Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

16/2022
období 22.–28. dubna 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

téma dnešního Newsletteru je s ohledem na aktuální situaci zásobování plynem zcela jasné. Nejistota v Evropě se zvýšila po ukončení dodávek ruského plynu do Polska a Bulharska. Česká republika velmi intenzivně hledá náhradu ruského plynu, aby nemusel být ohrožen provoz průmyslu i jiných oblastí. Momentálně se jedná především o dodávkách norského LNG, současně jsou naplňovány zásobníky plynem. V aktualitách se například dále dozvíte, jaká evropská země by se chtěla stát lídrem v oblasti vodíkové dopravy. Legislativa a strategie informuje o vyhlášení veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2023 a nabízí přehled kroků Evropské unie pro dosažení snížení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruské federace. Technická normalizace odkáže na výběr z věstníku ÚNMZ.

Chcete-li se dozvědět více o bezpečnosti, spolehlivosti a provozování plynárenské soustavy, zúčastněte se tradičního Sympozia, které pořádáme v červnu!

Aktuality

28. 04. 2022

Sympozium se blíží!

Ptáte se, proč byste letos měli přijít na Sympozium? Protože se budeme moci setkat po dvou on-line ročnících konečně osobně, a protože v programu i kuloárech budou jistě rezonovat témata respektu a bezpečnosti, vodíku a obnovitelných plynů či nových technologií. Očekáváte-li informace o vývoji a výhledu plynárenství, ale i technických předpisech a legislativě, v nabitém programu je najdete. Prosíme, registrujte se včas!

28. 04. 2022

Nejistoty ohledně dodávek ruského plynu do Evropy rostou po ukončení dodávek do Polska a Bulharska

Rozhodnutí Gazpromu pozastavit 27. dubna dodávky zemního plynu do Polska a Bulharska poté, co odmítly platit za ruské dodávky v rublech, způsobilo prudký nárůst cen a vyvolalo obavy, že budou odříznuti další zákazníci v Evropě. Agentura Platts považuje tento krok za precedens, který zvyšuje pravděpodobnost, že v příštích měsících budou zrušeny další kontrakty.

Polská společnost PGNiG dováží ruský plyn na základě dlouhodobého dovozního kontraktu, jehož platnost vyprší na konci roku 2022. V roce 2021 dovezla 9,9 mld. m3 ruského plynu, čímž pokryla přibližně 63 % poptávky. V 1. čtvrtletí 2022 představoval dovoz z Ruska přibližně 53 % spotřeby. Bulharsko dováží ruský plyn na základě desetileté dohody o dodávkách až 2,9 m3 plynu ročně, která má vypršet na konci roku 2022. Obě země tvrdí, že v reakci na přerušení dodávek nejsou v současné době požadována žádná omezení spotřeby. Z členských států EU zatím pouze Maďarsko veřejně přistoupilo na platby za ruský plyn v rublech.

28. 04. 2022

České firmy hledají náhradu za ruský plyn

Tuzemské energetické společnosti se usilovně připravují na situaci, kdy by Moskva ze dne na den odstřihla Česko od dodávek plynu. Některé z nich dokonce jednají s alternativními dodavateli. Podle ekonomů však ruské energetické zdroje v nejbližší době zcela nahradit nelze. „Jednáme o dodávkách norského zkapalněného plynu (LNG) a již dva týdny intenzivně plníme plynem zásobníky,“ potvrdil deníku E15 mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek. Vedle zmiňovaného Norska patří k největším producentům plynu Spojené státy, Katar, Austrálie, Alžírsko nebo Ázerbájdžán.

Společnost innogy se zatím spoléhá hlavně na zahraniční obchodníky. „Energii nakupujeme přes své klíčové evropské partnery MVM a RWE Supply and Trading, kteří mají obrovské portfolio dodávek z různých zemí,“ uvedl mluvčí firmy Martin Chalupský.

Ačkoli obchod s plynem v tuzemsku ovládají výhradně soukromé subjekty, se sháněním nových dodavatelů pomáhá i česká vláda. Jak informovaly Hospodářské noviny, MPO vyslalo svého náměstka pro energetiku Reného Nedělu na jednání s norským státním podnikem Equinor. Jeho úkolem bylo „otevřít v Norsku dveře českým obchodníkům“.

Experti nicméně dlouhodobě upozorňují, že úplná náhrada za ruský plyn v krátkodobém horizontu neexistuje. Potvrzují to i některé energetické firmy. „Přerušení dodávek ruského plynu by znamenalo náročnou zkoušku evropské sounáležitosti a kooperace. V letošním roce a v následující topné sezoně nebude možné výpadek ruského plynu nahradit bez omezení spotřeby průmyslových podniků, ale i domácností,“ tvrdí mluvčí Centropolu Monika Bartošová.

Rusko loni poslalo do Evropské unie 155 miliard m3 zemního plynu. Norsko, druhý největší exportér klíčové komodity, dodalo 113 miliard m3. Přísun LNG, který se do Evropy dopravuje z USA, Kataru a z Austrálie, komplikuje nedostatečný počet terminálů schopných převést surovinu znovu do plynného skupenství a vpravit ji do potrubí pro další přepravu. Tento proces se navíc negativně projevuje i na ceně tohoto plynu. Spojené státy mají do konce roku poskytnout EU přibližně patnáct miliard m3 LNG, do roku 2030 by se roční objemy měly navýšit na padesát miliard.

