Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

32/2021
období 1.–7. října 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

největší plynárenská událost tohoto roku – Podzimní plynárenská konference 2021 – se koná právě v těchto dnech. Již brzy Vás budeme moci seznámit s klíčovými výstupy. Ceny energií v Evropě rostou, nicméně dobrou zprávou jistě je, že české podzemní zásobníky jsou na nadcházející topnou sezonu dobře připravené. Máte-li zájem o nejnovější informace z našeho vodíkového workshopu, který se uskutečnil koncem září, věnujte pozornost aktualitě vodík v dopravě. Legislativa a strategie upozorní na vládou schválený Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který podpoří rozvoj českých firem. Technická normalizace shrne, jaká pravidla praxe byla s účinnosti od 1. 12. 2021 schválena. Ať Vás čtení baví!

Aktuality

07. 10. 2021

PPK 2021 nabízí klíčová sdělení předních zástupců plynárenství

Podzimní plynárenská konference probíhá poprvé on-line a zdarma! Již brzy Vám přineseme výstupy z této unikátní akce. Sledujte nás na twitteru ČPS – věříme, že společně najdeme odpovědi na otázku „Jaké využití bude mít plyn v moderní nízkoemisní energetice?” I vy sami můžete sdílet své postřehy pod hashtagem #PPK2021.

Podzimní plynárenskou konferenci sledujte:
11. října 2021 zde a 12. října 2021 zde

06. 10. 2021

Podzemní zásobníky plynu v ČR jsou dostatečně plné

Podzemní zásobníky zemního plynu, které v Česku provozuje společnost RWE Gas Storage CZ, jsou nyní plné z 88 procent a plně připravené na nadcházející topnou sezonu. Společnost, která je největším provozovatelem těchto zařízení v ČR, to uvedla na dotaz ČTK. Firma v Česku provozuje šest zásobníků s celkovým provozním objemem přes 2,7 miliardy metrů krychlových, což představuje zhruba třetinu celkové roční spotřeby zemního plynu v Česku.

Podobný stav hlásí také další provozovatel zásobníků, společnost MND Gas Storage – naplněnost podzemních zásobníků plynu operovaných skupinou MND převyšuje 80 procent. Zásobník v jihomoravských Uhřicích je plný z 86 procent.

05. 10. 2021

Vodík v dopravě: budování tankovací infrastruktury se rozbíhá i v ČR

Jednou z cest, kterou chce Evropská unie dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, je i sázka na vodík. S jeho využitím se přitom počítá i při nasazení v dopravě, kde by mohl pohon s vodíkovými palivovými články představovat alternativu ke klasickým bateriovým elektromobilům. V porovnání s nimi je však využití vodíku v mobilitě a budování vodíkové infrastruktury teprve na začátku. V této souvislosti uspořádal Český plynárenský svaz ve čtvrtek 23. září třetí a zároveň poslední „vodíkový“ workshop letošního roku s názvem „Využití vodíku v průmyslu a dopravě“. Role moderátora se zhostil Jiří Šimek, člen Rady ČPS. Více zde

06. 10. 2021

Růst cen plynu v Evropě prudce zrychluje, megawatthodina zdolala 160 eur

Růst cen zemního plynu v Evropě prudce zrychluje. Cena klíčového termínového kontraktu s dodáním v listopadu se dnes zvýšila až o 40 procent a poprvé překročila 160 eur (zhruba 4 000 Kč) za megawatthodinu. Ukazují to data pro obchodní uzel Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny na evropském trhu. Vláda je podle premiéra Andreje Babiše připravena dočasně zrušit daň z přidané hodnoty (DPH) u energií, aby zabránila dopadu na domácnosti. Babiš to uvedl v debatě osmi nejvážnějších kandidátů na budoucího předsedu vlády, kterou vysílala Česká televize.

05. 10. 2021

Tisíce odběratelů energií hledají pomoc

Tisíce odběratelů energií po celém Česku aktuálně řeší akutní problém s dodávkami energií. Někteří jejich stávající dodavatelé jsou kvůli dramatickému růstu cen energií na velkoobchodních trzích v problémech a snaží se svých zákazníků buď zbavit, nebo je velmi rychle převést na výrazně dražší ceníky. Frustrovaní zákazníci hledají nyní ve velkém pomoc u innogy. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Vývoj cen energií v Evropě: Hnací síly, výhled a politické úvahy. Více zde
Energetická infrastruktura: Parlament je připraven zahájit jednání o pravidlech pro nové projekty. Více zde
Závěry Rady ECOFIN ohledně udržitelných financí. Více zde
Státní podpora: Komise zve k připomínkování návrhu revize nařízení Komise (EU) č. 615/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Více zde

ČR

Vláda schválila Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který podpoří rozvoj českých firem. Více zde
Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. Více zde
Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů. Více zde

Technická normalizace

Nově schválená pravidla praxe

Dne 29. 9. 2021 byla na jednání Technické schvalovací komise ČPS schválena tato technická pravidla:

TPG 205 01 Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
V rámci revize těchto pravidel bylo provedeno upřesnění některých pojmů v názvosloví, podmínky zátěže pohyblivého stropu/pístu suchého plynojemu a jištění pracovního přetlaku v suchém plynojemu. Dále byla aktualizována ustanovení o způsobu sledování provozních parametrů v souladu s úrovní současné techniky, doplněny podmínky umístění plynojemu v požárně nebezpečném prostoru okolních staveb, upřesněn způsob zemnění kovových potrubí vedených po zemi nebo těsně nad zemí a způsob zkoušení plynotěsnosti membránového plynojemu. Tato technická pravidla nahradí TPG 205 01 schválená dne 21. 3. 2001, předpoklad jejich vydání je k 1. 12. 2021.

TPG 920 22 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
V rámci revize těchto technických pravidel byly doplněny další pojmy a zkratky a upřesněny požadavky na kvalifikaci pracovníků zajišťujících provoz zařízení aktivní protikorozní ochrany. Nově byla definována oblast ovlivňovaná bludnými proudy a dálkový přenos dat včetně jím monitorovaných parametrů. Dále byly nově definovány a pojmenovány kontroly prvků aktivní protikorozní ochrany a uvedeny do souladu s názvoslovím v TPG 905 01. Rovněž byly specifikovány činnosti komplexní funkční kontroly systému aktivní protikorozní ochran. Tato technická pravidla nahradí TPG 920 22 schválená 16. 10. 2013, předpoklad jejich vydání je k 1. 12. 2021.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

11.–12. 10. 2021

Podzimní plynárenská konference – on‑line streaming

PROGRAM PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
10. 11. 2021

Biometan v plynárenských sítích – workshop

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka