Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

5/2022
období 28. ledna – 3. února 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Evropská komise představila finální znění tzv. taxonomie, komplementárního aktu v přenesené pravomoci k urychlení dekarbonizace, obsahující dočasné zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje energie. Aktuálně se k němu vyjádřila i Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS. Spotřeba zemního plynu třetí rok po sobě vzrostla, což dokládá tisková zpráva největšího distributora plynu v ČR. Aktuality dále upozorní na zemědělskou biometanovou stanici, která by měla vzniknout v Litomyšli, nebo na údaje o složení energetického mixu EU, které nedávno zveřejnil Eurostat. Legislativa a strategie odkáže na úplné znění zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, velkou pozornost bude obecně věnovat informacím vztahujícím se k Zelené dohodě pro Evropu. Technická normalizace Vás seznámí s tvorbou datového standardu staveb (DSS) v rámci jednání pracovního týmu BIM. Příjemné čtení!

Aktuality

01. 02. 2022

Spotřeba zemního plynu v roce 2021 vzrostla

Trend růstu spotřeby zemního plynu z posledních let v České republice pokračoval i v roce 2021. Jednoznačně to potvrzují statistiky největšího tuzemského distributora plynu společnosti GasNet, která má více než 80% podíl na distribuci plynu v ČR. Za rok 2021 prošlo plynárenskou soustavou GasNetu 7,56 miliard m3 zemního plynu, což je o 794 milionů m3 víc než v roce 2020. Jedná se o meziroční nárůst o 12 %. Růst spotřeby plynaři zaznamenali už třetím rokem po sobě. Hlavním důvodem bylo chladnější počasí. Vedle toho se projevil i pokračující zájem domácností o zemní plyn. Více zde

02. 02. 2022

Vyjádření Lenky Kovačovské ke schválené taxonomii

„Z pohledu českého plynárenství považujeme za krok správným směrem odstranění podmínky, aby byl při výrobě elektřiny a tepla zemní plyn již od roku 2026 nejméně ze 30 procent nahrazen obnovitelnými nebo nízkoemisními plyny. Nicméně upozorňujeme na nevhodné zachování požadavku, aby byl zemní plyn do konce roku 2035 u nových elektráren a tepláren zcela nahrazen vodíkem nebo biometanem tak, aby tyto zdroje splnily nároky taxonomie. Takové ustanovení považujeme za příliš ambiciózní s ohledem na předpokládanou nedostatečnou technologickou připravenost a dostatečnou disponibilitu nízkoemisních a obnovitelných plynů v tomto časovém horizontu.“

31. 01. 2022

V Litomyšli vznikne zemědělská biometanová stanice

Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů v Litomyšli rozšíří využití bioplynu, který vyrábí ve své stanici. Nadále z něj bude vyrábět elektřinu a k tomu bude bioplyn čistit na biometan, který vtlačí do plynárenské sítě a postaví také plnicí stanici na CNG.

„Podobně komplexní realizace včetně instalace bezobslužné a plně automatizované CNG stanice v České republice zatím prakticky neexistuje,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Hutira green gas Monika Zitterbartová. Tato firma technologie dodá.

Celková investice do biometanové a CNG stanice by měla přesáhnout 50 milionů korun. Z velké části ji pokryjí dotace EU a MPO. Biometanová stanice by měla vyrobit 1,7 mil. m3 biometanu ročně.

02. 02. 2022

Obnovitelné zdroje jsou na vzestupu, uhlí i nadále klesá

Ačkoli ropa (34,5 %) a zemní plyn (23,7 %) byly v roce 2020 stále nejdůležitějšími zdroji v energetickém mixu EU, podíl energie z obnovitelných zdrojů nadále rostl. Poté, co obnovitelné zdroje překonaly uhlí a jadernou energii, jsou na cestě stát se nejdůležitějším zdrojem energie v budoucí klimaticky neutrální ekonomice EU.

V roce 2020 pokračovala pevná fosilní paliva (uhlí) v klesajícím trendu předchozích let a zaznamenala další pokles o 18,3 %, což je pokles již pátým rokem po sobě. Ve srovnání s rokem 2015 klesla o 40 %. Tyto informace pocházejí z údajů, které nedávno zveřejnil Eurostat. Více zde

02. 02. 2022

Rakousko zažaluje EK kvůli rozhodnutí zařadit jádro a plyn mezi čisté zdroje

Rakousko v příštích týdnech podá žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie proti rozhodnutí Evropské komise, které dočasně zařadilo jádro a zemní plyn mezi zelené investice. Uvedla to rakouská ministryně pro klima, životní prostředí a energetiku Leonore Gewesslerová. K Rakousku se připojí také Lucembursko, informovala agentura APA. Vídeň právní kroky předem avizovala.

Legislativa a strategie

EU

Pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky na rok 2022. Více zde
Evropská komise pozměnila nařízení o energetické statistice s cílem podpořit Zelenou dohodu pro Evropu. Více zde
Návrh zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření. Více zde
Návrh zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii. Více zde
Zpráva Rady evropských energetických regulátorů o regulačních rámcích pro evropské energetické sítě za rok 2021. Více zde
Nová zpráva Evropského účetního dvora ohledně zdanění energie, ocenění uhlíku a subvencí energie. Více zde
EU Taxonomie: Evropská komise představila finální znění komplementárního aktu v přenesené pravomoci k urychlení dekarbonizace. Více zde

ČR

Úplné znění zákona č. 165/2012 Sb. Více zde
Analýza využití decentralizovaných OZE pro rozšíření sítě nabíjecích a plnicích stanic. Více zde

Technická normalizace

Jednání pracovního týmu BIM

Koncem ledna proběhla schůzka pracovního týmu BIM, na níž zazněla informace o převzetí datového standardu SNIM (standard negrafických Informací 3D Modelu) agenturou ČAS. Toto převzetí nebude mít vliv na další tvorbu datového standardu staveb (DSS).

Do DSS budou přidány ke každé datové šabloně řádky bez konkrétní vlastnosti tak, aby se dalo hlasovat o zahrnutí komponenty v DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) pouze se sadou obecných vlastností.

Datové šablony pro domovní a průmyslové plynovody budou doplněny v rámci samostatné schůzky.

ČPS zřídí tým OTO TI Plyn v MS Teams a vyzkouší funkčnost s uživateli, kteří nemají licenci Office 365. Pokud bude toto řešení funkční, budou veškeré podklady k tvorbě DSS přesunuty do MS Teams. Všichni členové OTO týmu do příštího setkání ještě zrevidují svoje hlasování o DSS na základě doplněného příkladovníku, případně navrhnou doplnění dalších vlastností a budou rozpracovány části domovního a průmyslového plynovodu. Příští jednání k DSS proběhne dne 28. 2. 2022.

Více informací v případě potřeby podá Jiří Rubek, E: jiri.rubek@cgoa.cz.

Tématu digitalizace a BIM v plynárenství se věnuje také workshop ČPS nazvaný Digitalizace nejen v plynárenství, koná se 23. 2. 2022 a jeho program najdete v kalendáři akcí níže.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

23. 02. 2022

Workshop Digitální technologie nejen v plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
01. 03. 2022

Školení revizních techniků – příprava na zkoušky TIČR

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
22. 03. 2022

Vysokotlaké plynovody

PŘIPRAVUJEME
31. 03. 2022

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
AVK Vodka
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,a.s.