NEWSLETTER

3/2019
14.–20. ledna 2019
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává třetí vydání Newsletteru v tomto roce. Co v kostce obsahuje? Pro zajímavost vám v aktualitách představíme nové propagační video, které připravil Eurogas. Na kotlíkové dotace jsme již v předchozích číslech upozorňovali, nicméně nyní přinášíme detailnější informace. Nechybí ani zpráva o transformaci světové energetiky nebo pozvánka na březnovou konferenci v Berlíně. Legislativa odkáže na Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR a předloží stanovisko ČPS k energetické účinnosti, technická normalizace se zaměří na označení CE. Příjemné čtení!

Aktuality

16. 01. 2019

Eurogas směřuje k čisté budoucnosti

Eurogas připravil velmi podnětné video prezentující roli plynu v rámci dlouhodobě udržitelné nízkouhlíkové energetiky. Podívejte se na něj!

16. 01. 2019

Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím

V rámci 3. vlny kotlíkových dotací budou podporovány zdroje tepla, které splňují požadavky na ekodesign, konkrétně tepelná čerpadla, zařízení na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva a plynové kondenzační kotle. Kraje musí SFŽP poslat žádost o dotaci do 29. března 2019. Nejpozději do konce září musí vyhlásit výzvy pro občany a do konce října spustit příjem žádostí. Některé kraje avizují, že stihnou začít s přijímáním žádostí na přelomu jara a léta. Více zde

15. 01. 2019

Transformace energetiky bude mít dopad na pozici států v mezinárodním prostředí

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) s podporou vlád Německa, Norska a Spojených arabských emirátů ustanovila nezávislou Globální komisi. Komise ve své zprávě A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation argumentuje, že energetická transformace bude mít významné geopolitické dopady. Více zde

15. 01. 2019

Berlín bude hostit “Pipeline Technology Conference”

Ve dnech 18.–21. března 2019 se v Berlíně uskuteční mezinárodní konference a výstava na téma potrubní systémy a technologie. Jde již o 14. ročník této prestižní oborové akce. Účast již předem avizovalo na 800 účastníků a 80 vystavovatelů z celkem 50 zemí světa. Další informace zde

14. 01. 2019

Národní centrum pro energetiku

Národní centrum pro energetiku (NCE) řídí od počátku letošního roku Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Cílem NCE je dlouhodobá spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Více zde

Legislativa

Stanovisko ČPS k zamýšlenému zavedení povinného schématu pro dosažení úspor stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti zde.

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019–2020 v mezirezortním připomínkovém řízení. Více zde

Technická normalizace

Označování výrobku / zařízení CE značkou

Podle evropské legislativy a technických norem se posuzuje shoda bezpečných výrobků, jejich životnost a spolehlivost při jejich provozu až do doby jejich předepsané životnosti. Označení výrobku / zařízení CE dokládá, že výrobek / zařízení byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU, a tím je umožněn jeho volný pohyb v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. Celá problematika je přehledně popsána v článku firmy TESYDO, s.r.o., více zde. 

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

22. 01. 2019

Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09 a nové metody oprav

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
29. 01. 2019

Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz podle TPG 934 01

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
12. 02. 2019

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
5.6. 03. 2019

21. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

POZVÁNKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter