NEWSLETTER

2/2019
období 7.–13. ledna 2019
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

začátek ledna přinesl v energetice mnoho zajímavostí, a to především na domácí půdě, proto nám dovolte některé z nich vám prostřednictvím Newsletteru přiblížit. V aktualitách se zaměříme na podporu výroby biometanu, podíváme se blíže na trh plnicích stanic CNG a nabídneme vám také rozhovor s ministrem Richardem Brabcem. V legislativě se dozvíte kromě průměrné ceny emisní povolenky stanovené ERÚ také více o připomínkování energeticko-klimatického plánu, technická normalizace se tentokrát soustředí na téma vodíkových technologií. Rovněž nebude chybět ani ohlédnutí za dalším během kurzu OTKS, který pořádal ČPS ve dvou dnech. Ať vás čtení baví!

Aktuality

10. 01. 2019

Stát podpoří výrobu biometanu miliardami korun

Vláda se od roku 2021 chystá zavést novou provozní podporu pro výrobny biometanu, jejíž výše by se mohla vyšplhat až na miliardy korun. Vyplývá to z návrhu plánu v oblasti energetiky a klimatu, který právě prochází připomínkovým řízením. Důvodem dotací je snaha zvýšit podíl spotřeby obnovitelných zdrojů v dopravě ze 6,6 % v roce 2017 na 14 % v roce 2030. Více zde

09. 01. 2019

ČPS pořádal další běhy kurzu “Od těžby ke spotřebě”

V tomto týdnu proběhly v Průhonicích celkem dva kurzy Od těžby ke spotřebě. První kurz 8. 1. 2019 byl zaměřen na problematiku domovních plynovodů, spotřebičů na plynná paliva, moderní způsoby vytápění a dále se věnoval otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochraně. Ve druhém kurzu 9. 1. 2019 bylo probráno téma skladování zemního plynu, plnění, tlakové stanice, zkapalňování (LNG), obchod s plynem a technické předpisy pro obor plynových zařízení.

08. 01. 2019

Propojení firem E.ON a innogy v ČR

Odboráři energetických společností E.ON a innogy v ČR budou v pondělí 21. ledna na společném jednání řešit dopady propojení obou firem, které se má uskutečnit na základě loňské dohody na evropské úrovni o rozdělení innogy, kterou s E.ON uzavřela mateřská firma RWE. Více zde

07. 01. 2019

Rozhovor s Richardem Brabcem

Ministerstvo životního prostředí letos spouští poslední vlnu kotlíkových dotací. Ministr Richard Brabec se v rozhovoru pro MF DNES nechal slyšet, že po nich vidí budoucnost v proplácení střešních solárních panelů. Více zde

07. 01. 2019

innogy vede trh plnicích stanic CNG

Energetická skupina innogy koupila síť plniček CNGvitall pro vozidla na stlačený zemní plyn, kterou vybudovala strojírenská skupina Vítkovice. Stala se tak lídrem tohoto trhu v Česku, nyní provozuje 50 stanic. Více zde

Legislativa

Průměrná cena emisní povolenky pro účely regulace cen tepelné energie je pro rok 2018 stanovena ERÚ na 399,08 Kč/tCO2. Více zde

Ve Sbírce zákonů, částka 158, byla vydána Vyhláška 326/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

V rámci meziresortního připomínkového řízení MPO k návrhu vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, uplatnil ČPS připomínky, jejichž obecnou část naleznete zde.

Náměstkem MF pro daně a cla se stal Stanislav Kouba. Více zde

Evropská komise plánuje prodloužení sedmi souborů pravidel pro poskytování státní pomoci o dva roky. Více zde

Hlavní aktivity NGVA Europe

Závěru roku dominovala poměrně horká debata o regulaci emisí CO2, a to jak pro osobní automobily, tak pro těžké nákladní vozy. V oblasti těžkých nákladních vozidel a kamionů hlasoval Evropský parlament v polovině listopadu ve prospěch pozměňovacího návrhu NGVA Europe a vyzval Komisi, aby do konce roku 2020 vypracovala metodiku zohledňující dopad snížení emisí CO2 z biometanu (bioCNG/bioLNG). Nyní probíhají diskuse na úrovni členských států. Více zde

Technická normalizace

27. plenární zasedání výboru ISO/TC 197

Ve dnech 6. 12. – 7. 12. 2018 se konalo v kanadském Vancouveru 27. plenární zasedání výboru ISO/TC 197 Technologie vodíku. Plenárního zasedání se účastnil za Českou republiku pan Ing. Pavel Kučera, Vítkovice Cylinders, který byl delegován Českou agenturou pro standardizaci. Pan Ing. Kučera ověřil, že každým rokem zájem o práci v ISO/TC 197 značně roste. V současné době se plenárních zasedání a práce ve výborech účastní především zástupci těch zemí, ve kterých se dá očekávat v blízké budoucnosti značný rozvoj vodíkových technologií. Příspěvek na téma aktuálního národního vývoje prezentovali zástupci Číny. Více zde 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

22. 01. 2019
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4

Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09 a nové metody oprav

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
29. 01. 2019

Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz podle TPG 934 01

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
12. 02. 2019

Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.


 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2019 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter