Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

38/2021
období 19.–25. listopadu 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v dnešním Newsletteru volně navážeme tématem modernizace tepláren na ten minulý. Navíc se ale dotkneme vytápění domácností vodíkem, k němuž v Německu vznikla nová studie, a rovněž se zaměříme i na projekty související s ekologickým stlačeným zemním plynem a jeho významem v dopravě. V aktualitách se také dozvíte, kolik finančních prostředků plánuje E.ON investovat do přípravy na přechod k obnovitelným zdrojům energie. Legislativa a strategie informuje o návrhu vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě, který byl předložen Legislativní radě vlády ČR s předpokládanou účinností od 1. 1. 2022. Technická normalizace upozorní na další vývoj v projektu BIM s ohledem na zahájení činnosti odborných týmů. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

19. 11. 2021

Stát podpoří prvních šest tepláren dotací z Modernizačního fondu ve výši 1,4 miliardy korun

Na seznamu úspěšných žadatelů o historicky první dotace z Modernizačního fondu určené na modernizaci tepláren se objevila hned třikrát Veolia, dvakrát C-Energy Planá a jednou ČEZ. Ve všech případech investor ukončí spalování uhlí a nahradí ho zemním plynem nebo biomasou. Zemního plynu se týká např. přechod Teplárny Karviná, výstavba nové kotelny ve Dvoře Králové nad Labem nebo plynofikace Teplárny Tábor, která dosud spalovala hnědé uhlí.

Prvních šest vhodných projektů z dotační výzvy HEAT 1/2021 doporučila Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a následně přidělení dotace podepsal ministr životního prostředí Richard Brabec. SFŽP na počátku listopadu oznámil, že ukončil příjem žádostí o dotaci z Modernizačního fondu na velké projekty v teplárenství. Zájemci totiž požádali o více než dvojnásobek peněz z celkem pětimiliardové alokace a výzva tak musela být předčasně ukončena. Na další zájemce se dostane až v příštím roce.

Pokud Vás zajímají výhody zemního plynu jako zdroje pro centrální zásobování teplem, podívejte se na webové stránky plynoveteplarny.cz. Jejich smyslem je poradit zájemcům s obnovou, transformací a stabilizací soustav zásobování tepelné energie. Nabízíme informace potřebné k přípravě přechodu tepláren na zemní plyn a ke zvyšování energetické účinnosti jejich provozu. Více zde

24. 11. 2021

Studie: Vytápění domácností vodíkem selhává z ekonomických i klimatických důvodů

Vytápění domácností vodíkem, kterému se přisuzuje v rámci EU obrovský význam, nemusí být cestou vpřed, jak naznačuje nová studie německého think-tanku Agora Energiewende, jejíž shrnutí přinesl portál Euractiv. Jedním z důvodu je absence finanční strategie. Přimíchávání vodíku do zemního plynu by si totiž vyžádalo nejen úpravu plynárenské infrastruktury, ale také by zvedlo cenu takového plynu jakožto komodity. Studie se snaží tento dopad nastínit vzhledem k nadějím, které EU do vodíku vkládá.

"Role vodíku bude pro klimatickou neutralitu klíčová, ale sekundární ve srovnání s přímou elektrifikací," uvádí autoři studie s tím, že poptávka po vodíku by měla dle jejich predikce představovat 16-25 % celkové energetické poptávky do roku 2050.

25. 11. 2021

Amazon kupuje rekordní várku nákladních vozidel na stlačený zemní plyn od automobilky Iveco

V nadcházejících měsících dodá automobilka Iveco společnosti Amazon celkem 1 064 vozidel S-WAY na zemní plyn. Jedná se o impozantní zakázku zaměřenou na podporu evropských aktivit globálního giganta v oblasti elektronického obchodu. První várka 216 vozidel na CNG bude dodána okamžitě, zatímco dalších 848 vozidel bude na silnice nasazeno od poloviny roku 2022 a budou vybavena 1052litrovými nádržemi, které zaručí dojezd 620 km. Více zde

24. 11. 2021

E.ON investuje 27 miliard eur, aby se připravil na přechod k zelené energii

Německá energetická skupina E.ON do roku 2026 investuje kolem 27 miliard eur (více než 687 miliard Kč), aby připravila distribuční sítě i zákazníky na přechod k obnovitelným zdrojům energie. Zhruba 22 miliard eur půjde na modernizaci sítě pro distribuci elektřiny a zemního plynu, která je v případě tohoto podniku nejdelší v Evropě. Kolem pěti miliard eur pak firma vyčlenila na zákaznická řešení, přes která E.ON dodává služby přibližně 50 milionům odběratelů v několika zemích Evropy.

19. 11. 2021

V Mladé Boleslavi začala stavba bioplynové stanice, její produkci využije MHD

Bioplynová stanice vznikne na okraji průmyslové zóny Plazy, se zahájením zkušebního provozu se počítá za rok. Nový provoz má ročně zpracovat kolem 25 tisíc tun odpadu, zpočátku hlavně z jídelen, restaurací a obchodů s potravinami. Po plánovaném rozšíření areálu o třídicí linku a plnicí stanici CNG bude areál schopný částečně zpracovávat i komunální odpad, respektive jeho biologicky rozložitelnou část. Produktem by měl být nejen biometan, resp. bioCNG jako palivo pro dopravní podnik města Mladá Boleslav, ale také biologické hnojivo pro použití v zemědělství.

19. 11. 2021

Rozloučení s panem Ing. Oldřichem Petržilkou

Ve věku 72 let tento svět navždy opustil čestný člen ČPS pan Ing. Oldřich Petržilka, přední osobnost českého plynárenství. Společné rozloučení proběhne dne 29. listopadu 2021 ve 14 hodin ve Velké obřadní síni pražského krematoria ve Strašnicích. Děkujeme vám všem, kteří tomuto vzácnému člověku věnujete vzpomínku.

Legislativa a strategie

EU

Strategie EU usilující o odstranění uhlíku z atmosféry. Více zde
Komise navrhuje nový seznam projektů společného zájmu (PCI) pro integrovanější a odolnější trh s energiemi. Více zde

ČR

Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě byl předložen Legislativní radě vlády ČR. Více zde

Technická normalizace

Projekt BIM a zahájení činnosti týmu oblasti

Byla zahájena činnost odborného týmu oblasti (OTO týmu) BIM. Výstupem OTO týmu bude sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám „Datového standardu staveb“ pro dohodnuté účely užití související s technickou infrastrukturou v oblasti plynárenství a pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.

Pracovní tým BIM aktuálně zpracovává tabulku pro stanovení základních účelů užití prvků v rámci datového standardu staveb (DSS). Zároveň se rozvíjí spolupráce na společném datovém prostředí (CDE).

Dne 9. 12. 2021 je plánován workshop OTO týmů, tématy jsou:
  • koncept spolupráce OTO týmů
  • novinky v rámci DSS
  • pozice DSS v připravovaném zákoně o BIM
  • využití DSS u připravovaného digitálního stavebního řízení
  • informační systém DSS - pro správu dat a jejich využití všemi subjekty stavebního sektoru

Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PREZENČNĚ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A ZÁROVEŇ FORMOU ON-LINE

14. 12. 2021

Doškolovací seminář revizních techniků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. 12. 2021

Školení PKO na plynovodech – základy, revize předpisů a měřicí postupy

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka