Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

10/2022
období 4. března – 10. března 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

V úvodu si Vás dovolíme pozvat na konferenci GAS 2022 zabývající se provozní bezpečností odběrných plynových a plynárenských zařízení. S ohledem na aktuální dění Evropská komise v rámci navrhovaných opatření zvyšujících energetickou bezpečnost EU zvažuje zakotvení povinnosti členským státům naskladnit určité množství plynu do zásobníků pro topnou sezónu. Dále Vás informujeme o ukončení fungování další energetické společnosti, a to První moravská plynární. Legislativa a strategie upozorní na probíhající připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu a na sdělení Evropské komise REPowerEU, jež se zabývá cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Technická normalizace představí závěry z jednání pracovní skupiny OTO týmu BIM.

Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

10. 03. 2022

GAS 2022 se blíží

Tradiční akce s podtitulem Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení, jak asi víte, změnila letos svůj termín. Sejdeme se v květnu, a budeme diskutovat o nové legislativě pro plynová zařízení, a to o zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených plynových zařízení a o nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních. Dotkneme se také revidovaného TPG 704 01, tedy domovních plynovodů, ale i vodíku, revizí PZ, spalinových cest, aktualit z oblasti detekce úniku plynu a spolupráce při zásahu hasičského záchranného sboru. Nabídneme také prostor pro vystavovatele Program k dispozici již brzy.

09. 03. 2022

EU zvažuje zavedení povinnosti naplnění zásobníků plynu před zimou

Evropská komise zvažuje zakotvení povinnosti členským státům naskladnit určité množství plynu do zásobníků pro topnou sezónu. Vyplývá to z dokumentu, který již minulý týden naznačoval obsah sdělení komise z tohoto týdne.

O obsahu dokumentu, který v minulém týdnu indikoval rozsah opatření, které komise nejspíše navrhne, informoval server ICIS. Zásoby plynu v EU musí být do 30. září naplněny alespoň z 80 %, aby byla EU lépe připravena na příští zimu, uvádí se v dokumentu komise. V tomto týdnu nicméně komise navrhované stavy zásobníků ještě navýšila, a to na 90 % do 1. října. Komise rovněž navrhuje členským státům několik dalších opatření, která by měly provést, přičemž chybějící náklady by měly pokrýt samy.

09. 03. 2022

Společnost První moravská plynární končí. Její klienti budou muset přejít k dodavateli poslední instance

Energetická společnost První moravská plynární končí. Oznámila to na svých webových stránkách. Její klienti přejdou k dodavateli poslední instance. Od loňského října už skončilo v Česku několik dodavatelů energií – první z nich byla společnost Bohemia Energy, u které bylo asi 900 tisíc odběratelů. Dále v kontextu stále se zvyšujících cen energií upozornil Energetický regulační úřad dodavatele energií na dodržování správného způsobu oznamování změny cen.

06. 03. 2022

Zdražení energií musí dodavatel (po)řádně oznámit, zpráva na webových stránkách nestačí

V souvislosti se zdražováním energií na burze se vyšší ceny promítají do ceníků dodavatelů. Většina z nich své produkty v posledních měsících přecenila dokonce opakovaně. Postup oznámení o zvýšení ceny, tedy to, jak musí dodavatel informovat spotřebitele, má ale pevná pravidla.

Stačí dodavateli, když oznámení o zvýšení ceny energií vyvěsí na své webové stránky? Tuto otázku řešil Energetický regulační úřad (ERÚ) opakovaně v rámci sporných správních řízení mezi spotřebiteli a dodavateli.

„Odpověď je jasná a všem dodavatelům připomínáme, že když zvyšují ceny, vyvěsit nový ceník na webu nestačí. I když formu oznamování stanoví konkrétní smlouva, ani ta nesmí odporovat zákonu. A legislativa jednoznačně požaduje, aby dodavatel změnu ceny oznámil prokazatelně a adresně," říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, a dodává: „Když dodavatel umístí zprávu pouze na stránky, těžko by prokazoval, že vyvinul dostatečnou snahu o to, aby informace jeho zákazníky skutečně zastihla."

04. 03. 2022

MPO podepsalo smlouvu na zhotovení Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsalo s firmou Deloitte Advisory s.r.o. smlouvu na zhotovení Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR. Tato studie napomůže určení nákladově optimálního postupu k dosažení národních cílů Zelené dohody pro Evropu a eliminaci případných negativních dopadů v sociální a ekonomické oblasti.