27. 04. 2022

MPO: Při kritickém nedostatku by se plyn dodával jen domácnostem nebo nemocnicím

Při kritickém nedostatku plynu by se dodávky zachovaly jen domácnostem a kritické infrastruktuře, například nemocnicím. Existuje deset takzvaných odběrových stupňů pro omezování spotřeby. V prvním stupni by se omezily dodávky zákazníkům, kteří mají možnost přejít na jiné palivo. ČTK o tom informoval Marek Vošahlík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.

Dodávky plynu do České republiky jsou zatím stabilní, plynárenská soustava funguje bez omezení. NET4GAS shromažďuje všechny relevantní informace pro posouzení případného rozdílu mezi dodávkami a poptávkou po plynu. Bilance nabídky a poptávky bude projednávána v rámci Centrálního krizového štábu plynárenské soustavy ČR.

27. 04. 2022

Praha chce posílit energetickou soběstačnost

Vlastní zdroje plynu, které mají zvýšit energetickou soběstačnost Prahy, má zajistit výrobna biometanu. Vzniknout by měla i bioplynová stanice na zpracování vytříděné biosložky komunálního odpadu. Ta by mohla být do provozu uvedena okolo roku 2025.

Developeři by mohli být v budoucnu povinni při výstavbě v Praze zajistit vytápění svých bytových a komerčních projektů bezemisními zdroji tepla na bázi obnovitelných zdrojů energie. Povinnost by měla vycházet z klimatického plánu Prahy, který chce primátorův náměstek Petr Hlubuček aktualizovat. Motivovat k přechodu na bezemisní zdroje tepla chce Praha i majitele už postavených objektů. Cílem Prahy je snížit závislost hlavního města na ruském plynu a posílit energetickou soběstačnost. Návrh bude projednávat městská rada a zastupitelstvo.

28. 04. 2022

Stane se Francie lídrem v oblasti vodíkové dopravy?

Na evropském trhu s vodíkovými taxíky je stále větším hráčem například francouzská společnost Hype, která tyto vozy vyvíjí od roku 2015 – informoval o tom server EURACTIV France. Přibližně třetina emisí skleníkových plynů ve Francii pocházela v roce 2019 z odvětví dopravy. I proto si francouzská vláda dala za cíl podporovat nízkouhlíkový vodík v odvětví dopravy, a to u lehké i těžší nákladní dopravy.

Jednou z nejslibnějších cest je převést na vodík vozový park poskytující taxi služby. Společnost Hype zahájila svou činnost v roce 2015 v Paříži a vyvinula flotilu taxíků poháněných palivovým článkem na vodíkový pohon. Výkonnostně mohou tyto taxíky konkurovat spalovacím motorům, protože mohou na jednu nádrž ujet vzdálenost 500-700 kilometrů. Tankování pak má trvat pouze pět minut.

Do konce roku 2022 má být v pařížském regionu v provozu více než 700 vodíkových vozů poskytujících taxi službu. Plnicí stanice mají být navíc umístěny na každých 150 kilometrech, což vyplývá z evropského nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Pravidlo má být aplikováno na všech hlavních evropských tazích, a to už od roku 2025.

Legislativa a strategie

EU

Vstup Rady evropských energetických regulátorů do veřejné konzultace Evropské komise k plynárenskému balíčku. Více zde
Vstup Rady evropských energetických regulátorů do veřejné konzultace Evropské komise k nařízení o snižování emisí metanu v odvětví energetiky. Více zde
Závislost EU na dovozu zemního plynu klesla v roce 2021 na 83 %. Více zde
Přehled kroků Evropské unie pro dosažení snížení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruské federace. Více zde
Obchodování s emisemi: emise skleníkových plynů vzrostly v roce 2021 o 7,3 % ve srovnání s rokem 2020. Více zde
Návrh stanoviska Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin k návrhu přepracovaného znění směrnice (EU) o energetické náročnosti budov. Více zde
Stanovisko Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu. Více zde
Stanovisko Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření. Více zde

ČR

Energetický regulační úřad vyhlásil veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2023. Více zde
Seznam veřejných čerpacích stanic pohonných hmot. Více zde

Technická normalizace

Výběr z věstníku ÚNMZ č. 4/2022

Technický odbor zpracoval výběr dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 4/2022, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství. Více zde

Oznámení o vydání ČSN a jejich změnách

  • ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

Oznámení o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

  • ČSN EN ISO 21857 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Prevence koroze potrubních systémů ovlivněných bludnými proudy;
  • ČSN EN 12405-1 Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu;
  • ČSN EN ISO 18797-2 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Externí Protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení – Část 2: Údržba a opravy nátěrů stoupaček v terénu.

Další informace podá Radovan Ružinský, radovan.ruzinsky@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

17.-18. 05. 2022

24. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 05. 2022

Odběrná plynová zařízení (OPZ a spotřebiče na plynná paliva)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
30. 05. – 03. 06. 2022

Letní plynárenská škola

PROGRAM PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
07.–08. 06. 2022

Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.
https://www.high-endrolex.com/10