Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

33/2021
období 8.–14. října 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nabídneme Vám klíčová sdělení o budoucí roli plynu v energetice, která zazněla v rámci Podzimní plynárenské konference 2021. Ke krachu Bohemia Energy a zajištění dodávek plynu pro odběratele se vyjádřila Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, ve vysílání ČT24. Hospodářská komora ČR navrhuje okamžité zřízení krizového štábu, který by řešil aktuální situaci na trhu s energiemi, jež rychle zdražují. Na cestě k dekarbonizaci počítejme s plynem a mysleme na sociální dopady, vyzvalo Česko Evropskou unii. Tranzit zemního plynu přes Ukrajinu směrem do Maďarska byl pozastaven, Maďarsko odebírá plyn nově přes Turecko, i o tom jsou naše aktuality věnující se dění v energetice. Legislativa a strategie informuje o vyhlášení Zákona č. 362/2021 Sb., kterým se mění energetický zákon, ve Sbírce zákonů, dále byla vydána Zpráva Evropského parlamentu k strategii EU ke snížení emisí metanu. Technická normalizace upozorní na Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2022, který byl schválen na jednání Technické koordinační komise ČPS. Ať i dnes najdete, co Vás zajímá!

Aktuality

14. 10. 2021

Podzimní plynárenská konference nabídla zajímavou diskuzi

V rámci Podzimní plynárenské konference 2021, která se poprvé ve své historii konala ve dnech 11. a 12. října on-line, pod záštitou MPO, MŽP, ERÚ a HK ČR, bylo registrováno 513 účastníků. PPK 2021 přinesla mnoho zajímavých a aktuálních témat. Všechna ale zastřešila budoucí role plynů v kontextu klimaticko-energetické národní a evropské politiky, konkrétně při dosažení dekarbonizačních cílů, rozvoji směrem k využití obnovitelných plynů a souvisejících požadavků na plynárenský sektor. Generálním partnerem 27. ročníku této tradiční konference byla společnost GasNet, s.r.o., partnery pak Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a EG.D, a.s.

„Všechny realistické scénáře dekarbonizace ČR zahrnují zemní plyn jako klíčové přechodové palivo. Bez plynu ČR nesplní do roku 2030 cíle Fit for 55. Čeká nás největší transformace energetiky a průmyslu od industriální revoluce.”

Thomas Merker, finanční ředitel, GasNet, s.r.o.

Další klíčová sdělení aktérů, kteří vystoupili v průběhu PPK 2021 zde

Záznam celé konference včetně prezentací, to vše řazeno po jednotlivých blocích, Vám již brzy nabídneme na microsite konference ppk2021.cgoa.cz, videa také na našem YouTube kanálu.

DĚKUJEME všem, kteří se na přípravě a průběhu tohoto unikátního on-line ročníku podíleli!

13. 10. 2021

Zákazníci se nemusí obávat, že by krachem obchodníka byla ohrožena dodávka plynu

Zákazníci se nemusí obávat, že by zánikem obchodníka byla ohrožena dodávka plynu do jejich odběrného místa, neboť automaticky a okamžitě povinnost dodávky přebírá tzv. dodavatel poslední instance, kterému tuto povinnost ukládá Energetický zákon.

O krachu Bohemia Energy a stávající situaci ohledně zajištění dodávek plynu informovala Lenka Kovačovská ve vysílání ČT24. Více zde

Dodavatelem poslední instance pro odběratele na trhu se zemním plynem je v jihočeském kraji E.ON Energie, v hlavním městě Praze Pražská plynárenská a ve zbytku České republiky společnost innogy Energie. Toto jsou firmy, na které přechází povinnost dodávek v případě, že váš současný dodavatel nefunguje. Nestane se tedy nikomu, že by byl z ničeho nic odpojen od zemního plynu. Sdělení ERÚ zde

13. 10. 2021

HK ČR: Situaci na trhu s energiemi by měl řešit krizový štáb

Hospodářská komora ČR navrhuje okamžité zřízení krizového štábu, který by řešil aktuální situaci na trhu s energiemi, jež rychle zdražují. Zúčastnit by se ho měli zástupci politických stran, s klíčovým zapojením vlády, dosluhující i nové. Novinářům to řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Krizový scénář by měli společně hledat podnikatelské reprezentace s nejvyššími činiteli odpovědných resortů, Energetického regulačního úřadu, Operátora trhu s elektřinou až po dodavatele energií. Jednání krizového štábu by mělo být denně. Cílem je zmapovat veškeré legislativní nástroje v ČR i EU, které lze využít k řešení krizového stavu, ochránit trh a nalézt řešení proti překotným cenovým výkyvům. Zásadní je mít připraven scénář pro krizovou situaci, který by ochránil koncové odběratele.

13. 10. 2021

Maďarsko odebírá plyn nově přes Turecko

Maďarsko a Chorvatsko začalo odebírat ruský zemní plyn. Komodita je zemím dodávána plynovodem TurkStream přes Turecko a dále přes vnitrostátní přepravní soustavy Bulharska a Srbska. Tranzit zemního plynu přes Ukrajinu směrem do Maďarska byl pozastaven. Ukrajina, která přijde o miliony z tranzitních plateb, zvažuje právní kroky. Dodávky touto trasou byly umožněny díky novému plynovodu, který v Maďarsku vybudoval provozovatel přepravní soustavy zemního plynu FGSZ. Rovněž došlo k dokončení rozšíření vnitrostátních přepravních soustav v Bulharsku a Srbsku, kde provozovatelé Bulgartransgaz a GASTRANS Novi Sad zprovoznili kompresorové stanice. Představitelé Gazpromu a maďarské energetické skupiny MVM podepsali dohodu o spolupráci a dodávkách koncem září tohoto roku. Dle smlouvy, která vstoupila v platnost 1. října, bude Gazprom dodávat do Maďarska 4,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně, a to dvěma trasami - přes Srbsko a přes Rakousko.

08. 10. 2021

Na cestě k dekarbonizaci počítejme s plynem a mysleme na sociální dopady, vyzvalo Česko EU

Začátkem října proběhlo v Lucemburku zasedání Rady pro životní prostředí. Ministři zemí EU na něm jednali o vybraných legislativních návrzích balíčku Fit for 55 a o nedávno zveřejněné strategii EU pro lesy. Současně přijali společnou pozici EU pro mezinárodní klimatickou konferenci OSN, která se uskuteční v Glasgow. ČR na jednání zastupoval náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. ČR na jednání zdůraznila, že v procesu dekarbonizace je třeba zachovat zásady solidarity, nákladové účinnosti a technologické neutrality. Tento proces současně nesmí uvrhnout evropské domácnosti do energetické chudoby a ohrozit konkurenceschopnost českého a evropského průmyslu.

„ČR vítá plánované navýšení prostředků pro Modernizační fond, přičemž je třeba zajistit, že i nadále z něj bude možné podpořit projekty zaměřené na zemní plyn. To je zcela zásadní pro zajištění energetické bezpečnosti a podpory českých občanů v průběhu našeho odklonu od uhlí,“ uvedl náměstek Smrž. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Zpráva Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech pro transevropskou energetickou infrastrukturu a o zrušení nařízení (EU) č. 347/2013. Více zde
Zpráva Evropského parlamentu k strategii EU ke snížení emisí metanu. Více zde
Komise zveřejnila doporučení a pokyny k principu energetická účinnost na prvním místě. Více zde
Ceny energií: Komise představuje soubor nástrojů opatření k řešení výjimečné situace a dopadů z ní vyplývajících. Více zde

ČR

Dne 8. 10. 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen Zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Opatření z Národního akčního plánu čisté mobility se daří plnit. Více zde

Technická normalizace

Jednání Technické koordinační komise ČPS

Dne 13. 10. 2021 se konalo jednání Technické koordinační komise ČPS (TKK). Na tomto jednání členové TKK vzali na vědomí stav plnění Plánu tvorby normativních dokumentů na letošní rok a schválili Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2022. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

2. 11. 2021

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
10. 11. 2021

Biometan v plynárenských sítích – workshop

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka