Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

13/2022
období 25.–31. března 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v dnešním Newsletteru Vás upozorníme na novinku ve vzdělávacích akcích – Letní plynárenskou školu, kterou připravujeme na přelom května a června. V Paříži se konalo ministerské zasedání Mezinárodní energetické agentury (IEA), na němž ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela představil způsoby, jak by mohla ČR posílit energetickou bezpečnost. Závěry Evropské rady potvrdily ukončení závislosti na dovozu ruského plynu, ropy a uhlí, jak je uvedeno ve Versailleském prohlášení. Řešení, jak dostat do Česka jiný než ruský plyn, by mohl přinést nový LNG terminál na Baltu. Výstavba LNG stanic v ČR pokračuje, GasNet zprovoznil další dvě plničky, a to v Mladé Boleslavi a Nýřanech. Frontier Economics zpracoval návrh kreditového systému pro obnovitelná paliva pro flotilové cíle pro nová vozidla, i tomuto tématu budeme v aktualitách věnovat pozornost. Technická normalizace informuje o novém technickém reportu, který byl v CEN vydán v březnu. Týká se budoucí standardizace a poskytuje návod, jak může vstřikování H2 do plynárenské infrastruktury ovlivnit procesy od vstupu plynu do pobřežní přepravní sítě až po vstupní připojení plynových spotřebičů.

Každý týden jsme tu pro Vás!

Aktuality

31. 03. 2022

Letní plynárenská škola aneb jeden týden, který studentům otevře (ply)NOVÉ obzory budoucnosti

Český plynárenský svaz připravil novou akci pro studenty technických vysokých škol. Umožní jim seznámit se s nejmodernějšími technologiemi v plynárenství, na jejichž vývoji a rozvoji se mohou ve své budoucí kariéře zaměřit. Partneři akce nechají studenty nahlédnout nejen do svých zajímavých plynárenských provozů, ale i do expozice Plynárenského muzea. Dále se otevře například hraniční předávací stanice v Lanžhotu, podzemní zásobník plynu v Tvrdonicích či paroplynová elektrárna v Počeradech. V přednáškové části Letní plynárenské školy účastníkům představíme nejen tradiční plynárenské specializace, ale i výzvy a nové směry, které plynárenství ovlivňují. Pokud znáte zapáleného studenta technické vysoké školy, který by mohl měnícímu se plynárenství být přínosem, doporučte mu podívat se na web akce https://lps.cgoa.cz/.

28. 03. 2022

Energetická bezpečnost v době ruské agrese

V Paříži se konalo ministerské zasedání Mezinárodní energetické agentury (IEA), na němž ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela představil způsoby, jak by mohla ČR posílit energetickou bezpečnost. Ministři se zaměřili na posílení spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem v rámci přechodu na uhlíkovou neutralitu. „Nejvyšší potenciál pro snižování emisí představuje podpora nových obnovitelných zdrojů energie a investice do rozvoje nízkoemisní energetiky a modernizace průmyslu,“ řekl ministr Síkela v rámci diskuse týkající se mobilizace soukromých investic. Ministr Síkela dále dodal, že ČR spustila několik programů, které mají zrychlit přechod ke klimatické neutralitě jako například Modernizační fond nebo Národní plán obnovy.

V souvislosti s energetickou bezpečností představil ministr Síkela tři způsoby, jak může k jejímu posílení přispět Česká republika. Patří mezi ně rozvoj obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými elektrárnami, diverzifikace dodavatelů plynu a dále podpora energetické účinnosti budov. Český ministr přivítal i desetibodové plány IEA k omezení spotřeby ropy a snížení závislosti EU na ruském zemním plynu. Více zde

31. 03. 2022

Jak dostat do Česka jiný než ruský plyn? Řešení by mohl přinést nový LNG terminál na Baltu

Česká republika může za několik let nakupovat zemní plyn odjinud než z Ruska. Stačí k tomu dohoda s německou vládou, aby podpořila stavbu terminálu na zkapalněný zemní plyn na břehu Baltského moře. Následně lze využít kapacitu plynovodů OPAL a EUGAL, které jsou již hotové a vzhledem k zablokovanému provozu plynovodu Nord Stream 2 mají volnou kapacitu.

Evropská komise navrhuje ukončit odběr ruského zemního plynu do pěti let. Největší možnost výběru se nabízí u odběru zkapalněného zemního plynu (LNG). Dodavatelů je na trhu celá řada, ti největší – Spojené státy americké, Katar a Austrálie – postupně navyšují těžbu a exportní kapacity. Na trh vstupují další hráči, významnými vývozci LNG se v příštích letech mají stát třeba Tanzanie a Mozambik.

28. 03. 2022

GasNet zprovoznil další LNG plničky: v Mladé Boleslavi a Nýřanech

V Nýřanech u Plzně je od začátku března řidičům k dispozici už třetí LNG plnička, kterou u nás GasNet provozuje. Nachází se v průmyslové zóně Mexiko v areálu Volvo Trucks a plnička je dobře dostupná z exitu 93 dálnice D5. V Mladé Boleslavi je stacionární stanice s nejmodernější LNG technologií, veřejná čerpací stanice se nachází v Průmyslové ulici. GasNet zvolil jednu z nejmodernějších dostupných technologií, díky které budou mít zákazníci vždy k dispozici LNG v optimálním tlaku i teplotě. V Mladé Boleslavi bez problémů natankují všechny značky využívající LNG, tedy vozy Volvo, Scania a Iveco. Stanice má oboustranný výdejní stojan, je samoobslužná a řidičům je k dispozici non-stop. Výkon stanice umožní natankovat až 7 tahačů za hodinu.

Aktuálně jezdí v Česku 106 registrovaných nákladních vozů na LNG a k dispozici mají čtyři veřejné plnicí stanice. Tři z nich provozuje společnost GasNet, která se ještě v průběhu letošního roku chystá otevřít několik dalších. Více zde

29. 03. 2022

Frontier Economics zpracoval návrh kreditového systému pro obnovitelná paliva pro flotilové cíle pro nová vozidla

Kreditový systém by pomohl výrobcům vozidel dosáhnout flotilových cílů, které stanovuje Nařízení 2019/631, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla, například kdyby se neprodával dostatek elektromobilů z důvodu zpoždění rozvoje dobíjecí infrastruktury. Dle současné evropské legislativy jsou výrobci vozidel zodpovědní za přímé emise vozidla bez ohledu na použitou palivovou směs.

Aktuálně musí výrobci za nedodržení flotilových cílů zaplatit pokutu ve výši 95 EUR za každý gram emisí CO2 pro každé nové vozidlo na kilometr nad současný limit 95 g CO2/km pro osobní vozidla a 147 g CO2/km pro lehká užitková vozidla. Tyto limity se v roce 2025 zpřísní o 15 % a v roce 2030 o 37,5 % pro osobní vozidla a 31 % pro lehká užitková vozidla. V roce 2035 pak nařízení požaduje snížení emisí o 100 %, což v praxi znamená zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory, zůstane-li zachována současná metodika měření emisí (tzv. tank-to-wheel). Aktuálně projednávaná revize Nařízení 2019/631 navrhuje snížení emisí v roce 2030 o 55 % pro osobní vozidla a 50 % pro lehká užitková vozidla. Dodavatelé paliv jsou zodpovědní za splnění cíle 14% podílu obnovitelných paliv v dopravě, který stanovuje Směrnice 2018/2001 o obnovitelné energii („RED II“). Více zde

28. 03. 2022

Nabídka práce – montér údržby PEZ

Společnost EG.D, a.s. vlastní, provozuje, spravuje a rozvíjí distribuční soustavu elektřiny a plynu. Naše oddělení Údržba plynárenských zařízení je součástí úseku Provoz plyn ve společnosti EG.D, a.s. Zabýváme se údržbou veškerého plynárenského zařízení na zásobovacím území EG.D. Momentálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici montér údržby plynárenských a elektrických zařízení v lokalitě České Budějovice. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Závěry Evropské rady potvrdily ukončení závislosti na dovozu ruského plynu, ropy a uhlí, jak je uvedeno ve Versailleském prohlášení. Více zde
Spojené státy a Evropská komise okamžitě zřídí společnou pracovní skupinu pro energetickou bezpečnost, která stanoví parametry spolupráce mezi USA a EU a provede její realizaci. Více zde
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zveřejnil svou závěrečnou zprávu o fungování systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii (EU ETS). Více zde

ČR

Energetická dovozní závislost České republiky. Více zde

Technická normalizace

Vydání TR „Gas infrastructure – Consequences of hydrogen in the gas infrastructure and identification of related standardisation need in the scope of CEN/TC 234“

V březnu 2022 byl v CEN vydán technický report (TR) „Gas infrastructure – Consequences of hydrogen in the gas infrastructure and identification of related standardisation need in the scope of CEN/TC 234“. Tento dokument byl připraven v rámci přípravy budoucí standardizace a poskytuje návod, jak může vstřikování H2 do plynárenské infrastruktury ovlivnit procesy od vstupu plynu do pobřežní přepravní sítě až po vstupní připojení plynových spotřebičů. Dále identifikuje očekávanou potřebu revize stávajících norem CEN/TC 234 a také potřebu dalších nových normalizačních produktů. Zkoumá účinky na každou část plynárenské infrastruktury v rozsahu pracovních skupin 1 až 12 CEN/TC 234 včetně, a to na základě dostupných studií, zpráv a výzkumu. Vzhledem k několika omezením při různých koncentracích vodíku jsou specifikovány jejich dopady. Pro některé specifické dopady je zapotřebí zhotovit předstandardizační výzkum.

Tato technická zpráva uvažuje vstřikování čistého vodíku nebo s minoritním podílem znečišťujících látek. Existuje povědomí, že je potřeba vzít v úvahu stopové množství vedlejších složek a limity stanovené pro kvalitu plynu na evropské a národní úrovni. Informace z této zprávy jsou určeny zejména k definování pracovního programu CEN/TC 234 pro pokrytí H2NG ve vztahu k rozsahu působnosti CEN/TC 234 a jejích pracovních skupin.

Více informací podá Ing. Radovan Ružinský, Ph.D., radovan.ruzinsky@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

26. 04. 2022

Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů podle TPG 938 01

PŘIPRAVUJEME
03. 05. 2022

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení Revize TPG 905 01 Z1

PŘIPRAVUJEME
04. 05. 2022

Nový evropský rámec pro dekarbonizaci trhu s plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
15. 09. 2022

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství

POZVÁNKA S PŘIHLÁŠKOU

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.