů. Více zde

EU investuje dalších 800 milionů EUR do prioritní energetické infrastruktury. Více zde

Technická normalizace

Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení

Firma APT spol s r. o. reagovala na požadavky trhu v ČR a v souladu s evropským trendem zavádění a využívání technologií v oblasti „zelených energií“ zpracovala „Metodiku výstavby a provozu plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení“ (Metodika) ve spolupráci s ÚJV Řež v rámci úkolu TAČR. V současné době se k Metodice kladně vyjádřily oslovené odborné subjekty, byl získán Certifikát TÜV a očekává se odborné posouzení ze strany GŘ HZS. Schválená Metodika bude aplikována při realizaci výstavby a provozu plnicích stanic stlačeného vodíku v různých částech ČR, zatím zejména pro osobní, nákladní či autobusovou dopravu. Do úvahy přichází i doprava železniční. Na jednání dne 15. 1. 2019, kterého se zúčastnili zástupci ČPS a zástupci APT spol. s r.o., byla diskutována možnost spolupráce mezi ČPS firmou APT (oblast vodíkových technologií, CNG, LNG). Výstupem jednání, mimo jiné, byla dohoda o spolupráci při zpracování a vydání Metodiky formou pravidla praxe.

Jednání se společností UNO spol. s r. o. (Změna 1 TPG 702 01)

Předmětem jednání dne 16. 1. 2019 mezi zástupci ČPS a zástupcem společnosti UNO spol. s r. o. Ing. Alexandrem Barešem bylo dopracování Přílohy č. 15, která bude součástí Změny 1 TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že upravená Příloha č. 15 bude obsahovat tři technologie spojování PE (elektrotvarovkou, natupo a sedlem). Finální návrh Přílohy č. 15 bude předán na ČPS nejpozději do 31. 1. 2019 a po jeho odsouhlasení v pracovní skupině (zástupci DSO, CWS ANB a ČSSP) bude zapracován do konečného návrhu Změny 1 TPG 702 01. Následně bude konečný návrh Změny 1 TPG 702 01 rozeslán do řádného připomínkového řízení. 

VZDĚLÁVÁNÍ

DOPORUČUJEME

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

12. 02. 2019

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
5.6. 03. 2019

21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter