Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

35/2021
období 22. října – 4. listopadu 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě v těchto dnech se v Glasgow koná konference OSN o změně klimatu. Dopady přijímaných evropských opatření na energetiku budou rozsáhlé, tento fakt bezpochyby dává prostor četným diskuzím. V aktualitách Vás pozveme na speciální workshop věnovaný problematice biometanu v plynárenských sítích a upozorníme na plynovod Jamal, který dočasně fungoval v obráceném režimu. V návaznosti na aktuální situaci na trhu s energiemi doporučuje Český plynárenský svaz všem odběratelům zemního plynu, aby řádně uhradili zálohy za letošní listopad a prosinec. Při jejich pozdní úhradě by totiž zákazníci mohli přijít o daňovou výhodu snížené DPH plynoucí z rozhodnutí ministryně financí. MPO a ERÚ se s dodavateli poslední instance (DPI) dohodly na snížení záloh za energie pro klienty v režimu DPI. Dále MPO zvažuje, že by se doba režimu DPI u dodávek energií zkrátila z nynějších 6 měsíců na polovinu s tím, že po 6 měsících by přešli z DPI automaticky k tomuto obchodníkovi. V Legislativě a strategii se dále například dozvíte, že podvýbor Senátu pro energetiku a dopravu vydal usnesení indikující žluté karty v souvislosti s klimaticko-energetickým balíčkem Fit for 55 nebo že europoslanci volají po závazném cíli pro snížení emisí metanu. Technická normalizace informuje o připomínkových řízení ke konečným návrhům revize TPG 700 03 a Změny 1 TPG 702 04. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

03. 11. 2021

Co nového přináší novela zákona o POZE v souvislosti s připojováním výroben biometanu do plynárenských sítí?

Český plynárenský svaz připravil speciální workshop o legislativě, zárukách původu a technologiích vhodných k čištění bioplynu na biometan. Navíc se však dozvíte i novinky z praxe provozování biometanové stanice. Partnerem workshopu se stala společnost Energy financial group a.s., český lídr na trhu energetického zpracování odpadu na biometan (BioCNG). Účastnit se můžete fyzicky nebo on-line, podle Vaší preference. Program obsahuje i odkaz na registrační formulář. Tento workshop byste si určitě neměli nechat ujít!

02. 11. 2021

Plynovod Jamal pracoval v obráceném režimu a nedodával plyn do Německa

List The New York Times (NYT) upozornil, že některé východoevropské země kvůli neshodám s Moskvou nekupovaly plyn přímo z Ruska, ale prostřednictvím kontraktů s jinými zeměmi. Podle ruské agentury Interfax stály za obrácením toku plynovodu Jamal právě tyto takzvané reverzní kontrakty. Jejich označení je odvozeno od toho, že plyn od Ruska nakoupí západoevropské podniky a ty jej následně posílají zpátky na východ.

Na cenu plynu ale obrácený režim plynovodu Jamal zatím neměl vliv. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v prosinci vykazovala pokles o více než půl procenta a držela se mírně nad 65 eur (1 660 Kč) za megawatthodinu (MWh). Později přešla do mírného zisku, jak ukazují data pro obchodní uzel Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny na evropském trhu. Cena plynu je tak už hluboko pod maximem ze začátku října, kdy poprvé překonala 160 eur za MWh. Proti loňsku, kdy se pohybovala jen kolem 15 eur za MWh, je ale nadále výrazně vyšší.

27. 10. 2021

Odběratelé zemního plynu a elektřiny obdrží daňovou výhodu snížené DPH automaticky ve svém vyúčtování

Český plynárenský svaz doporučuje všem odběratelům zemního plynu, aby řádně uhradili zálohy za letošní listopad a prosinec. Při jejich pozdní úhradě by totiž zákazníci mohli přijít o daňovou výhodu snížené DPH plynoucí z rozhodnutí ministryně financí. Nikdo nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů či fakturace, daňovou úsporu získá každý automaticky při následujícím vyúčtování. Tisková zpráva zde

03. 11. 2021

Nejvíce zkapalněného plynu z USA směřovalo v říjnu do Brazílie, Španělsko předstihlo asijské země

Vývoz zkapalněného plynu (LNG) ze Spojených států se drží stále na velmi vysoké úrovni, i v uplynulém měsíci směřovalo nejvíce dodávek na brazilský trh. Na druhé příčce se však umístilo Španělsko, které tak předstihlo asijské trhy, které tradičně nabízí americkým exportérům vyšší marže. V případě Španělska vedla k vyšší poptávce po LNG skutečnost, kdy Alžírsko oznámilo, že od listopadu přeruší dodávky plynu plynovodem vedoucím skrz Maroko. Přestože země navýšila kapacitu druhého plynovodu, který Alžírsko spojuje se Španělskem přímo, zvýšení dodávek touto trasou není dostačující pro nahrazení marockého tranzitu.

23. 10. 2021

Diskuzní fórum o dopadech Zelené dohody pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu má zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodaření bez toho, aby se zvyšovalo využívání přírodních zdrojů. Především dopadům na energetiku bylo věnováno zajímavé diskuzní fórum TV Polar, které přivítalo tyto hosty:

  • Lenku Kovačovskou, výkonnou ředitelku Českého plynárenského svazu
  • Jakuba Unucku, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro energetiku a průmysl
  • Tomáše Hünera, šéfa společnosti Smart Infrastructure
  • Štěpána Chalupu, předsedu Komory obnovitelných zdrojů a energie
  • Martina Hájka, ředitele Teplárenského sdružení České republiky.

Záznam další části debaty Vám nabízíme zde.

Legislativa a strategie

EU

Byla vytvořena Mezinárodní observatoř pro sledování emisí metanu a byla publikována její první roční zpráva. Více zde
Skleníkové plyny: Emise podle zemí a odvětví (infografika). Více zde
Europoslanci chtějí závazný cíl pro snížení emisí metanu. Více zde
Stav energetické unie 2021: Obnovitelné zdroje předstihují fosilní paliva jako hlavní zdroj energie v EU. Více zde
Zpráva Eurostatu o cenách elektřiny a plynu v první polovině roku 2021. Více zde
Vzhledem k 4,3% poklesu intenzity skleníkových plynů u paliv pro silniční dopravu jsou stále zapotřebí další opatření ke splnění 6% cíle kvality paliv pro rok 2020. Více zde
Dokument o začlenění zemního plynu a jádra do pravidel EU pro udržitelné finance. Více zde

ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Více zde
Jak se počítají ceny dodavatelů poslední instance. Více zde
Návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2022–2031 k připomínkám. Více zde
Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2022. Více zde
Začíná COP 26 – klimatická konference OSN v Glasgow. Více zde
Ministr Havlíček na mimořádné Radě pro energetiku v Lucemburku vyzval k přezkumu systému EU ETS a rychlému předložení návrhu k taxonomii. Více zde
Podvýbor Senátu pro energetiku a dopravu vydal 19.10.2021 usnesení indikující žluté karty v souvislosti s klimaticko-energetickým balíčkem Fit for 55. Více zde

Technická normalizace

Připomínková řízení ke konečným návrhům revize TPG 700 03 a Změny 1 TPG 702 04

V současné době probíhají připomínková řízení ke konečným návrhům revize TPG 700 03 „Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení“ a Změny 1 TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“. Vzhledem k tomu, že některé části revidovaných TPG 700 03, jako jsou např. typy objektů, jsou promítnuty i do Změny 1 TPG 702 04, byla tato pravidla odeslána do připomínkového řízení v souběhu.

V rámci revize TPG 700 03 byly zejména upraveny podmínky pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech stávajících (provozovaných) vysokotlakých plynovodů a dalších plynových zařízení, nově definována posuzovaná plocha území, doplněny a upraveny definice typů staveb a jejich příklady. Změna 1 TPG 702 04, mimo jiné, upravuje vzdálenost povrchu potrubí od zemniče stožáru venkovního elektrického vedení, podmínky souběhu a křížení plynovodu s kabely vysokého napětí, specifikaci ocelových trubek pro stavbu potrubí a požadavky na specialistu stresstestu.

Termíny zaslání připomínek na Technický odbor ČPS jsou do 8. listopadu 2021 (revize TPG 700 03) a do 12. listopadu 2021 (Změna 1 TPG 702 04). Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PREZENČNĚ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A ZÁROVEŇ FORMOU ON-LINE

10. 11. 2021

Biometan v plynárenských sítích – workshop

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11. 11. 2021

Provozování OPZ v bytových domech

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 11. 2021

Náhradní zásobování zemním plynem se zaměřením na LNG

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
24.–25. 11. 2021

Organizace trhu se zemním plynem

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka