Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

6/2022
období 4.–10. února 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

plynová mobilita potvrdila význam pro Českou republiku, svědčí o tom rekordní výtoč za minulý rok. Zájem o zemní plyn v dopravě (CNG, BioCNG, LNG) dokládá i stále rostoucí počet veřejných CNG stanic – aktuálně jich je 228, více se dozvíte v naší tiskové zprávě. Další aktuality se věnují otázce zajištění dodávek zemního plynu, do středu pozornosti se staví Alžírsko, které je po Rusku a Norsku třetím největším dodavatelem plynu do Evropské unie. Odkážeme také na komentář Lenky Kovačovské v rámci vysílání TV Nova, řeč byla o situaci na trhu s plynem. Nelze opomenout ani téma rozvoje vodíkových technologií v souvislosti s dosažením cílů balíčku Fit for 55, na MPO proto poprvé zasedala Národní rada pro vodík, poradní orgán ministra, vytvořený v kontextu s Vodíkovou strategií ČR. Legislativa a strategie upozorní na zajímavé výstupy z 9. zasedání Rady pro energetiku USA-EU a informuje o připomínkovém řízení, do kterého vstoupil návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2022. Technická normalizace přinese přehled schválených pravidel praxe, která by měla vstoupit v platnost od 1. března 2022. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

07. 02. 2022

Rekordní spotřeba a výrazný zájem: Plynová mobilita potvrdila význam pro ČR

Celková spotřeba zemního plynu v tuzemské dopravě vzrostla za rok 2021 o 4,5 % na rekordních 97,112 milionu m3. Důvodem je jak stabilní a zavedené využívání stlačeného zemního plynu (CNG), tak výrazný nárůst spotřeby zkapalněného zemního plynu (LNG) v sektoru nákladní dopravy. Značný zájem u motoristů zaznamenal rovněž zemní plyn s příměsí biosložky, tzv. BioCNG. Jeho spotřeba stoupla meziročně o 1 197 % na 14,91 milionu m3.

  • Zájem řidičů o ekologický BioCNG strmě stoupá
  • Jednoznačnou volbou s ohledem na splnění emisních požadavků se stává pohon na zemní plyn v sektoru těžké nákladní dopravy
  • V letošním roce budou v ČR zprovozněny první vodíkové plnicí stanice a očekávat můžeme i nabídku prvních osobních vozů poháněných vodíkem

„Potvrzuje se, že plynová mobilita má jednoznačný potenciál postupně vytvořit nákladově efektivní synergii s elektromobilitou a vodíkovou mobilitou a výrazně přispět k dekarbonizaci sektoru dopravy. Pro dosažení tohoto cíle je však nutné respektovat princip technologické neutrality, umožnit rovný přístup ke všem alternativním palivům a postupný přechod na jejich ekologičtější varianty,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu.

V loňském roce jezdilo po českých silnicích celkem 29 610 vozidel poháněných CNG. Počet autobusů vzrostl o více než sto na celkových 1 830. Zájem o zemní plyn v dopravě dokládá i stále rostoucí počet veřejných CNG stanic, aktuálně jich je 228. Tisková zpráva zde

10. 02. 2022

Evropa hledá alternativu k ruskému plynu, Alžírsko má volnou kapacitu plynovodů

Snaha Evropy o zajištění dodávek zemního plynu staví Alžírsko, které je po Rusku a Norsku třetím největším dodavatelem plynu do Evropské unie, do středu pozornosti. Země, která má volné vývozní kapacity plynovodů však bojuje s rostoucí domácí poptávkou a problematickou politickou situací. I přesto by země mohla dle agentury Platts navýšit vývoz plynu do Evropy. Alžírsko, které disponuje plynovody přes Středozemní moře do Španělska a Itálie a také terminálem na zkapalněný zemní plyn, vyvezlo do EU podle Eurostatu v roce 2021 přibližně 34 miliard m3 (bcm) plynu. To představuje 8 % celkového dovozu plynu do EU.

