Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

20/2022
období 20.–26. května 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Český plynárenský svaz vyvíjí mnoho aktivit na podporu plynárenského vzdělávání, a právě o jedné z nich, otevření oboru Mechanik plynových zařízení v Kyjově, Vás budeme informovat prostřednictvím reportáže. V dalších aktualitách se například dozvíte, že obchodníci nevyužívající kapacitu v zásobnících plynu o ni budou moci přijít. Plynárenství vidí svoji zelenou a udržitelnou budoucnost ve využití biometanu a vodíku, což dokládá nová tisková zpráva společnosti GasNet. Řeč bude také o instalaci dosud největšího světového elektrolyzéru v Dánsku. Legislativa a strategie upozorní na změny v režimu DPI a aktivity EK, která spolu s plánem REPowerEU předložila krátkodobá a mimořádná opatření a varianty dlouhodobých zlepšení vnitřního trhu s energií. Pokud Vás zajímá globální náhled na dění v energetice, věnujte pozornost upoutávce na zářijovou konferenci naší partnerské společnosti EGÚ Brno. Technická normalizace doplní výčet zajímavostí výběrem dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 5/2022.

Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

24. 05. 2022

Plynárenství se otevírá mladým

Dne 12. 5. 2022 zorganizoval Český plynárenský svaz na Střední škole polytechnické v Kyjově nábor učňů pro obor Mechanik plynových zařízení, jehož jednoletá forma se připravuje pro školní rok 2023/2024. V rámci programu se představily společnosti GasNet, NET4GAS, Hutira a Montpetrol, které podporují otevření oboru a umožní učňům praxe. Úvodní slovo pronesl ředitel školy Petr Koiš spolu s předsedou Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání při ČPS Petrem Zajíčkem. Spolupráce školy a zaměstnavatelů bude pokračovat opět v září. Reportáž zde

26. 05. 2022

Obchodníci nevyužívající kapacitu v zásobnících plynu o ni budou moci přijít

Obchodník s plynem, který nebude využívat kapacitu pronajatých zásobníků, o ni přijde. Vláda tak chce zajistit, že Česko bude mít dostatečné zásoby plynu.

Novela energetického zákona počítá s takzvaným principem „use it or lose it“ neboli „použij to, nebo to ztratíš“. Zavádí tím novou povinnost ukladatelům do zásobníků plynu využívat skladovací kapacitu v minimálním požadovaném rozsahu. „Pokud obchodník nesplní podmínku, tak o kapacitu přijde. Není to standardní, ale my si nemůžeme dovolit přijít o zásobovací kapacity,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Nevyužitá kapacita by se pak nabídla jiným obchodníkům.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) neuvedl, jaká bude dolní hranice, kterou budou muset obchodníci v zásobnících držet. Podle zjištění HN by se však mělo po schválení novely začínat kolem hodnoty 60 procent. Ta se bude následně zvyšovat, pravděpodobně k 80 procentům, což je zároveň evropský trend. Česko totiž není jediná země, kde se touto cestou snaží zajistit menší závislost na dodávkách ruského plynu.

24. 05. 2022

EGÚ Brno pořádá 26. ročník konference Energetika 2022

Kdy: 21. – 22. září 2022
Kde: Hotel Passage. Lidická 23, 602 00, Brno

Aktuální mezinárodní situace představuje pro českou energetiku významný impuls k přehodnocení pohledu na energetickou závislost na Rusku i k hlubšímu zamyšlení, jakým způsobem a z jakých zdrojů v budoucnosti zajistit dodávky energií za dostupnou cenu. Letošní konference s podtitulem Udržitelnost bez zranitelnosti nabídne prostor pro odbornou diskuzi, své příspěvky představí 40 špičkových odborníků a top manažerů z oblasti energetiky.

Témata bloků:
  • Udržitelnost bez zranitelnosti
  • Jaká bude role plynu při výrobě elektřiny a tepla?
  • Toky energií – odkud a kam?
  • Přežije volný trh energií nynější krizi?
  • Jak zajistit dostupné dodávky energií?

Součástí konference bude opět společenský večer s ochutnávkou špičkových moravských vín. Informace o akci a přihlašování naleznete zde.

23. 05. 2022

GasNet je připraven zvedat podíl biometanu i vodíku v síti

Nejen Česká republika, ale celá Evropa v současné době intenzivně řeší diverzifikaci dodávek zemního plynu. Tuzemské plynárenství nabízí řešení, kdy si plyn můžeme vyrobit i lokálně přímo v České republice. Navíc to bude plyn zelený a obnovitelný.