EU plánuje dosáhnout v roce 2050 uhlíkové neutrality tak, jak to předpokládá Zelená dohoda pro Evropu. Česká republika společně s ostatními zeměmi EU připravuje postupy, jak k tomuto cíli dospět. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s příslušnými oborovými svazy na konci roku 2020 Studii dekarbonizace ekonomiky ČR, která byla později prezentována na Radě hospodářské a sociální dohody ČR (Tripartita).

Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu pokračovaly v několika směrech. Jedním z nich je rovněž příprava studie dopadů.

V první etapě se provede důkladná rešerše existujících zdrojů dat a návrhů opatření z balíčku Fit for 55. Posoudí se významnost dopadů jednotlivých opatření na různá odvětví. Budou se posuzovat dopady hlavně do oblastí jako jsou energetika, doprava, výroba automobilů a dopravních prostředků, hutnictví, těžba, výroba stavebních materiálů, chemický průmysl, průmysl zařazený v EU-ETS, ostatní průmysl, zemědělství, lesnictví, stavebnictví, služby, obchod, veřejná správa a domácnosti.

Ve druhé etapě se vytvoří pro daná odvětví modely dopadů. Připraví se nákladové křivky úspor emisí skleníkových plynů podle použitých technologií a příslušných výrobků. Na základě těchto modelů se odhadne výše investic potřebná pro jednotlivá odvětví k dosažení plánovaných cílů. Při vyhodnocování dopadů se bude klást důraz na zaměstnanost, konkurenceschopnost daného odvětví a spojené neinvestiční náklady.

Legislativa a strategie

EU

Evropská komise vyzvala k předložení informací k požadavkům na označování ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. Více zde
Sdělení Evropské komise REPowerEU: Společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Více zde
Studie na žádost Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku: "Dekarbonizace energie". Více zde
IEA: 10bodový plán na snížení závislosti Evropské unie na ruském zemním plynu. Více zde

ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo k připomínkám návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. Více zde
Státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení. Více zde
Konzultační den OP TAK a NPO. Více zde

Technická normalizace

Dne 28. 2. 2022 proběhlo jednání pracovní skupiny OTO týmu BIM. Na tomto jednání bylo mj. projednáno:

Tým vytvořený ČPS v MS Teams je pro členy OTO Plyn funkční a další komunikace včetně tvorby datového standardu staveb (DSS) bude probíhat v tomto prostředí. V případě problému s připojením ostatních bude zachován Google Disk a zde se bude průběžně ukládat kopie DSS. Práce na DSS probíhají v prostředí MS TEAMS od 2. 3. 2022.

Agentura ČAS předá v OTO aktuální stav DSS z oblasti TZB tak, aby bylo možné revidovat datové šablony, případně vlastnosti tak, aby byly ve shodě s ostatními profesemi.

Pohony u armatur budou dořešeny, až bude předán standard DSS pro TZB tak, aby bylo řešení v souladu s ostatními profesemi. Pravděpodobně budou tyto parametry součástí datové šablony armatury.

Další postup OTO týmu Plyn:

Hlasování OTO týmu se rozdělí nově na aktéry distribuce (Ing. Kohoutková, Ing. Šámalová, Ing. Bibr, p. Rubek), přeprava (Ing. Golovčenko) a projektanti (Ing. Zíma, Ing. Braun). Na hlasování zástupců projektantů bude pohlíženo z hlediska nezbytného minima podle požadavků vyhlášky na dokumentaci, což je menší rozsah než například hledisko na hlasování zástupců distribuce.

Budou doplněny nezbytné datové šablony a vlastnosti pro vydání milníku DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení). Ing. Golovčenko doplní kompresory a měření kvality, Ing. Zíma doplní zařízení plnicích stanic. Doplnění bude v rozsahu pro DUR, DSP, tedy připojovací např. typ, druh, připojovací dimenze, typ média apod.

Do 29. 3. 2022 bude ukončeno hlasování o milnících a následně bude výsledek předán agentuře ČAS.

Více informací podá pan Jiří Rubek jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

22. 03. 2022

Vysokotlaké plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
31. 03. 2022

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
17.–18. 5. 2022

24. ročník GAS Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

PŘIPRAVUJEME
7.–8. 6. 2022

Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

Call for Papers

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.