Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

9/2022
období 25. února – 3. března 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela po zasedání krizového štábu informoval, že v ČR je dostatek zásob ropy, plynu i paliva do jaderných elektráren pro případ, kdy by byly ze strany Ruska omezeny dodávky energetických surovin do Evropy. Dalším důležitým sdělením je blížící se ukončení režimu DPI pro tisíce domácností, kterým může hrozit odpojení od energií. S pozitivní zprávou přichází Ministerstvo životního prostředí, které připravilo kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti s tím, že jednotlivé kraje spustí příjem žádostí již na konci jara. Nelze opomenout ani technická témata, kdy si Vás dovolíme pozvat na diskuzní fórum Protikorozní ochrany při výstavbě plynovodů a přineseme krátký rozhovor o výhodách BIM v procesu digitalizace Česka. Legislativa a strategie upozorní na výsledky jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku a informuje o schválení zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Technická normalizace představí závěry z jednání technické normalizační komise (TNK) 49 Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti.

Aktuality

03. 03. 2022

Protikorozní ochrana při výstavbě plynovodů

Již jsme Vás informovali o akci Českého plynárenského svazu Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů 2022, které se koná už 31. března 2022. Od předních odborníků v PKO se dozvíte více o třívrstvých PE izolačních systémech, o novinkách v TPG 920 22 a TPG 905 01 z hlediska PKO, ale i vlivu proudového AU, či významnosti vlivu VVN. Nahlédněte do programu a přihlaste se včas!

27. 02. 2022

Česká republika je připravena na případné omezení ruských dodávek ropy a plynu do Evropy

Ropa na více než tři měsíce, plyn na více než měsíc. Česká republika je připravena na případné omezení ruských dodávek plynu a ropy do Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá v tuto chvíli informace, které by signalizovaly jakékoliv problémy v přepravě plynu či ropy z Ruska do EU, ale situaci nepodceňuje, a případné narušení dodávek je připraveno řešit.

„Tento týden na ministerstvu zasedl krizový štáb za účasti šéfů státních energetických firem a také předsedy Správy státních hmotných rezerv, s nimiž jsme v pravidelném kontaktu. Situaci neustále sledujeme a jsme připraveni i na to, že Rusové dodávky energetických surovin do Evropy omezí nebo zastaví. Chci zdůraznit jednu věc – v ČR je dostatek zásob ropy, plynu i paliva do jaderných elektráren,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že v tuto chvíli by neměly být v přepravě plynu žádné problémy ani na jedné ze čtyř tras. „Trasa přes Ukrajinu je již několik let pro dodávky na zdejší trh používána jen minimálně. 98 - 99 % plynu do naší soustavy za účelem zásobování tuzemského trhu i mezinárodního tranzitu vstupuje do tuzemské soustavy z Německa,“ popisuje ministr Síkela.

25. 02. 2022

BIM může podstatně napomoci další digitalizaci Česka, říká Martin Kugler

Digitalizace České republiky bude v dalších letech nadále pokračovat. Jedním z důležitých nástrojů tohoto procesu by se měla stát i metoda se zkratkou BIM. Na její využití a potenciál do budoucna nejen obecně, ale třeba i v oblasti plynárenství jsme se zeptali Martina Kuglera ze společnosti GasNet. Více zde

25. 02. 2022

Kotlíkové dotace 2022 již brzy ve vašem kraji. S 95% dotací navíc i na zálohu a s asistencí

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti jsou připravené. Kraje spustí příjem žádostí na konci jara. MŽP a SFŽP ČR pro ně 25. 2. 2022 spustily výzvu a také zveřejnily finální podmínky této poslední vlny. Výzva je vyhlášena na 5 mld. korun. Jsou ale připraveny i další finanční prostředky, které postačí k výměně dalších až padesáti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. Nastavení dotací vychází vstříc nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, které budou moci získat na pořízení nového ekologického zdroje dotaci ve výši až 95 %, a to včetně poskytnutí zálohy na tuto investici. Žádost o dotaci je možné podat nejpozději do 31. srpna 2022 na příslušném krajském úřadu. Ostatní domácnosti mají možnost získat 50% podporu na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám.

24. 02. 2022

DPI končí za několik týdnů, tisícům domácností může hrozit odpojení od energií

15. října 2021 ukončila dodávky elektřiny největší skupina alternativních dodavatelů v České republice, Bohemia Energy. Po jejím pádu se v režimu dodavatele poslední instance (DPI) ocitlo 900 tisíc domácností a podniků. Více než 97 % z nich si už našlo nového dodavatele a přešlo na standardní produkty. Těm zbývajícím, kteří stále vyčkávají u DPI, ale nezbývá mnoho času. Dodávky poslední instance skončí za několik týdnů.

Spotřebitelům, bývalým zákazníkům společností ze skupiny Bohemia Energy, kteří ještě od DPI odebírají elektřinu, skončí režim „záchranné sítě" 14. dubna 2022. U plynu to bude o tři dni později, 17. dubna 2022. Termíny se ale krátí i těm, kterým v loňském roce dodávky ukončily další společnosti. Kompletní přehled jednotlivých režimů DPI je k dispozici na webových stránkách ERÚ. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Výsledky jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku z 28. února 2022. Více zde
Vyjádření eurokomisařky pro energetiku Simson na tiskové konferenci zasedání Rady pro energetiku. Více zde
Míra energetické inflace pokračuje v růstu a dosahuje 27 %. Více zde
Naléhavá potřeba přizpůsobit se masivním dopadům změny klimatu zdůrazněná v nejnovější zprávě IPCC. Více zde
Spravedlivé a udržitelné hospodářství: Komise stanoví pravidla pro podniky, pokud jde o dodržování lidských práv a ochranu životního prostředí v rámci globálních hodnotových řetězců. Více zde

ČR

Dne 23. 2. 2022 schválila vláda návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Více zde
Indikativní cena plynu pro druhé čtvrtletí roku 2022. Více zde

Technická normalizace

Zasedání TNK 49 Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

V únoru proběhlo jednání Technické normalizační komise (TNK) 49 Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti. Jednání bylo vedeno prostřednictvím Microsoft Teams.

Na tomto jednání TNK 49 bylo projednáno/diskutováno:

  • Novým tajemníkem TNK 49 je Ing. Kristýna Hanušová;
  • Proběhla volba předsedy TNK 49, jednomyslně byl zvolen RNDr. Bohdan Kratochvíl;
  • Složení členů TNK 49, Ing. Hanušová má za úkol kontaktovat SUIP, MPO a vysoké školy;
  • Nahrazení (revize) ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny. Přítomní jednomyslně souhlasili s revizí této normy;
  • Tajemnice TNK 49 informovala o dokončených normalizačních dokumentech ISO/TC 5, ISO/TC 5/SC 2, ISO/TC 203, CEN/TC 267 a CEN/TC 342;
  • Proběhla diskuze k rozpracovaným normalizačním dokumentům CEN/TC 74, CEN/TC 203, CEN/TC 267 a CEN/TC 342.

Více informací podá pan Jiří Rubek jiri.rubek@cgoa.cz.

Platná pravidla praxe

Dne 01. 03. 2022 vešla v platnost tato technická pravidla:

  • TPG 700 03 „Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení“, Revize
  • TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“, Změna 1
Seznam viz zde.

Více informací podá paní Kateřina Malíčková, katerina.malickova@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

22. 03. 2022

Vysokotlaké plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
31. 03. 2022

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
17.–18. 5. 2022

24. ročník GAS Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

PŘIPRAVUJEME
7.–8. 6. 2022

Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

Call for Papers

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.