Jakékoli zvýšení dovozu z Alžírska by ani zdaleka nenahradilo dovoz ruského plynu, který v roce 2021 činil přibližně 130 bcm. Evropě, která se tuto zimu potýká s omezenými dodávkami a prudkým růstem cen zemního plynu a elektřiny, by ale mohlo poskytnout určitou úlevu. Ruské dodávky jsou navíc s vyostřujícím se konfliktem na Ukrajině alespoň částečně stále ohroženy.

08. 02. 2022

Ministr Síkela: Vodík nám může v energetice výrazně pomoci

Vodíkový průmysl je jedním z hlavních nástrojů, aby Česká republika dosáhla cílů Zelené dohody pro Evropu a balíčku Fit for 55. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu poprvé zasedala Národní rada pro vodík, poradní orgán ministra, vytvořený v kontextu s Vodíkovou strategií ČR.

Radě předsedá zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie. Jsou v ní zástupci MD, MŽP, MŠMT, univerzit, výzkumných organizací, Asociace krajů ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českého plynárenského svazu, Svazu chemického průmyslu ČR, České vodíkové technologické platformy HYTEP, TPUE Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“, SUSCHEM Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii, Technologické agentury ČR a Komory obnovitelných zdrojů energie. Další zasedání Rady se uskuteční v létě, kdy se vyhodnotí plnění Vodíkové strategie ČR a provede se její aktualizace. Více zde

07. 02. 2022

Komentář Lenky Kovačovské k vývoji trhu s plynem na TN LIVE

Komentář k aktuální situaci na trhu s plynem podala Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, v rámci vysílání TV Nova. Vyjádřila se především k problematice bezpečnosti dodávek zemního plynu, potenciálnímu vývoji cen a opatřením, která bude potřeba realizovat na cestě k nízkoemisní energetice. Více zde (vstup 34:22)

10. 02. 2022

Dovoz LNG do Evropy dosáhl historického rekordu

Během ledna nakupovali evropští spotřebitelé ve velkém LNG, aby jím nahradili příliš drahý plyn z Ruska, uvedl deník Kommersant. Trh s plynem má však i tak daleko do nové rovnováhy, normalizace trhu pouze díky vyšším nákupům LNG (bez navýšení dodávek ruského zemního plynu) nevypadá pravděpodobně. V únoru se totiž očekává nárůst poptávky po dovozech LNG v Číně, což situaci znovu zkomplikuje.

Podle evropské asociace GIE bylo ke konci ledna v evropských plynovodech celkem 334 milionů m3 původně zkapalněného plynu, je to množství, které překonává poslední rekord z roku 2019. V dovozních objemech jde o rekordních 10,36 miliard m3.

Legislativa a strategie

EU

Deváté zasedání Rady pro energetiku USA–EU. Více zde
Pozměňovací návrhy Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku k výkonnostním normám pro emise CO2 pro nová osobní automobily a lehká užitková vozidla. Více zde
ACER vydal REMIT Quarterly za Q4 2021. Více zde
ACER poskytuje dvě stanoviska k rozhodnutím o obousměrné kapacitě plynu. Více zde

ČR

Do připomínkového řízení vstoupil návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2022. Více zde

Technická normalizace

Schválená pravidla praxe

Dne 04. 02. 2022 byla Technickou schvalovací komisí ČPS schválena tato technická pravidla:
  • Revize TPG 700 03 „Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení“,
  • Změna 1 TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“.

Vydání se předpokládá s platností od 1. 3. 2022. Více zde

Výběr z Věstníku ÚNMZ č. 2/2022

Výběr normativních dokumentů z Věstníku ÚNMZ č. 2/2022, které souvisí (nebo mohou souviset) s odvětvím plynárenství, najdete zde.

Více informací podá Ing. Radovan Ružinský, Ph.D., E: radovan.ruzinsky@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

23. 02. 2022

Workshop Digitální technologie nejen v plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
01. 03. 2022

Školení revizních techniků – příprava na zkoušky TIČR

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
22. 03. 2022

Vysokotlaké plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
31. 03. 2022

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.