„Sázíme na biometan a vodík. Biometan už v našich plynovodech proudí. ČR ale musí více využít jeho potenciál. Zároveň existují už první plány a projekty na lokální výrobny vodíku, takzvané elektrolyzéry. Ty do naší sítě budeme umět také připojit. Na příměsi biometanu je naše infrastruktura připravena a intenzivně pracujeme na tom, abychom v krátké době byli připraveni na příměsi vodíku,“  říká Ivo Jirovský ze společnosti GasNet.

Plynárenství má svoji zelenou a udržitelnou budoucnost při využití biometanu a vodíku. Green Deal a s ním spojený nástup obnovitelných a nízkoemisních plynů je směr, který vítá také největší tuzemský distributor zemního plynu, společnost GasNet.

„Dlouhodobě investujeme do modernizace sítě. Cílem je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti naší infrastruktury a také příprava na distribuci zelených plynů,“ potvrzuje Jirovský, Chief Asset Officer ve společnosti GasNet, a dodává: „Připojování bioplynových, respektive biometanových stanic je už realitou dneška.“  Více zde

24. 05. 2022

V Dánsku se chystá instalace dosud největšího světového elektrolyzéru

Zatím největší elektrolyzér na světě s výrobní kapacitou až 100 000 tun zeleného vodíku ročně by měl být uveden do provozu již v roce 2025. Jednotku o celkovém příkonu 1 GW si od amerického předního dodavatele vodíkových technologií Plug Power objednala švýcarská společnost H2 Energy Europe pro svůj projekt na principu Power-to-X plánovaný v blízkosti dánského Esbjergu. K výrobě zeleného vodíku bude využita elektřina z větrných parků v Severním moři.

Velkokapacitní elektrolyzér by měl být vyroben a smontován v gigafactory, kterou Plug Power vlastní v Rochesteru v americkém státě New York. K dodání technologie do Dánska by mělo dojít v průběhu roku 2024 a v následujícím roce by jednotka měla být uvedena do provozu. Vyrobený vodík bude následně možné využít v dopravě, energetice a k zajištění energetické nezávislosti zemí severní Evropy.

Legislativa a strategie

EU

Veřejná konzultace Evropské komise k aktu v přenesené pravomoci stanovujícímu metodu posuzování úspor emisí skleníkových plynů u obnovitelných kapalných a plynných paliv nebiologického původu používaných v odvětví dopravy a recyklovaných paliv s obsahem uhlíku. Více zde
Veřejná konzultace Evropské komise k aktu v přenesené pravomoci stanovujícímu požadavky na míru využití elektřiny z obnovitelných zdrojů k výrobě obnovitelných kapalných a plynných paliv nebiologického původu používaných v odvětví dopravy, aby mohly být započítány jako plně obnovitelné. Více zde
Komise spolu s plánem REPowerEU předložila krátkodobá a mimořádná opatření a varianty dlouhodobých zlepšení vnitřního trhu s energií. Více zde
Seznam klíčových dokumentů REPowerEU plánu ke stažení. Více zde
Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu: Rada EU a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody. Více zde
ACER zjistila, že smluvní přetížení plynárenských sítí EU zůstává za rok 2021 nízké. Více zde
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sociálního klimatického fondu. Více zde

ČR

Vláda schválila zpřísnění pravidel uskladnění plynu a změny v režimu DPI. Více zde
Dobrovolné dohody v oblasti energetické účinnosti. Více zde

Technická normalizace

Výběr z věstníku ÚNMZ č. 5/2022

Níže je uveden výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 5/2022, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství. Více zde

Oznámení o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN:

  • ČSN EN 15502-1 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky;
  • ČSN EN 1439 Zařízení a příslušenství na LPG – Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění;
  • ČSN EN ISO 23826 Lahve na plyny – Kulové ventily – Specifikace a zkoušení.

Další informace podá Radovan Ružinský, radovan.ruzinsky@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

07.–08. 06. 2022

31. ročník Sympozia Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
15. 09. 2022 začínáme

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA
20. 09. 2022

Workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

PŘIPRAVUJEME
03.–04. 10. 2022

Podzimní plynárenská konference – plynárenství v kontextu doby

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.