Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

37/2021
období 12.–18. listopadu 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Evropská unie v rámci konference COP26 v Glasgow dala zatím nejjasnější signál, že zvažuje zahrnutí zemního plynu mezi ekologické investice. V aktualitách se dále dozvíte, proč plynovodem Nord Stream 2 v prvním pololetí příštího roku pravděpodobně ještě nezačne proudit plyn, budeme vás informovat také o tom, že končí další dodavatel energií nebo že jedna z prvních dotačních výzev z Modernizačního fondu HEAT č. 2/2021, určená vlastníkům velkých teplárenských soustav k urychlení přechodu na čisté zdroje energie, je uzavřena. Stále větší pozornost se upíná k vodíku – GasNet se připojil k projektu Ready4H2, MPO uspořádalo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ke stavu vodíkových technologií v ČR speciální seminář – více v legislativě a strategii. Technická normalizace přináší novinky ze zasedání CEN SF Gas infrastructure k tématu vodíku v plynárenské infrastruktuře a krokům ke standardizaci. Ať Vás čtení baví!

Aktuality

18. 11. 2021

Plynárenství od těžby ke spotřebě

Pokud čekáte na nové termíny úspěšného programu Od těžby ke spotřebě, vězte, že se již můžete přihlásit. Zahajujeme v únoru 2022, v plánu je 6 celodenních setkání, která zakončíme v dubnu. Setkáte se s odborníky na slovo vzatými a dozvíte se více k těmto tématům:

 • vlastnosti zemního plynu, jeho obchod, úvod do legislativy a technických předpisů,
 • stavební prvky v plynárenství, odorizace, výpočet a fakturace energie, dispečerské řízení, ale i výroba, těžba, skladování, doprava a rozvod plynu,
 • provoz a údržba plynárenských zařízení, místní sítě, regulační stanice, vysokotlaké plynovody a bezpečnost práce,
 • odběrná plynová zařízení, moderní způsoby vytápění, nové technologie, LNG apod.

Nabytí znalostí nebereme na lehkou váhu. Upevníte je díky otázkám na konci každé přednášky a výukové materiály získáte jednak v podobě elektronických skript a dále přednášek v PowerPointu. Jistě oceníte nejen výkony přednášejících, ale také pohodlí on-line formy vzdělávání.

Těšíme se na Vás! Podrobnosti k programu a registrace zde

15. 11. 2021

Zemní plyn by měl být zahrnut mezi ekologické investice

Evropský komisař pro klima Frans Timmermans dal zatím nejjasnější signál, že Evropská unie zvažuje zahrnutí zemního plynu mezi ekologické investice. Prohlášení komisaře, které proběhlo na klimatické konferenci COP26 v Glasgow, je však ve střetu s některými národními vládami. F. Timmermans uvedl, že odchod některých členských států od uhlí, například Polska, by vyžadoval "mezistupeň" s využitím zemního plynu. To by podléhalo přísným podmínkám, včetně připravenosti plynovodů tak, aby po ukončení využívání zemního plynu mohly přepravovat vodík a další plyny.

„Budeme muset investovat také do infrastruktury pro zemní plyn. Pokud to budeme dělat s ohledem na to, že to je jen po určitou dobu, pak si myslím, že je to oprávněná investice," řekl Timmermans na tiskové konferenci na klimatické konferenci COP26.

16. 11. 2021

Německý regulátor plynovod Nord Stream 2 neschválí, žádá změny

Proces schvalování německo-ruského plynovodu Nord Stream 2 je dočasně pozastaven, německý regulační úřad projektu nyní povolení k provozu nedá. Požaduje, aby provozovatel nejprve upravil svou obchodní strukturu podle německého práva. Oznámila to německá Spolková agentura pro sítě, která certifikaci provádí. Provozovatel zatím plánuje založit ke správě plynovodního potrubí v Německu dceřinou společnost, což podle úřadu nestačí. I přestože je plynovod hotov, plyn přes něj v prvním pololetí příštího roku pravděpodobně ještě proudit nebude.

18. 11. 2021

Končí další dodavatel energií. Ray Energy dodával elektřinu a plyn třem tisícům domácností

Konec dodávek elektřiny a plynu oznámila společnost Ray Energy, vyplývá to z informací na webu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Podle jeho dat dodává firma energie téměř 3 000 zákazníků. Ray Energy je tak již několikátým dodavatelem energií, kteří od poloviny října oznámili ukončení činnosti. Po Bohemia Energy, která dodávala energie asi 900 000 klientům, skončil také Kolibřík energie s 28 000 klienty a firma A-PLUS Energie se 150 odběrnými místy. Odběratelům budou zahájeny dodávky dodavatelem poslední instance.

12. 11. 2021

Velké teplárny dosáhly v dotacích na strop, peníze z Modernizačního fondu jsou pro letošek vyčerpány

Jedna z prvních dotačních výzev z Modernizačního fondu HEAT č. 2/2021, určená vlastníkům velkých teplárenských soustav k urychlení přechodu na čisté zdroje energie, je uzavřena. Na podporu velkých projektů teplárny požádaly Státní fond životního prostředí ČR o více než dvojnásobek peněz z celkem pětimiliardové alokace a výzva tak musela být předčasně ukončena. Uvolnění dalších prostředků se předpokládá v průběhu příštího roku. U dotační výzvy HEAT č. 1/2021, v níž jsou menším výrobcům tepla vyhrazeny 1,4 miliardy korun, příjem žádostí stále běží.

15. 11. 2021

GasNet věří ve vodík, připojil se k Ready4H2

Vodík bude hrát zásadní roli v evropské energetické transformaci. Projekt Ready4H2, do kterého se zapojil největší český plynárenský distributor GasNet, sdružuje distribuční společnosti z celkem 15 evropských zemí, které působí na různých trzích a v různých legislativních i technických podmínkách. S ohledem na plánovaný přechod na vodík se kromě právního rámce očekává postupem času i sjednocování technických standardů a metodiky správy sítě. Zásadní bude vzájemná spolupráce na všech úrovních. Projekt Ready4Hydrogen poběží do února 2022 a na jeho konci by měly vzniknout tři konkrétní nové studie.

18. 11. 2021

Nárazová odorizace se provádí každoročně před zahájením hlavní topné sezóny

Nárazová odorizace, která zvýší zápach dodávaného zemního plynu, letos proběhne od pondělí 22. listopadu do pátku 26. listopadu. Odorizace probíhá ve stejném termínu na celém území Čech i Moravy. Výrazně intenzivnější zápach zemního plynu prověří kvalitu plynových rozvodů a umožní zjistit i nepatrné netěsnosti v domovních rozvodech nebo u plynových spotřebičů. Podezření na únik plynu se hlásí na nonstop pohotovostní linku 1239.

Legislativa a strategie

EU

Přehled problematiky emisí metanu na evropské úrovni. Více zde
V Glasgow skončila konference COP26: bylo dosaženo pokroku, je však třeba učinit více. Více zde

ČR

Cesta k transformaci hospodářství. MPO a 28 organizací na Mezinárodním strojírenském veletrhu představilo vodíkové plány. Více zde
Předseda Rady ERÚ a ředitel ACER diskutovali o aktuálních problémech v Evropě i v České republice. Více zde

Technická normalizace

Zasedání CEN SF Gas infrastructure

Dne 10. 11. 2021 proběhlo zasedání CEN SF Gas infrastructure prostřednictvím MS Teams. Byla prezentována řada odborných přednášek na téma „Vodík v infrastruktuře/aplikacích zemního plynu – kroky ke standardizaci“:

 • Žádost o standardizaci EU COM Vodík
 • Mísení vodíku ve veřejné plynárenské síti – Winlaton
 • Obecný postup pro certifikaci projektů – dobrovolné certifikace jednotek na výrobu vodíku
 • EC-CEN/GERG PNR „Odstranění technických překážek pro používání H2 v sítích zemního plynu a pro koncové uživatele (zemního) plynu“
 • Bezpečnostní a ovládací zařízení pro hořáky a zařízení spalující plynná a/nebo kapalná paliva – Pokyny ke specifickým aspektům vodíku
 • Požadavky na vodík pro regulátory tlaku
 • Příprava normalizace pro ventily
 • EMPIR „Metrologie pro dekarbonizaci plynárenské sítě“ – Detekce netěsností
Více informací podá Ing. Kateřina Vondráková, katerina.vondrakova@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PREZENČNĚ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A ZÁROVEŇ FORMOU ON-LINE

24.–25. 11. 2021

Organizace trhu se zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
30. 11. 2021

Bezpečný provoz plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
14. 12. 2021

Doškolovací seminář revizních techniků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. 12. 2021

Školení PKO na plynovodech – základy, revize předpisů a měřicí postupy

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka